5-Cijferige Postcode Berlijn


Deze kaart visualiseert de 5-cijferige postcodegebieden in Duitsland. De postcodes in deze geografische dataset zijn voor het laatst geüpdatet in 2019. De volledige dataset bestaat uit 8.173 postcodes (status: Januari 2019).

Welke kenmerken bevat deze postcode dataset?

Deze dataset bevat de volgende kenmerken:

KenmerkWaarde (voorbeeld)
Postcode17459
Levelpc5
Geometrie0106000020E610000001000000010300000001000000E40300001D3EE94482D92B40A3E716BA12084B40D346753A90D92B40CF1154E817084B40760B6EB598D92B40C1655FC31D084B40120A5BFD22DA2B40312592E865084B409A71642F25DC2B40F172C7516F084B40FDC45CAD6EDC2B400943893B83084B409F27F96C78DD2B40D00B772E8C084B40D3FAB6BB62DD2B4002A6C28EB5084B4013F241CF66DD2B40F6D5B03ACD084B4009AC7713D7DC2B40A68B5E57DD084B404E1E60F767DC2B408BDB0D47FC084B40DA8530C8A7DD2B40D7C5C8EDF2084B408EBE9360BBDD2B40EA06657506094B407C0272D3B0DD2B401AE3795F4B094B40B57BA82336DE2B40B91798158A094B4079347ADA86DE2B4037C1374D9F094B408E226B0DA5DE2B409263A18CA7094B40C1F7489407DF2B40293B585AA1094B40E20511A969DF2B40A51309A69A094B405AE55311B8DF2B404823B08394094B408DAB36A4F6DF2B404592C5A28E094B40CDEE7F3628E02B40604260408A094B4097C228AD64E02B401B18D41286094B40337B455CA5E02B40CFBA46CB81094B40174DC2E0F5E02B40BA48A12C7C094B40F717416326E12B4015F6FE507A094B40930035B56CE12B40B8B7B64B76094B4000CBA54CC5E12B40C08CCE9E70094B40FE67284932E22B40BDFBE3BD6A094B409C2045F872E22B401E72E94E66094B40A2630795B8E22B40F788E29F63094B403776E4A320E32B40B8D90EFC5E094B40901C9F7F71E32B400727A25F5B094B405AF047F6ADE32B40F1660DDE57094B406671B504CFE32B40AAE8595A57094B400057B26323E42B401192600553094B40E6FC5E549CE42B40BA86191A4F094B40552F641AF2E42B4032C3EB9F4C094B40C1994EA1A9E52B40DD53837A44094B40E57B462234E62B403ED0C07E3E094B408C4A45BEA6E62B40406C9F443A094B40D537D5FFDEE62B40B47570B037094B405BF91BA32BE72B407FDEAF5D35094B40FFF3EAD275E72B405D70613832094B40D171DAF8B8E72B40292158552F094B40EBD8525106E82B40FB04508C2C094B405EDE776748E82B403623394F2B094B40FC998B097BE82B402CC36E8E29094B407376D77ED7E82B40441FE2D528094B4005B28D2E25E92B40B0A7C24428094B40BDD0121A77E92B400955206926094B40CBB9145795E92B404CEEC1B524094B40E1496650C8E92B402E5F4D5425094B40D368723106EA2B409F1A2FDD24094B40E58D38094AEA2B4023FF829323094B40E9656F84A0EA2B408F8D9B7521094B40C864CCB804EB2B40D2263DC21F094B40BD5708066BEB2B4091297A3B1D094B402A22799DC3EB2B40C3E7983D1A094B4002DF23511EEC2B4059ADA7B118094B40B4BFFDCA94EC2B409619805715094B401AE725B506ED2B400FA441C010094B40CF9B2F9BA5ED2B407ECE38680A094B406346787B10EE2B4099CCC2E803094B4060E70187ABEE2B400318E0CCF9084B40B98DBC62FCEE2B40111AC1C6F5084B40421F2C6343EF2B40135A7B44F1084B40C23C1A3D6DEF2B40926D2A9CEE084B403997E2AAB2EF2B40EE540ACBE9084B40D4FD52F5E1EF2B40F4375783E6084B400F09DFFB1BF02B40C278BC7FE2084B408A7F8E4589F02B407EFE7BF0DA084B405A345310F2F02B40E1DC15B0D3084B4089192B7B5CF12B40B5487FD4CB084B406BF992D794F12B4058DC24ABC7084B4067EDB60BCDF12B4084C99E4EC3084B407AE3A430EFF12B402C5CFBA7C0084B40C0F5173037F22B405E268A90BA084B40317AC95A9EF22B402241A7D6B1084B4075D65D8F78F42B4031067BB889084B40B75043650DF82B402C45F29540084B40B0B211E390F82B40F66A364536084B4035745886DDF82B402FF834272F084B40839C9C46FFF82B4002E264D12A084B405E2D776682F92B40AE78341F21084B40D235936FB6F92B40928BD6F61B084B4099391389F8F92B40952DED2F16084B4080AFE8D66BFA2B407B94B65D0D084B40DEC02ED4ABFA2B40441E1C4707084B409C9438E114FC2B4052488D64EA074B403412A1116CFC2B405C6B949AE2074B409E11007734FD2B4023B836F9D2074B4053C1F23169FD2B403D68D196CE074B40D025C1C018FE2B402CAAEA8ABE074B40E4FAD23659FE2B40D19FEC1CB9074B404A2CDFE984FE2B40EB35E26EB5074B40660AE764F3FE2B40C5DA8420AC074B40235A3C0675FF2B402B0D4636A1074B40ABAEE87BB2FF2B4092A2DF089C074B406F2A52616C012C409C465A2A6F074B40187D0569C6022C40B9A0BE654E074B40E1AD98B624042C408BF3812E2B074B400D045CEBE6052C40145E38C604074B40C7F7205F9D062C40C7DF51BEFB064B40E80A009F69072C40511443CDEB064B403DDE9A2ACE072C40D21FF532E5064B40757BA41C27082C4036A8A21DDC064B40211DC30886082C40E84020E1C5064B403BF0D69EFE082C40A3E5400FB5064B40DE7F1AAD59092C4069EA2BFEA5064B40A47F93B76D092C4087484DBB98064B40B26895F48B092C40C156091687064B402A41DA5ABA092C40D30039BC7B064B40C69162DBFD092C40274A42226D064B405565845C4E0A2C40F9FCE6B45D064B40CD19F620A90A2C40062461DF4E064B40F797384DFA0A2C409E3A56293D064B400002D6AA5D0B2C40091B9E5E29064B40DD280D90C30B2C409CF05C2915064B4095C61E903A0C2C4036FF5481FF054B402104E44BA80C2C40F1193F43EE054B40EF3E2201FE0C2C40A523CA28E0054B408E5BCCCF0D0D2C40957C9175DD054B4088331A54760D2C404B22FB20CB054B4072642F25DC0D2C40EFE6A90EB9054B40CA32C4B12E0E2C4084471B47AC054B4077FEA325450E2C4015B88663A7054B40DF0ACD1A610E2C40CAFED4D3A2054B40E78F696D1A0F2C4044E570F783054B403BFB6FCA810F2C40195CCE0072054B40348B06