Breng gedrag van klanten in kaart

De Spotzi Klantprofielen verdelen de wereldbevolking in tien verschillende klant-, of lifestyleprofielen. De verdeling van deze klantprofielen is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek, waarin consumenten werd gevraagd over hun waarden, interesses, activiteiten en verwachtingen. Op basis van hun antwoorden zijn deze respondenten ingedeeld in 10 overkoepelende categorieën.

Neem contact op!

*) Bepaalde landen beschikken over slechts 9 categorieën. Bekijk van welke landen we klantprofielen beschikbaar hebben.

The Next Generation

De meeste mensen in deze categorie zijn single. Een groot aantal mensen in deze groep zijn schoolgaande kinderen en voltijd studenten. Ze hebben een laag- tot geen inkomen. Ondanks het feit dat ze geen inkomen hebben worden ze waarschijnlijk wel de volgende generatie met nieuwe en frisse ideeën.

Huishoudens wonen meestal in een rijtjeshuis en leven in een social huurwoning. Velen van hen zijn niet actief in de arbeidsmarkt of werken in een horeca- en voedingsindustrie. Veelal als een part-time job.

Have Nots

In deze categorie zijn etnische groepen over vertegenwoordigd. Tevens is een groot gedeelte van de mensen geboren in families met een laag inkomen. Huishoudens leven meestal in een flat en in een social huurwoning. Deze groep kan je meestal vinden in arme rurale gebieden.

Een groot gedeelte van deze groep in werkloos, maar degenen die werken zijn vaak werkzaam in de productie industrie. Zij gebruiken meestal privé transport om naar hun werk te reizen. Het inkomen is onder het gemiddelde, maar zijn wel vaak te vinden in het winkelcentrum op zoek naar koopjes of alleen window shopping.

Modest Freedom

Mensen in deze categorie bevinden zich meestal in urbane gebieden. Het aantal scheidingen binnen deze groep is boven het nationale gemiddelde. Huishoudens bestaan uit onafhankelijke kinderen en leven in een sociale huurwoning. Vaak een twee-onder-een-kap woning of een rijtjeshuis.

Een kleiner aantal mensen uit deze groep hebben een diploma. Wel is er een bovengemiddelde mate van werkloosheid. Degenen die werk hebben zijn meestal werkzaam in de mijnbouw, productie, energie, groothandel en retail, en transport gerelateerde industrieën.

Young and Ambitious

De populatie in deze categorie heeft geen kinderen of hele jonge kinderen. Een overgroot deel van deze huishoudens woont in een rijtjeshuis of een gezinswoning. Meestal zijn dit particulier gehuurde accommodaties.

Autogebruik in dit profiel ligt over het algemeen hoger. Daarnaast hebben meer mensen een baan in informatie en communicatie gerelateerde branches. Ook is deze groep gevoeliger voor trends en het kopen van nieuwe producten. Ondanks hun lagere inkomen waarderen zij een moderne levensstijl met hogere consumenten bestedingen.

Nest Builders

De populatie uit deze categorie leeft voornamelijk in de buitenwijken van urbane gebieden. Vaak zijn zij in het bezit van een woning en wonen ze in een twee-onder-een-kapwoning of een vrijstaand huis. De bevolking bestaat meestal uit jonge ouders en ouders van middelbare leeftijd met schoolgaande kinderen.

Het aantal huwelijken en burgerlijke partnerschappen zijn boven het nationale gemiddelde. Personen hebben meestal een hogere opleiding genoten dan het nationale gemiddelde. Daarnaast zijn deze personen vaak werkzaam in de informatie, communicatie, financiële sector, publieke sector of het onderwijs. Zij gebruiken vaak eigen transport om te pendelen tussen thuis en werk.

The Affluent

Huishoudens in deze categorie leven vaker in een vrijstaand huis of in een twee-onder-een-kap woning waar ze zelf eigenaar van zijn. Een hoger aantal huishoudens hebben 2 of meer auto’s, werkloosheid is laag en de mensen die werken zijn vaak werkzaam in de informatie en communicatie of de financiële sector.

Deze groep onderscheidt zichzelf van de Nest Builder doordat ze vaker een leidende functie bekleden en een hoger inkomen hebben. Daardoor hebben ze meer besteedbaar inkomen. Werkloosheid in deze groep is ver onder het landelijk gemiddelde. Deze groep spendeert zijn geld graag aan technologie en volgen nieuwe trends.

Urban Elite

Personen uit deze categorie wonen in de duurdere urbane gebieden en hebben geen kinderen. Zij spenderen hun geld aan luxe goederen. Ze zijn in het bezit van een auto, maar gebruiken deze auto niet om te pendelen omdat ze vaak al in het centrum wonen. Het educatieniveau en het inkomen zijn bovengemiddeld. Affluent immigranten zitten ook in deze groep.

Thriving Fifties

De personen uit deze subgroep hebben vaak oudere kinderen of kinderen die het ouderlijk huis al hebben verlaten. Personen uit deze groep leven vaak niet in gemeenschapshuizen. Een hoger aantal huishoudens woont in een vrijstaande- of een twee-onder-een-kapwoning in eigen bezit. Huishoudens beschikken vaak over twee of meer auto’s. Een groot aantal personen werkt in de informatie, communicatie of het onderwijs. Velen zijn opgevoed door ouders met een laag inkomen. Daarom gaan ze wijs met hun geld om.

