Koopkracht Data

De koopkracht per product categorie dataset onthult het koopkracht potentieel voor ongeveer 17 food- en non-food productlijnen. Deze gegevens zijn gebaseerd op diverse onderzoeken en analyses van consumentengedrag.

Neem contact op!

Koopkracht

Koopkracht

Spotzi heeft tot op buurtniveau de koopkracht uitgerekend per inwoner en per 1000 inwoners. Koopkracht is gelijk aan het besteedbaar inkomen. De 5 koopkracht categorieën die hieronder zijn weergegeven tonen het uitgavepatroon van een bepaalde productgroep.

A. Voedsel, drank en tabak

The volgende datasets zijn beschikbaar binnen deze categorie:

 1. Voedsel en dranken thuis
 2. Alcoholische dranken thuis
 3. Tabak
 4. Voedsel en dranken buiten de deur

Meer info

Koopkracht
Koopkracht

B. Kleding en diensten

Kleding en diensten zijn verdeeld in:

 1. Kleding
 2. Schoeisel
 3. Accessoires

Meer info

C. Wonen

De categorie “Wonen” bestaat uit:

 1. Inrichting en decoratie
 2. Huishoudelijke producten – elektrisch
 3. Huishoudelijke producten – niet-elektrisch
 4. Huis- en tuingereedschap
 5. Huishoudelijk onderhoud

Meer info

Koopkracht
Koopkracht

D. Entertainment

Deze categorie omvat de volgende datasets:

 1. Consumenten elektronica
 2. Recreatie en hobby’s
 3. Kranten en boeken

Meer info

E. Verzorging

Verzorging bestaat uit:

 1. Persoonlijke verzorging
 2. Gezondheidsproducten

Meer info

Koopkracht

Methodologie

De koopkracht data wordt berekend op basis van een regelmatige verzameling en analyse van consumentengedrag uitgevoerd door het CBS en commerciële partijen.

Alle particuliere huishoudelijke aankopen worden middels enquêtes verzameld. Deze steekproeven worden vervolgens verdeeld over gebieden met dezelfde socio-demografische kenmerken. Hierdoor ontstaat een landsdekkend model. Het resultaat is een dataset verdeeld over 5 hoofdcategorieën en 17 subcategorieën.

Per koopkracht categorie is tot slot het gemiddelde landelijke uitgavepatroon berekend. Dit gemiddelde wordt gelijkgesteld aan een index 100. Als men in een bepaald gebied meer uitgeeft dan het landelijke gemiddelde dan resulteert dit in een index die hoger is dan 100. Een index 200 geeft aan dat er 2 keer zoveel als gemiddeld aan een bepaald product wordt uitgegeven.

Europa

De kaart links toont de Koopkracht (besteedbaar inkomen) op buurt- en postcode niveau van diverse landen in Europa. De koopkracht is beschikbaar voor alle landen in Europa.

Noord Amerika

De koopkracht in Noord Amerika is beschikbaar in Canada en de Verenigde Staten. De kaart rechts toont het besteedbaar inkomen per postcode gebied in de Verenigde staten.

Levering

De gegevens kunnen worden verkregen voor specifieke gebieden van uw keuze, zoals het verzorgingsgebied van uw bedrijf of externe verkoopregio’s. Spotzi koppelt de koopkracht data aan de postcode kaarten, zodat ze kunnen worden gebruikt in onze Mapbuilder of GIS software van derden.

Data structuur
Regionale code (bijvoorbeeld  postcode, etc.)
Regionale aanduiding (bijv., Gemeente, postcode, straat)

Inwoners en huishoudens
Aantal inwoners en huishoudens binnen een bepaalde regio, verschaft in absolute aantallen en per 1000.

De koopkracht voor een specifieke productlijn in miljoenen euro’s
Deze dataset toont het besteedbaar inkomen dat beschikbaar is voor een specifieke productgroep (in miljoenen euro’s) onder de bevolking van een bepaalde regio.

De koopkracht voor een specifieke productlijn in mille waarden
Deze dataset geeft aan hoe de koopkracht voor een specifiek productgroep (in mille waarden) in een bepaalde regio zich verhoudt tot de landelijke koopkracht voor deze productlijn. De som van alle per mille waarden is gelijk aan 1000.

De koopkracht voor een specifieke productlijn in euro’s per inwoner
Deze dataset toont de jaarlijkse gemiddelde uitgaven per persoon in een bepaalde regio voor een bepaalde productgroep. De waarden staan vermeld in euro’s.

De koopkracht voor een specifieke productlijn als een index per inwoner
Deze dataset toont de index per inwoner. Dit cijfer is gebaseerd op het nationale gemiddelde van 100.0 per inwoner. Zo betekent een index van 110.0 dat de inwoners van een regio 10% meer van hun netto inkomen besteden aan een productlijn dan het nationale gemiddelde. Andersom werkt het op dezelfde manier. Een index van 90.0 betekent dat de koopkracht in een regio voor een bepaalde productlijn juist weer 10% minder is dan het nationale gemiddelde.

Kaarten voor Marketing

Census

Spotzi heeft de data met bevolkingskenmerken voor meerdere landen in kaart gebracht. Wij bieden een uitgebreid pallet aan data om direct de juiste doelgroep voor je campagne te selecteren.

Bekijk kaarten

Koopkracht

Kaarten met meer informatie over de koopkracht binnen 17 food- en non-food productlijnen. Ideaal voor het verrijken van bestaande klantendata en het in kaart brengen van nieuwe klanten.

Bekijk kaarten

Vastgoed

Van elke woning kennen we de waarde, bouwjaar, woonoppervlakte en type. Dankzij een unieke koppeling met het Kadaster is deze informatie van elke woning beschikbaar.

Bekijk kaarten

Postcodes

Spotzi heeft de postcodegrenzen van meer dan 30 landen in zijn datashop. Segmenteer eenvoudig uw potentiële klanten op basis van deze postcodekaarten en koppel hier interessante data aan.

Bekijk kaarten

Hoge Kwaliteit Data

Onze data-analisten zijn altijd hard aan het werk om de hoogste kwaliteit data te kunnen garanderen.

Direct te Downloaden

Alle datasets uit de Datashop zijn direct beschikbaar na betaling. Download ze als CSV, Shapefile, KML of geoJSON.

Mapbuilder

Bestel eenvoudig data uit onze Datashop en combineer dit met je eigen Mapbuilder account. In de Mapbuilder kan je jouw kaart stylen, locatie analyses uitvoeren en kaarten delen met klanten en collega’s.

Apps

Breidt de functionaliteit van de Mapbuilder uit met onze apps. Van uitgebreide filters tot het eenvoudig combineren van datasets met de Join App. Alles is mogelijk!