DFEA0F2C4069DA6A7B60054B408EBD288B0C102C40006A6AD95A054B40E2361AC05B102C4060692AD54F054B4089F02F82C6102C40A5DDE8633E054B407BE871CE3E112C40BF000C152D054B408F1436A8A2112C40B000A60C1C054B408D194DD30C122C40781101E209054B40A195C50E74122C4056EE601FF8044B40A36A0597D8122C40434B68DCE5044B40637891AE3E132C4040B10408D5044B409FECC1FFB1132C404F464BD4C1044B403B2F5FA80D142C40D6390664AF044B400A54B59377142C4062049EC59C044B408D45D3D9C9142C40C6692D7189044B4092A2844F29152C40828A4FA676044B4093E755F88E152C40C0B79F4264044B40C27174F0A7152C40F34DE4935F044B40BC3FDEAB56162C40CE70033E3F044B405F01F15FC5162C404A4CAB7C2A044B403A7E03EED4172C40EB313619FA034B4067FB462A42182C408CDE043AEE034B40FD38F5DC9D182C4082678C20DF034B401BBF4B0405192C406C425A63D0034B401E937B702D192C400AB5A679C7034B409C508880431C2C408746C19D55034B40CB845FEAE71D2C40164850FC18034B405567B5C01E1F2C40D721ED35F3024B40606B0080AD202C402606DC4EB6024B4003E55BC41C212C404A079046AA024B407F98CE9893212C4016B545E39A024B40C68267E7D9212C40CE27E1F890024B4061D8069387222C402D8084BC79024B401DCBBBEA01232C40B8E287EF69024B40ADAAF298DC232C4047F0D0C144024B40BB05B75ACC242C40A21232EB20024B40FDB49B2A29252C40AF05627E13024B40A0B07A76AF252C40A4A2563D05024B4037C64E7809262C4098391389F8014B40B7C6B13F9A272C40BEFA78E8BB014B405AD4CCFF50292C40542F09617F014B400F069E7B0F2B2C40AB2A8FC93D014B4048A7AE7C962B2C40482CCEBD2C014B406B2112CF232C2C405D6ADF3719014B407069EB96D32C2C40B8054B7501014B40B220DE848C2D2C40E8B17790E8004B40B125F5AFF62D2C4025CD1FD3DA004B40C07BA2467C2E2C408289E4D0C7004B40DDBA511A202F2C40A43330F2B2004B40D87F9D9B362F2C40A00C9FBEAF004B4004A337818E2F2C4042356FE6A1004B40612129D835302C40B853DF9E8C004B403A4668BA8D302C409EE8BAF083004B40014AE8D3CF302C40B73BB54478004B40DCD9B2D716312C401F61BDF671004B400965E1EB6B312C403EF3284B63004B40042F4498EC312C401D401AA952004B404AB148B835322C401A25F95B4C004B40589A4AF553322C40C06E224443004B407A19C5724B332C40C586B88322004B40E322522EE8342C402FA0BC34EAFF4A40A36A0597D8362C40105DAB98A5FF4A400EBE30992A382C40412B306475FF4A409449B2B38D382C408AC67F2667FF4A4057B6C5EBB0382C404B8D751662FF4A4003E89C44293A2C405DBE501B30FF4A40901150E108362C4095E2F43F0AFF4A4012BF620D17312C40060D58CDCEFE4A40154D0C6E102E2C40E8263108ACFE4A4050487C38922D2C402F0CFDB8A2FE4A40637FD93D79282C40A39817BBD8FD4A401150864FDF272C408CD7BCAAB3FD4A40F238B12C3D272C40F2BF4B5FBEFD4A404CCA38A16B262C402515D742DAFD4A4007AA903C21252C407EDEF9EA4FFE4A40F340BF4A99232C40E246DB42A1FE4A40FB69EDC737212C40D8C0B1C288FE4A400902BFA14B1F2C407C73C982D3FE4A40E1B2AFE18E1C2C408AB03CA308FF4A40CBFF9A62C41C2C40B6C4252257FE4A40ED5BF7A0B1182C403776E4A320FE4A400926EDFC91182C4024DAE9622EFE4A401FB52EDA88182C4055A1815836FE4A4063C790AD78182C40124427953AFE4A4025F0E25872182C40FD50C47D3FFE4A40AE1BA50172182C40D988168F41FE4A4059B5B5CF74182C409B64F55844FE4A4054E2957F88182C40DD0610994DFE4A408368AD6873182C40C743842458FE4A40B7465F9C53182C40575B0C795FFE4A40017B96314F182C40B03E79B361FE4A40B9910DFF44182C402B966C8665FE4A40458DF8043F182C40940CA59B69FE4A40442564D641182C40CE18E6046DFE4A40ED56E07547182C4067FF4D3970FE4A406B6DD04D51182C4017FA714573FE4A40520E661360182C406F95271076FE4A408EE21C7574182C409245F5317AFE4A40F9D4569176182C407E58CA8D7DFE4A40E3480CA771182C409BE1067C7EFE4A40DB9EC5F76A182C40CA4BFE277FFE4A40A7D9F28068182C4047A9296E81FE4A40391790076C182C4027147D9983FE4A40546B065D67182C40DD8321BC87FE4A40381499147A182C40222C746F8FFE4A40A5715E526B182C40FB57569A94FE4A4047F993426A182C405F590E9997FE4A403CE7B86466182C4063C8563C9AFE4A40E4B0A0D56E182C40B5E8537D9DFE4A4033D5DD8662182C4061B6AEE29EFE4A407F91860959182C4000D64FA4A0FE4A4055DE8E705A182C408E0EFE34A4FE4A40159F4CED56182C400233F0EDA7FE4A406796A9EE36182C40EAD04433AAFE4A4056DD7E541E182C40054E113BAEFE4A40A29927D714182C40ABDCFA9FB2FE4A40248337FF0A182C40D1FB1065B9FE4A4018C110830A182C4067322DFBBFFE4A405C1C3AE235182C400A568B3ED5FE4A40F6FC1F1620182C40B4113E4ADBFE4A40574513831B182C409E18A3BFE1FE4A40F6FC1F1620182C40B4626EADE5FE4A40A8D8E2642C182C40A5A84423E9FE4A405B0A48FB1F182C408F9D013FF4FE4A404E322889DB172C40F8B2A3271BFF4A40AD0F90D4E7172C40A37AC6191EFF4A406256DE44E3172C40C0FDCA9420FF4A4003C12D69D6172C40E800778F22FF4A40E2D8695A18182C4024A424DA44FF4A40FA3BDBA337182C408F2F46C950FF4A40B35252712D182C40ADB882B751FF4A409F2E9CB525182C40F9ABB65153FF4A40ACAB02B518182C40087BC9B557FF4A406ED4546012182C40B23CB4345CFF4A4042B9C89816182C40D5F2B9C95EFF4A4089A251CB20182C40FD2378E860FF4A4078E62F3E16182C4069A620E461FF4A405AB09EA40A182C40632B685A62FF4A40F125F9B605182C40745D537B6CFF4A402FFDA60B0C182C4043E1B37570FF4A404CCBA3761A182C40E3FA1CC473FF4A4089A251CB20182C40320972AB7BFF4A4086CF317B34182C40D122DBF97EFF4A40C0D3BF7F4E182C40C9E9A16C80FF4A406F40F09D3D182C40E772DE5A81FF4A40BD642D4F31182C40325