Senior Citizens

De personen in deze categorie zijn 65 plus en zijn woonachtig in zowel urbane als rurale gebieden. Het aantal gepensioneerden is hoog in deze categorie. Deze categorie is een mix van affluential senioren en senioren met een gemiddeld inkomen. Vaak zijn ze woonachtig in een appartement. Het inkomen van deze groep is vaak gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Country Life

De populatie in deze groep leeft in rurale gebieden met een zeer lage bevolkingsdichtheid in vergelijking met de rest van het land. Ze leven vaak in grote vrijstaande woningen die ze zelf bezitten. Ze werken vaak in de agrarische sector, bosbouw of visserij. De mate van werkloosheid ligt onder het gemiddelde. Elk huishouden bezit meerdere motorvoertuigen die bij voorkeur worden gebruikt voor het pendelen tussen thuis en werk. De bevolking is over het algemeen ouder.

Beschikbare landen

Deze klantenprofielen data hebben we beschikbaar van de volgende landen:

Europa

 • België
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Spanje
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden
 • Zwitserland

Noord- en Midden-Amerika

 • Canada
 • Costa Rica
 • Mexico
 • Verenigde Staten

Zuid-Amerika

 • Argentinië
 • Brazilië
 • Chili
 • Ecuador
 • Peru
 • Uruguay
 • Venezuela

Azië en Oceanië

 • Australië
 • China
 • Japan
 • Nieuw-Zeeland
 • Singapore
Klantprofielen

Methodologie

De geo-demografische classificatie is ontwikkeld door Spotzi op basis van microdata van Census Bureau’s van over de hele wereld, Eurostat en lokale data partners.

De analyse was uitgevoerd met behulp van Census Key Statistics, inkomens van huishoudens en koopkrachtpariteit. Alleen variabelen die wereldwijd hetzelfde worden gebruikt komen in aanmerking voor de classificatie. In totaal zijn er 182 sociaal-economische, demografische variabelen, en afgeleide variabelen zijn gedefinieerd binnen 7 verschillende domeinen:

 • Demografische structuur
 • Samenstelling van het huishouden
 • Huisvesting
 • Socio-economische kenmerken
 • Arbeid
 • Inkomen
 • Consumptie

Sterk gecorreleerde variabelen zijn verwijderd om de duplicatie van bepaalde factoren te vermijden. Dit resulteerde in 10 hoofdgroepen. Deze hoofdgroepen vertegenwoordigen de gemiddelde demografische samenstelling van de wereld. Sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben een sterke etnische diversiteit. Diverse census bureau’s in het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben om deze reden groepen gecreëerd op basis van etnische achtergrond. Spotzi kijkt hiervoor naar de woningvoorkeuren en koopkracht van de etnische groepen en heeft hen op basis van deze kenmerken ingedeeld.

De namen en beschrijvingen zijn bedoeld om meer inzicht te geven en verder te gaan dan alleen de statistische uitkomsten van een clusteranalyse. Hoewel ze niet noodzakelijkerwijs de kenmerken van de gehele populatie in een gebied kunnen weerspiegelen, vertegenwoordigen ze wel de algemene kenmerken van de meeste gebieden.

Levering

De Consumer Styles gegevens kunnen worden verkregen op basis van de volgende geografische niveau’s:

 • Postcode (PC) Niveau
 • Gemeente Niveau
 • Kleine gebieden als Census- en Buurt Niveau (alleen voor een beperkt aantal landen)

Formaten
Spotzi Klantprofielen kunnen worden gebruikt in onze Mapbuilder of andere third party GIS software. Wij kunnen deze data leveren in de volgende formaten:

 • CSV
 • Excel
 • Shapefile
 • Esri FileGeoDatabase
 • KML
 • MapInfo TAB

Data Structuur
Regionale code (bijvoorbeeld, regionaal identifier, postcode, etc.)
Regionale aanduiding (bijv., Gemeente, postcode, straat)

Inwoners en Huishoudens
Aantal inwoners en huishoudens binnen een bepaalde regio, verschaft in absolute en per mille waarden.

Klantprofielen

 • Op postcode niveau kunnen wij van elk profiel het aantal personen, het percentage personen en de index leveren.
 • Op gemeente niveau kunnen wij van elk profiel het aantal personen, het percentage personen en de index leveren.
 • Op het niveau van de kleinere gebieden kunnen we alleen het overheersende profiel leveren.

Kaarten voor Marketing

Census

Spotzi heeft de data met bevolkingskenmerken voor meerdere landen in kaart gebracht. Wij bieden een uitgebreid pallet aan data om direct de juiste doelgroep voor je campagne te selecteren.

Bekijk kaarten

Koopkracht

Kaarten met meer informatie over de koopkracht binnen 17 food- en non-food productlijnen. Ideaal voor het verrijken van bestaande klantendata en het in kaart brengen van nieuwe klanten.

Bekijk kaarten

Vastgoed

Van elke woning kennen we de waarde, bouwjaar, woonoppervlakte en type. Dankzij een unieke koppeling met het Kadaster is deze informatie van elke woning beschikbaar.

Bekijk kaarten

Postcodes

Spotzi heeft de postcodegrenzen van meer dan 30 landen in zijn datashop. Segmenteer eenvoudig uw potentiële klanten op basis van deze postcodekaarten en koppel hier interessante data aan.

Bekijk kaarten

Hoge Kwaliteit Data

Onze data-analisten zijn altijd hard aan het werk om de hoogste kwaliteit data te kunnen garanderen.

Direct te Downloaden

Alle datasets uit de Datashop zijn direct beschikbaar na betaling. Download ze als CSV, Shapefile, KML of geoJSON.

Mapbuilder

Bestel eenvoudig data uit onze Datashop en combineer dit met je eigen Mapbuilder account. In de Mapbuilder kan je jouw kaart stylen, locatie analyses uitvoeren en kaarten delen met klanten en collega’s.

Apps

Breidt de functionaliteit van de Mapbuilder uit met onze apps. Van uitgebreide filters tot het eenvoudig combineren van datasets met de Join App. Alles is mogelijk!