AA20E86FF4A408A0AE6F91D182C40C7D1C19F86FF4A4099EFE0270E182C40912E916687FF4A40E6AB89AA04182C40847A9F4F89FF4A40B4514255F1172C408D1079268FFF4A40A8D4DB55FE172C40BB6E00EC92FF4A409DC20078FA172C408583184394FF4A40F4F81807F2172C40CC49833694FF4A40AA3F6777ED172C404126BE7F98FF4A40F4F81807F2172C40BD83E9C59AFF4A40720F09DFFB172C405770896D9CFF4A400F5C8A5011182C4096AFCBF09FFF4A406A01351026182C40FAB083EFA2FF4A406F40F09D3D182C40C2071B43A5FF4A4004E621533E182C4003475DC6A8FF4A40E344059843182C40EF593222ACFF4A40D188E30A39182C4024F1F274AEFF4A40F12900C633182C40AA3E575BB1FF4A4064C279820E182C407FAD0100B6FF4A40091DCFC2F9172C40003E2E60B8FF4A4059AC9795DC172C40EF5C73A2B8FF4A402FFC96EFCF172C40EE563B2FBAFF4A401E407562C5172C402969B40BBCFF4A40CDACA580B4172C40BDE0D39CBCFF4A4040451F3D8F172C408C6A6C0ABFFF4A40C96CDAD660172C40724408D9C3FF4A408CFDC0B057172C40831F8B23C5FF4A40971293814D172C401897AAB4C5FF4A40C495B37746172C402A786572C5FF4A406BF3FFAA23172C40724408D9C3FF4A407A408F0711172C40C5707500C4FF4A401E335019FF162C400DEF2884C4FF4A4003684AA1E2162C402A786572C5FF4A405FD916AFC3162C40D53F8864C8FF4A40AD95BF31BA162C4046F5317AC9FF4A406EBE11DDB3162C4092E86514CBFF4A40854D53BAAA162C40E514D33BCBFF4A403BFC3559A3162C400F4CC9CDCBFF4A40BCB376DB85162C408FE4F21FD2FF4A40F651578858162C40D409C3DBDEFF4A40E7902FFC3B162C40CF1841BEDFFF4A4057BE1D9727162C402DE7F7A2E2FF4A4084DCA05115162C40EA8FD552E5FF4A4006C6B0790B162C4088A93EA1E8FF4A403349D16F04162C404A79AD84EEFF4A401DC87A6AF5152C40EA426271EEFF4A405805C5EAEA152C401A097E65EFFF4A402A45E169E8152C4054D33FD2F1FF4A40D3F4D901D7152C40424871E9F3FF4A4085BEAA69CD152C40E738B709F7FF4A40497A62E7B7152C40F4ECA820F5FF4A403A387DE2A5142C40E8A8FE9CDDFF4A404F177321A0142C408E716A0CDFFF4A401AF44AFECC152C40F1C693EEF8FF4A40FC2367BC08162C405F843AF6FDFF4A408A1E53D21E162C400C80A77FFFFF4A406704C01D4D162C40F830202004004B40293520E7A2162C407134EC9C0B004B403E59D6A2AA162C4054DFF94509004B406709D748B7162C409B5DADC909004B40842D76FBAC162C40D008DBF40C004B4069F7F58DF9162C402CB7B41A12004B40D729FB534F172C405CF399A212004B40492F206A91172C40F477A51B17004B401115AA9B8B172C40FE8FB86C19004B402D7B12D89C172C40E67BFC9419004B4076A45588A2172C4081DE65D01A004B40ED8387C498172C401BDF72501D004B40E8A969728C172C402C08E57D1C004B40A21D818989172C407FEC9A351D004B40845B881FAD172C4031B9AC1D20004B4085E0021AB6172C409770E82D1E004B4061D9716836182C4092184EE328004B40A7565F5D15182C40F29194F430004B407CB94F8E02182C403AF6A22C32004B40B66C08E984172C401A5EB5D727004B40FA9B508880172C40270C6F7B27004B406D1ADB6B41172C4005EF50B92E004B40A7BFA8EEDB162C40FCCE407628004B4027333910ED162C407BD976DA1A004B40C95FB58D9A162C4019D0C1E913004B4090EA854C43162C40357227220D004B400A46257502162C405C60EA4207004B4036BA394B7F152C404FBD2484FDFF4A400D141D6E2C152C40C362D4B5F6FF4A40D113854CE8142C4054EDE41DF1FF4A40C1368710FC142C40A535BC0FF6FF4A40825FD9BBF5142C40DD358D92FCFF4A40E2433F0922152C40A84AA5E9FDFF4A40380FCC762A152C407A4386FA02004B403BC20E0819152C405BA2693F08004B40B5E8F8C32A152C405D6F9BA910004B400F63D2DF4B152C40D3C7D7F912004B40A1CC50267F152C4048BEB78E16004B40BEF50604DF152C4098DEB4CF19004B40D8FAD81313162C40482355CA21004B40B31204D9FC152C40CAB9B99D22004B40B8E52329E9152C40AB949EE925004B40BCF20F11ED152C40A3AB19BE2A004B40D39343D5F9152C40A684BB0E30004B4048BC3C9D2B162C403EC10F1835004B40890D710745162C40152EF53D34004B4011363CBD52162C408C6AC7C331004B408E94E3045C162C403F6B234333004B40D23EB1A94E162C40E9BC7CA136004B40A22424D236162C40EA46B30D37004B40C3D32B6519162C400B39002C3C004B40329985D107162C402127A7D13F004B40D57D5B0B0E162C40A0212DDF44004B40E5863A072A162C4053509B8246004B40A5D35F54F7152C40F960BE6147004B409075DD00D8152C40E70C7B9054004B4018FC47F0D0152C4046F652C25D004B40201219B1AA152C40161E8F7461004B400A74DCDF8F152C40525F96766A004B401BF631D582152C40145D177E70004B40231BFE8980152C4075525F9676004B4059901C9F7F152C4026474B2F7B004B40679DF17D71152C4041B0AA5E7E004B40707500C45D152C4075B1C45E83004B40BBA13A6755152C401E673FF78A004B407F77E1BD59152C40285F75898F004B40B0DC1CF862152C402CFCCF5092004B40CF40762854152C40EF05C13E95004B40898CB38E4F152C40D689703898004B40F843222356152C40E059CC199B004B4078B7B24467152C40BBA58B039E004B4073EF86D970152C404F8D3CB59F004B402BA1606B5B152C40551C6217A0004B40D46D3FCF55152C40E3885A3FA2004B408B112E8958152C4046B82462A5004B40B79C4B7155152C402609D341A8004B405D9D088783152C40EAB69FE7AA004B4037FB03E5B6152C409AB1C3F3AD004B40668929ECFD152C401C007157AF004B40DD15B0D3FE152C4059DCDA1DAD004B40CEE8FD350F162C40BFE90203AD004B40F19E03CB11162C40D4BD045DB1004B40DEFFC70913162C402B0BCB44B6004B40E002BFFC04162C4079D6242EB6004B401990BDDEFD152C4040D01B38B1004B405B892FC9B7152C40E215D22BAF004B40359A5C8C81152C40E9B06774AC004B40E347461850152C40BB664D87A9004B404DB8FC2C3B152C40F60B76C3B6004B40633953324A152C4035A7DC8EBA004B40B0CD21043F152C40758AFAC9BD004B40716605D039152C4067E43D18C2004B4040F3DEBD48152C40E92CB308C5004B40CA86359545152C40D517AEB3C6004B405B9DF75A2B152C40F9B94670C8004B40678AEF7A1F152C404E5DF92CCF004B408736001B10152C40589DE62ED3004B40571C7343F8142C4098863CDDD4004B401928DF22E6142C4044204DABD7004B40BE9F1A2FDD142C40064CE0D6DD004B40DC700E8DDD142C400739EFFFE3004B40CED3CACEEC142C40CADA4BBFE9004B400812256B1E152C400D4F54DBF2004B40C3B00D260F152C400E7EE200FA004B408736001B10152C401109956E01014B403F99356733152C40AB121BE20E014B4002E264D12A152C40028EF3ED13014B406000868A16152C40B82BAA3418014B409FAF592E1B152C408CA08C4C1B014B40E5BCB502F9142C40E4631CC81F014B40D1306B18F4142C403B133F6B23014B4079C086F1E4142C4053978C6324014B4078AE940ACF142C408670CCB227014B404C930843D3142C40906802452C014B40DDF18178B8142C404E1718682D014B40D35D23939D142C4005A161D630014B405D3931DA99142C4071E206D737014B407B2304F577142C406676CC2F39014B4097A542E158142C4028C23C1A3D014B401A1FC1E84D142C40B9DFFCE142014B40A015BDF847142C401D65B3D947014B409DD5027B4C142C409E7F16A64A014B403F0A8D1656142C4074B279C14C014B40E1F65F4260142C40509A17714B014B408EED105A6A142C407A2D324B4C014B40372A81DE65142C40C7681D554D014B40A3AF20CD58142C40A84F72874D014B404B146B0256142C406C17E4784F014B406465EA645F142C4036188FF74F014B40E23323CD69142C4042226DE34F014B40FBCC599F72142C4077A5C05D51014B40C4D2C08F6A142C400AE9955753014B40EB98A9FF62142C409384E92054014B40C0F0A54B5A142C40647616BD53014B402019BCF957142C4023E9E45652014B40E795A1E018142C40A93B05AF4C014B40628CA3CDCC132C4060DFF3684F014B40E22DFC85C3132C402ADA667451014B4045FB69EDC7132C40A6E1A5E551014B403E6E090ACD132C401DB6E33C52014B40C7FE68EED7132C407E0C0C0F50014B40051FDECE19142C403C3D5BAC4D014B400289810937142C408FA50F5D50014B40A6AA1ACE46142C40702A08D451014B40C4E0AB6752142C4035B0FAC852014B4087D62F7D54142C40E17D552E54014B40F3D94B6430142C406BD26D895C014B409E6D7F78A7142C40CBA1A06F66014B404EDAAF9696142C404BE4DDEC6A014B40A39C1ECA06142C408264F0E65F014B4047640E3801142C408707832161014B40248227E3CE132C401DA5B7E45D014B40810DE3C9C9132C40E5A4E66157014B40FB07ECC5AB132C40C1864C9E57014B40AB741CE49A132C40B76E394D55014B40CE9DAA8C90132C404D68925852014B4021E4BCFF8F132C409C8713984E014B40458FCEAF9C132C40818010244A014B408014D09F91132C402208461449014B4050CF712486132C40DEF2A2C04C014B408D695CEE82132C40A2E826D64E014B40626EADE584132C40938A219452014B401CDFCD0990132C4033A48AE255014B400598439C98132C40E5A4E66157014B409AEAC9FCA3132C4020FF16AE58014B4082AB3C81B0132C40E989F89859014B4063D75130BE132C40FC500E0B5A014B409EE9CA0CC0132C4065F558445E014B4090CA0347B8132C40F4119D0A5D014B40339DE799A8132C40122B48D85C014B407ABC35559C132C40C44549A35D014B40B449343795132C40FF57C27F5F014B4001FBE8D495132C40A3D8767F61014B40F79562A29C132C401BA77C6363014B4074D42C2BA8132C4044DE72F563014B406A4FC939B1132C4002791B4064014B400CF7DBE8AD132C40B44B659B65014B40ABC0DA62C8132C404F86F42565014B40E0CD6449CA132C40D7D3580C68014B40425E0F26C5132C40589297906A014B406CF420F3B7132C406E9AE3816D014B4023287E8CB9132C400FA6176B6E014B4003756FEAA8132C40EADD697C70014B40658396BF8C132C40A3D57F8C6F014B406E2CCD5257132C40D8FFEF3E7D014B40B80375CAA3132C40608A17B089014B4049D16F044E132C40F30934338E014B401E91007F42132C40D1B8CBD996014B4098BAD001EE122C4043DF8211A0014B4007B2F913F0122C40D4DC651AA8014B402280E552A6122C4091BCCEE1B5014B40E59C33FD6D122C40B5F40DF1B4014B406EDDCD531D122C406FF59CF4BE014B408CDB68006F112C409947FE60E0014B406FBBD05CA7112C40350708E6E8014B40E162450DA6112C40AEF02E17F1014B40A8C64B3789112C407DD0B359F5014B4053AEF02E17112C40F5B9DA8AFD014B401B12F758FA102C40C4995FCD01024B40FE60E0B9F7102C40D942908312024B40548CF337A1102C401F0C3CF71E024B40AB5B3D27BD0F2C40751F80D426024B40C8EA56CF490F2C40202922C32A024B40996B2CBC260F2C4088635DDC46024B40AB88E4750E0F2C409B30ABC145024B4066D421DC090F2C401D65B3D947024B40C63604221F0F2C40E0CAC80F4B024B40885F56CD180F2C402C76453A4D024B40E29B5C42F40E2C40B004AD1B4A024B408B5649BFD80E2C404B6D4ECA49024B407C17A53AD30E2C40E99A24F14D024B40F5E6DC92C10E2C401F4C8A8F4F024B40B1F84D61A50E2C409AE2BBDE47024B40A2B5A2CD710E2C403BC6151747024B4024C2757BFF0D2C406CE0586144024B409779BCDA9B0D2C4058079B9548024B40B0389CF9D50C2C4075594C6C3E024B408925E5EE730C2C409C983FF042024B405C8FC2F5280C2C40672C9ACE4E024B40791EDC9DB50B2C40DF15C1FF56024B40963E74417D0B2C40DF15C1FF56024B40588D8065000B2C40C67FCBAD5A024B40C3BF63D3A50A2C40489D256D4F024B40F56B4661720A2C40E3AFDA464D024B40BDDD37633D0A2C40BECD870C50024B40F9365893020A2C40DD2EEA494F024B403ACB2C42B1092C40F32785D448024B408460FA038A092C40E402869B42024B40FECA94206D092C401BEB2CC434024B406FA8CE5955092C40F29C88D926024B40D36A48DC63092C40A72215C616024B40ABF70AC160092C40CEE8FD350F024B401640E7244A092C40E390685DFE014B4062156F641E092C40628731E9EF014B40742E200FD8082C401B4EF454E2014B40F95AE1A7BB082C4056A824A1E3014B40D9FD744D92082C408F352383DC014B405AF2785A7E082C400FDF782DD7014B40EF97AA0F7F082C4024343800D1014B4025636B6C65082C406CA4B61ECF014B40C573113A43082C40E5B27680CC014B4060D9716836082C40948444DAC6014B4031F5A91908082C404278B471C4014B404049264CBD072C406347E350BF014B400238AC5F9F072C409A80BADCBB014B406D927AAA9E072C4090E4A892B7014B406A27EF88AF072C40DDE34C13B6014B407054B82FB1072C40BC2D477EB3014B40E059CC199B072C40EEA9E683AF014B40EBC4403278072C40E7ECAEFDAE014B409DC4D62258072C40A96BED7DAA014B40638A839554072C409912A4ADA5014B405846D9113D072C4043273A819F014B40E7678FBC18072C402CBD91D49D014B40B59ABF5312072C403ADF4F8D97014B408878358AF6062C40608D583096014B403B8DB454DE062C40ED7A0ED18D014B404038FAF3C8062C407C7DAD4B8D014B40FAB9FCE2AD062C40B973BC5D8A014B40053F60D4A4062C4097254BF784014B40F05B63867C062C4066587B8E7E014B40F77C282C4C062C40F0A952697A014B4052D90B6025062C4005696BE976014B40AE47E17A14062C40E38A8BA372014B4012B3A899FF052C4057FCF03D6D014B40BFC2386EE7052C400025F4E967014B4065CAE259DD052C40EBE0606F62014B40534B8457DC052C40D07D39B35D014B40EC376E8CF8052C4042AFE4CF5C014B4083E794360B062C40192202695A014B40CC608C4814062C405353DC0253014B40C6B13F9AFB052C403E0F49884D014B408A332B80CE052C400281CEA44D014B40308E80C0B9052C40F10170A24C014B40FB383F6AB8052C40F39D4E6848014B40D1B30F689F052C402ED6DC7646014B4052932A9B83052C40A6AA1ACE46014B406C90EE8C5B052C40AAEB504D49014B40673744262A052C4066C1C41F45014B40D3B8DC05EF042C40ABBD3E2949014B40E0174D1D9A042C40FC1186014B014B40C055438765042C40469CA96B48014B40473250BE45042C405D7C1BAC49014B40DDDA786638042C40E65F26E549014B40A3D6EA611E042C40E1DC706946014B4033E9A518D6032C400116F9F543014B40B43E40529F032C403C42171E45014B40E740C52753032C4016B6B0B849014B40FEAE192A10032C40AFB085C54D014B4046A28625D4022C404621246651014B4049D345AFAB022C4072DD94F25A014B40767D303A6A022C406C62DC685B014B40771B8AF150022C40F459547A5C014B409363FC451A022C40252F21D566014B4055DFF94509022C40F047F6AD7B014B4084A2D4B9FD012C401EF7ADD689014B40F2E9B12D03022C4083CB1940AE014B40D805CDF808022C407E4BA544B7014B404B5D8D4704022C40EC3026FDBD014B408C570F4EFA012C402013DF3FCC014B4007C5A05DCF012C404A39A979D8014B40AE3FD35CB8012C40A8CB18D5D8014B40DD7536E49F012C4051E8AB9AD6014B400B4C022F8E012C40C75A8D36D8014B40F7274C7386012C40AEF8E17BDA014B40B9AA477595012C409AA95A1CDF014B4032946EA69D012C40B00DCB55E2014B4075A6D0798D012C40B328ECA2E8014B407A79F0C979012C40D9FF4AF8EF014B401611209E80012C40FE18294AF8014B40DF377469B2012C4056C49F9740024B402EDE3422BD012C40B13B383355024B40E0B9F770C9012C408A3C49BA66024B40BADD2637E5012C4094347F4C6B024B40474C9A50D2012C40D84A9EA16E024B40533D997FF4012C40A26DEB5D72024B40AF22FEBC04022C40B81F4B7A73024B40410702092F022C4077C02B3872024B4049B54FC763022C40BE326FD575024B408B5C267964022C401C0126BA78024B40763870BD5C022C40810E4E9F78024B40D2D9136E43022C40D68EE21C75024B40410702092F022C40DBBBABC376024B40D817BFDF1E022C405F5E807D74024B40E6B4029E0F022C40F8A00CFA77024B407460394206022C409D91521A7B024B406F8D19F219022C4084296FEC7E024B404754A86E2E022C400544D2B881024B40A7261CD544022C408956389380024B400D4636A15A022C4084296FEC7E024B40CB9E5FEF59022C40832FA75F7D024B401D9AC3FF67022C40A1BE1BC17C024B40C933D4CD6A022C40255580947D024B40862172FA7A022C40E93CCF447D024B40EEAB17E87F022C40AD18AE0E80024B40D0717F3F46022C40CDC243BD85024B4028A897CE3D022C408D7DC9C683024B40ADFC321823022C40EC57F09183024B40DBCA01710D022C40EDA5DF7481024B40805B1C3AE2012C405CAB3DEC85024B409A84C1EBE9012C409CD6129788024B40A8F63306E7012C405494A69C8A024B409D0C33D9E4012C40715F62878C024B4064288293C8012C40768C2B2E8E024B40AE34DF77C2012C40B55BDC9090024B40D9328573B2012C40C6DD7B139E024B40EA059FE6E4012C401CDD5218A5024B4004CAA65CE1012C4026796462A9024B4014C48A64D9012C40D1F8CFE4AC024B405E6743FE99012C40AE0E80B8AB024B40AF08FEB792012C40AECF413CB7024B4003194BA2A8012C40F46F97FDBA024B40DF9C11A5BD012C4037A85890C1024B4046C60F3A8D012C40D1EAE40CC5024B40916DCFE27B012C40F86B578DCA024B40DBA1067877012C40F319F5B5D3024B402F4DB62682012C40BCE01D2AD7024B40DEBDED539F012C406033C005D9024B407E3E25427E012C402BAD7598E5024B407AFA63B554012C40A68E9FD7E9024B402317F77A52012C4080A6142AEE024B407E3E25427E012C40375E70BCF1024B40DD8321BC87012C4088A647AEF6024B4056E8CDF286012C40C847E6ECF8024B4047F1E0DD80012C402059654BFB024B404CC7F7205F012C40F22B312A04034B40730866964E012C4047C9AB730C034B40DAB9D51819012C406BF0BE2A17034B40E17A14AE47012C40BA2C26361F034B404DFAD6E2AE012C401F51FC732C034B40BE7273E08B012C4059EDABBC2E034B407E3E25427E012C404888F2052D034B404B299E6978012C40D3ABB7BC28034B409CB8663C5B012C401559C6E127034B4024B5503239012C40BB078D052A034B40FB3E1C2444012C40A6CC727E2F034B40734F0DEA11012C400247020D36034B4017B6662B2F012C4095568D6F39034B40CC07A98020012C40CAD12D8551034B409F3FC80D1A012C402362EF6A5E034B403E5C72DC29012C4027CBFF9A62034B400B5CC3B1D3002C40118AADA069034B40BEF2C583D2002C4024523F1471034B4018DD30C0F4002C40C4854DAE73034B40B1AF2B1CF7002C40D82D02637D034B4018DD30C0F4002C4024D97E8D7F034B40C37D3F9017012C40D4ED47E581034B40FD18294AF8002C40B07B86CB85034B40D0B9DBF5D2002C407435C35785034B40ABA22E089B002C40484211418B034B40F3171F0B76002C40A3409FC893034B40D12B54ED89002C4027DBC01DA8034B4037763F5D93002C4073F6CE68AB034B40B0715875B1002C40B7A4598FB1034B40A411D841CA002C4058F844E8B1034B40982FD406CC002C4015A12298B4034B40FD1E060484002C405E0CE544BB034B40586A076D83002C40C80C54C6BF034B40C4AAE6DE68002C4025998BAEC1034B401914CD0358002C40024DDFC6C1034B402426A8E15B002C4040CEA046C6034B40AE426F9637002C4021B7BAF7CB034B40EB94A2F034002C4097040363D8034B40CABDC0AC50002C40BC8D72D5E1034B40F18FAD1D7B002C40A79A0FBEE6034B40477B174A81002C40F2DDF7B9EB034B403E355EBA49002C40FC659C2BEF034B40C24252B06B002C40F1DA00C7F9034B40E593BA0963002C404E41237DFF034B405F99B7EA3A002C40170E846401044B40B7781D160F002C402D8320F6F8034B40EB3DF08C11002C405EDFE23CF7034B407879951007002C40A0C03BF9F4034B40D6DC764600002C4054B99A86F2034B401D16B4DA0D002C407F023972EE034B4066112FF42D002C4039D274D1EB034B40710D220846002C407B8DB85BED034B40B7465F9C53002C40F9B4D48BEB034B40DE1B430070002C40B38410EBE8034B4076919D126B002C406108EF61E5034B40CD8DE9094B002C4050EBEC1AE3034B4014DFF53EFAFF2B40B70DFED9EA034B40EB7D99DEB4FF2B409EF64A0FF9034B40D8CC6B36A0FF2B402E3075A103044B40CB074EC7ADFF2B40642A0EB10B044B409E31827CBFFF2B40F39C3E4C0C044B4038047DD8C1FF2B409DB415A012044B40D0D67734C4FF2B405280DE0A17044B40E487A5DCD8FF2B40D65EFA4D17044B40E46ABF10CDFF2B40CF28024125044B408BBA206CC2FF2B40F820BA5631044B409862580FA9FF2B4023C6C61748044B403E78EDD286FF2B409FE7AAD447044B40BE69FAEC80FF2B40D9918F824C044B4078CF262C96FF2B406674513E4E044B4084B12A6794FF2B402DE11AE956044B40D1FD41C989FF2B4049360D4059044B4078B240608AFF2B40B2A60DE25E044B40C5C0841B3AFF2B406752F98D65044B40AD4B32175DFF2B40B5FEF1B96E044B40B6DB89ED49FF2B401630815B77044B40C255F9F94AFF2B40DC4026BE7F044B40C1A49D3F12FF2B4071E6577380044B40F1F7E69205FF2B40DE27FD7387044B4043EF4394E5FE2B40C098881288044B40F44C8AEA08FF2B40E1ADF36F97044B405CC64D0D34FF2B40ECBFCE4D9B044B40CFFD309D31FF2B40EEC04A4FA2044B408692246310FF2B403BA64984A1044B4087DDD2C501FF2B40C009E0C1AA044B40605B9AB6DAFE2B407A44F1CFB1044B406FEDE98FD5FE2B4095D233BDC4044B4049F4328AE5FE2B4098695611C9044B402837401F1BFF2B4044D554BBCB044B403E2B1F381DFF2B4004E7429BD2044B40574DC6E704FF2B405CF28986D6044B404466D3B606FF2B40C4AA4198DB044B401F6228CC20FF2B40CB4DD4D2DC044B40E162A0C618FF2B40635C16B8E1044B40014576EFF2FE2B40C12ACD9CE4044B4079DAD08371FE2B4023714518F5044B40E674594C6CFE2B4069006F8104054B403BFC3559A3FE2B40A27F828B15054B40ADA3AA09A2FE2B40B628B34126054B407407B13385FE2B40840838842A054B403B6BB75D68FE2B403012DA722E054B4003CFBD874BFE2B40FEF15EB532054B40CA32C4B12EFE2B40CCD1E3F736054B40CBA145B6F3FD2B405A643BDF4F054B40205ED72FD8FD2B402844C02154054B40CB10C7BAB8FD2B40D34D621058054B40210725CCB4FD2B4059F5B9DA8A054B407632384A5EFD2B407DE882FA96054B40F90C4D7E30FD2B4014C37A489D054B400569C6A2E9FC2B404BE5ED08A7054B405C035B2558FC2B4067EDB60BCD054B40B12E6EA301FC2B408AE07F2BD9054B407801F6D1A9FB2B40D2A92B9FE5054B40B30C71AC8BFB2B40E7525C55F6054B404496BB8564FB2B403E5EA340FA054B40E8E912C42FFB2B4064744012F6054B406880666BD8FA2B40CBD58F4DF2054B401CE09398B1FA2B40439660CCF1054B40CFCC38B297FA2B408FD78349F1054B40D2E3F736FDF92B40D2C6116BF1054B400C93A98251F92B407CD0B359F5054B40B645990D32F92B40A72215C616064B4061F8889812F92B40598B4F0130064B407E18213CDAF82B4066D5E76A2B064B409B38B9DFA1F82B40C915DEE522064B4047205ED72FF82B40C915DEE522064B4081CF0F2384F72B40202922C32A064B40658D7A8846F72B409F71E14048064B40D8D825AAB7F62B4091442FA358064B40832F4CA60AF62B401FD7868A71064B40849ECDAACFF52B4010AAD4EC81064B402F51BD35B0F52B40C2120F289B064B4012312592E8F52B40FB912232AC064B404A29E8F692F62B401E680586AC064B40833463D174F62B4098512CB7B4064B40D95F764F1EF62B407BDAE1AFC9064B4012A0A696ADF52B40747B4963B4064B40DBA7E33103F52B4082C5E1CCAF064B401557957D57F42B402CCF83BBB3064B40BF9A030473F42B404278B471C4064B40BF9A030473F42B40DF37BEF6CC064B4031B1F9B836F42B40F4E0EEACDD064B408716D9CEF7F32B40CF9B8A5418074B40DD41EC4CA1F32B40F38E537424074B40164D672783F32B405E2EE23B31074B40DDB06D5166F32B40A5F78DAF3D074B406DE7FBA9F1F22B4097CADB114E074B40DE32A7CB62F22B40DE9387855A074B4051DA1B7C61F22B40567DAEB662074B408AE5965643F22B406C26DF6C73074B40E1B4E0455FF12B401630815B77074B40E223624A24F12B40B3EF8AE07F074B401CD3139678F02B40E42CEC6987074B405682C5E1CCEF2B408E368E588B074B40726DA818E7EF2B40DD5ED218AD074B4080BB479110F02B40063DE5E2B9074B4055185B0872F02B405DA79196CA074B401BD82AC1E2F02B409626A5A0DB074B40A857CA32C4F12B408E3BA583F5074B40B10D260F55F22B407EA31D37FC074B40ABD6789F99F22B40D31742CEFB074B409D9FE238F0F22B4083ADC89EF3074B40E603029D49F32B40C2679027EE074B4093C8F43A98F32B40F760AD35EF074B404A0169FF03F42B4085718115F1074B404D501E7123F42B409061BAB5F1074B401FCE0D9766F42B403B5D273FF3074B4062D68BA19CF42B40BE4FB05AF4074B40789CA223B9F42B4059CCBEE1F4074B40BA675DA3E5F42B40F9A3A833F7074B401F758588E5F42B4057163BD0F9074B40DFED8B95E2F42B40C0AC50A4FB074B40FA89B95ADDF42B401E813FFCFC074B4055562EAFB7F42B40DF97E94DFB074B403C139A2496F42B40B504CF73FA074B4020459DB987F42B40B504CF73FA074B4049F1965066F42B403F027FF8F9074B40550960144EF42B40F73B1405FA074B40A9CDEE7F36F42B40FDCA3967FA074B409324BEC925F42B40A237818EFB074B4030C7E18222F42B40727F9AFFFC074B405ADF76572CF42B4084FEF801FE074B407DD23F7738F42B4024DC1AC7FE074B40156580553FF42B40E833FB97FF074B40CED5A0794AF42B4083B0091F00084B406A95AAFE52F42B4071B5A91501084B40B98322275DF42B4053F8229001084B406CC779A466F42B40C9FA720B02084B40D0413CB775F42B40B09EFFC302084B402B7A4C497BF42B40EBF82F1004084B40D998D71187F42B409265773705084B40B5DFDA8992F42B409E55B0D705084B40519FE40E9BF42B401AE725B506084B40F583BA48A1F42B40081AD8CF07084B408901124DA0F42B40B4E7323509084B40E71C3C139AF42B40E3512AE109084B40FC8BA03193F42B402A1895D409084B406E162F1686F42B406C4FDA6509084B4009A469F57AF42B40DDC2047F09084B408153C48E6BF42B40D2D2CBDE08084B400D7A803859F42B40798D02E907084B406353F87D49F42B404A511D6107084B40B0D5D46828F42B40670EA4E606084B40D75DEA31DBF32B40F025F9B605084B40595CD20781F32B402D3EAA0606084B40E3AA686270F32B40E87EF3870B084B40111C977153F32B4035CE4B6A0D084B40C5330D2F2DF32B40A527D1370E084B401C92FF6E26F32B4033DC80CF0F084B4035E37ED12FF32B40DB91FB6717084B4078746DB944F32B407F28E2BE1F084B40765F84DF3CF32B409246600729084B40EE2CD56075F32B4080B09D3935084B40906F4AD466F32B40968AD70638084B40205B3BF658F32B4094287B4B39084B40765490FA46F32B401983989537084B4038352B3641F32B406DC9AA0837084B404D75B7A118F32B4029AB8EC12F084B404976B691FCF22B4016342DB132084B40FA2D9512DDF22B40E441C41737084B40FD5E549CB4F22B409A4F0C7F3C084B400F266A0EB5F22B40FDE0325D3E084B40F6566EB3C2F22B404FFBF72A43084B40D8B04BF9B5F22B40C4DD6AE745084B40CC947B26A0F22B40056B9C4D47084B40C0B56EDE93F22B407788DA9145084B401294EC2296F22B409D1441F740084B4062F8E35185F22B405F0F817E3A084B409AD18F8653F22B40CD959C6E34084B40CEC023850DF22B4095055D0C2F084B408631337DC0F12B40F1F274AE28084B40C6DFF60489F12B4064D46B6924084B40DAD7CB0061F12B4086D7E4DF1D084B40C46F54B82FF12B40720F536C16084B408158DBB9D5F02B40C91759D70D084B4075F74A6AB2F02B40D8B5189705084B401D2DBDEC8DF02B400A40ED0104084B408E4EA78647F02B40F5296CABFE074B40D53329AA23F02B405A2327B8FD074B40B0DFB831E2EF2B40FAB8910DFF074B40ABEBAB06BCEF2B40798AC168FB074B40A35A441493EF2B4077FF0EFBF3074B40A7C8C62874EF2B403D833C71EF074B401EC8D52368EF2B40A8F63306E7074B403DCB98277CEF2B4033349E08E2074B40926B54F190EF2B40BADAE5B6D8074B4019822DC088EF2B40A8469EDACF074B40BFEA6DD85BEF2B4013F1D6F9B7074B400AE8CFC831EF2B4051EADCFEA6074B408F31772D21EF2B400820B58993074B40042159C004EE2B40F3936A9F8E074B40CC28965B5AED2B4032FE7DC685074B405AF0A2AF20ED2B4032FE7DC685074B40E9B7AF03E7EC2B408811C2A38D074B402367614F3BEC2B4056F146E691074B40B1BFEC9E3CEC2B404148163081074B405CA79196CAEB2B40EC51B81E85074B407A36AB3E57EB2B404065FCFB8C074B4009FEB7921DEB2B40DC24068195074B4043AD69DE71EA2B40BA4E232D95074B407CED992501EA2B40FAB836548C074B403F04B05CCAE82B40D98DE32C91074B4082300109D4E82B40103A8D599B074B4039B302E89CE82B40F825D1819B074B407B9A931799E82B40AFF490DF91074B4017BA1281EAE72B4037250FFA88074B40815B77F354E72B40CFA0A17F82074B40C25ECDA6C8E62B40ACD0F69E80074B404CAA6C0EC6E62B4043696FF085074B406B3C7DA944E62B40B91160A28B074B400B92E3F32FE62B40D399208F85074B40F5B9DA8AFDE52B4000DE02098A074B4005D1A45E01E62B40324976B691074B40D625998BAEE52B40C552C9A596074B40FB78E8BB5BE52B4099AD06729A074B40C5E2DCCB22E52B4015BEBED6A5074B4010AD702601E52B40331C2A21B3074B402B78769E1DE52B403B84F1D3B8074B40D55526A199E42B406AFF5E65C8074B40BA8A20297DE42B4085871F52C2074B409DEFA7C64BE32B40A2E58A9CCF074B4000C4020418E32B40E60F17CAD3074B408CACEB06C0E22B4005717907D3074B40A2E0737165E22B40F35080CDDE074B40358A9B093CE22B403D57A53EDA074B403CCFE9C3C4E02B40CE60F82DDF074B405B8BBBE6FADF2B40781673C6E6074B40B0B3D771B2DF2B40781673C6E6074B4072BF4351A0DF2B40DDA45824DC074B40CED25FF93DDF2B4079196AB9D8074B403FF04284C9DE2B4079196AB9D8074B40CD02ED0E29DE2B40F72C1911D6074B40BBBF304F9DDD2B401EF64201DB074B40A21EEC5E38DD2B40865AD3BCE3074B405384E51945DC2B4010AFEB17EC074B401F189BB1C3DB2B408457DCC9F1074B40E2C0502C5CDB2B4021CCED5EEE074B40FA912232ACDA2B405C8BBBE6FA074B400C056C0723DA2B406DA8BD2DFD074B40C18E5ABCB3D92B4068CC24EA05084B401D3EE94482D92B40A3E716BA12084B40
Update date2019-04-04

Plot postcodegebieden op de kaart voor location analytics

Na aanschaf kiezen veel gebruikers ervoor de data in de Spotzi Mapbuilder te gebruiken voor het beantwoorden van interessante bedrijfsvraagstukken. Onze online location-analytics-tool biedt de mogelijkheid direct aan de slag te gaan met het maken van kaarten en location intelligence. Bestel deze dataset in combinatie met een Mapbuilder-abonnement en krijg toegang tot de volgende functionaliteiten.

 • 5-Cijferige Postcode Berlijn
  Koppel eigen data aan de kaart.
 • 5-Cijferige Postcode Berlijn
  Uitgebreide styling opties.
 • 5-Cijferige Postcode Berlijn
  Het aantal inwoners/huishoudens per postcode in kaart brengen.
 • 5-Cijferige Postcode Berlijn
  Visualiseer het aantal bedrijven per postcode.
 • 5-Cijferige Postcode Berlijn
  Upload een lijst met bedrijfslocaties en plot ze op de kaart.
 • 5-Cijferige Postcode Berlijn
  Filter postcodegebieden binnen een bepaalde straal.
 • 5-Cijferige Postcode Berlijn
  Exporteer data op basis van jouw filters.

Bij het bestellen van deze dataset in combinatie met een Mapbuilder-abonnement ontvang je 12 maanden toegang tot deze functies. Je ontvangt tevens tussentijdse updates. Je abonnement wordt automatisch met 12 maanden verlengd.

Kant-en-klare pakketten met postcodegebieden

Op zoek naar een kant-en-klaar dashboard waarin alle data is verzameld? Maak dan gebruik van ons Territory-pakket. Dit pakket is zorgvuldig samengesteld en biedt je alle postcode en regio-indelingen datasets van Duitsland. Daarnaast beschik je over een breed aantal tools waaronder de Join App. Deze functionaliteit biedt je de mogelijkheid om eenvoudig en snel jouw data aan gebieden te koppelen. Zo kan je direct aan de slag met het maken van jouw locatieanalyses. Bekijk al onze pakketten.

Dataset los bestellen of als postcodelijst voor Excel?

Wil je deze data liever gebruiken in Excel, een CRM of BI-Tools dan kan je deze dataset ook als Excel-lijst met postcodes downloaden of als geografisch bestand (.geojson, .shp en .kml) voor software als Esri ARCGIS, Carto, Mapbox, Tableau, Qlik, Mapinfo en QGIS.

Dataset

5-Cijferige Postcode Berlijn

VANAF

€ 395

Koop deze dataset
Download sample

BESCHIKBARE FORMATEN
SHPKMLJSON
CSVXMLSpotzi


DETAILS
BronSPOTZI
Laatste controle2019
Jaar van dekking2019
Update intervalJaarlijks
Aantal kenmerken4
Geografisch niveaupc5
Aantal records8.173
GeometriePolygonen
ProjectieWGS84
EncodingUTF-8
FormatenCSV, Shapefile, KML, GEOJSON, XML
WebserviceJa
Geschikt voorSpotzi Mapbuilder, Esri ARCGIS, Carto, Mapbox, Tableau, Qlik, Mapinfo, QGIS, Excel, CRM integratie


MEER INFO
Veelgestelde vragen
Voorwaarden
Neem contact op

Veelgestelde vragen

 • Kan ik de postcodegrenzen exporteren als geografisch of Excel-bestand?

   
  Ja! Je hebt onbeperkt toegang tot de data en je kunt deze altijd exporteren om te gebruiken in Excel of een andere BI-tool. Zolang je een abonnement hebt, ontvang je automatisch updates die je weer kunt exporteren.
 • Hoe kan ik mijn jaarabonnement op deze data beëindigen?

   
  In de Mapbuilder kan je bij elke gekochte dataset aangeven dat je het abonnement op deze data wilt beëindigen. De dataset zal altijd als download beschikbaar blijven. Je ontvangt alleen geen updates meer en de functies in de Mapbuilder worden geblokkeerd als je geen enkel abonnement op een dataset meer hebt.
 • Ik heb mijn abonnement op de data opgezegd. Heb ik nog het recht om de data te gebruiken?

   
  Ja! Je ontvangt onbeperkt gebruiksrecht.
 • Bieden jullie deze data ook aan als webservice?

   
  Jazeker. Wanneer je een van de postcodekaarten in combinatie met een jaarabonnement op Spotzi Premium hebt, kun je gebruik maken van de Spotzi Webservice.

Meer weten? Neem contact op!

Spotzi Nederland

placeVeilingdreef 35
4614RX Bergen op Zoom
Nederland
phone+31 164 24 00 00
emailsupport@spotzi.com

Gerelateerde Producten