Consumenten Bestedingen

De koopkracht per product categorie dataset onthult het koopkracht potentieel voor ongeveer 17 food- en non-food productlijnen. Deze gegevens zijn gebaseerd op diverse onderzoeken en analyses van consumentengedrag.

A. Voedsel, drank en tabak

The volgende datasets zijn beschikbaar binnen deze categorie:

 1. Voedsel en dranken thuis
 2. Alcoholische dranken thuis
 3. Tabak
 4. Voedsel en dranken buiten de deur

Meer info

Consumenten Bestedingen
Consumenten Bestedingen

B. Kleding en diensten

Kleding en diensten zijn verdeeld in:

 1. Kleding
 2. Schoeisel
 3. Accessoires

Meer info

C. Wonen

De categorie “Wonen” bestaat uit:

 1. Inrichting en decoratie
 2. Huishoudelijke producten – elektrisch
 3. Huishoudelijke producten – niet-elektrisch
 4. Huis- en tuingereedschap
 5. Huishoudelijk onderhoud

Meer info

Consumenten Bestedingen
Consumenten Bestedingen

D. Entertainment

Deze categorie omvat de volgende datasets:

 1. Consumenten elektronica
 2. Recreatie en hobby’s
 3. Kranten en boeken

Meer info

E. Verzorging

Verzorging bestaat uit:

 1. Persoonlijke verzorging
 2. Gezondheidsproducten

Meer info

Consumenten Bestedingen

albanie

belgie

bosnie-en-herzegovina

bulgarije

canada

cyprus

estland

finland

frankrijk

griekenland

hongarije

ijsland

ierland

italie

kroatie

letland

liechtenstein

litouwen

luxemburg

macedonie

malta

moldavie

montenegro

nederland

noorwegen

oekraine

oostenrijk

polen

portugal

roemenie

rusland

servie

slovenie

slowakije

spanje

tsjechie

verenigd-koninkrijk

verenigde-staten

wit-rusland

zweden

zwitserland

Methodologie

De koopkracht data wordt berekend op basis van een regelmatige verzameling en analyse van consumentengedrag uitgevoerd door het CBS en commerciële partijen.

Alle particuliere huishoudelijke aankopen worden middels enquêtes verzameld. Deze steekproeven worden vervolgens verdeeld over gebieden met dezelfde socio-demografische kenmerken. Hierdoor ontstaat een landsdekkend model. Het resultaat is een dataset verdeeld over 5 hoofdcategorieën en 17 subcategorieën.

Per koopkracht categorie is tot slot het gemiddelde landelijke uitgavepatroon berekend. Dit gemiddelde wordt gelijkgesteld aan een index 100. Als men in een bepaald gebied meer uitgeeft dan het landelijke gemiddelde dan resulteert dit in een index die hoger is dan 100. Een index 200 geeft aan dat er 2 keer zoveel als gemiddeld aan een bepaald product wordt uitgegeven.

Levering

De gegevens kunnen worden verkregen voor specifieke gebieden van uw keuze, zoals het verzorgingsgebied van uw bedrijf of externe verkoopregio’s. Spotzi koppelt de koopkracht data aan de postcode kaarten, zodat ze kunnen worden gebruikt in onze Mapbuilder of GIS software van derden.

Data structuur
Regionale code (bijvoorbeeld  postcode, etc.)
Regionale aanduiding (bijv., Gemeente, postcode, straat)

Inwoners en huishoudens
Aantal inwoners en huishoudens binnen een bepaalde regio, verschaft in absolute aantallen en per 1000.

De koopkracht voor een specifieke productlijn in miljoenen euro’s
Deze dataset toont het besteedbaar inkomen dat beschikbaar is voor een specifieke productgroep (in miljoenen euro’s) onder de bevolking van een bepaalde regio.

De koopkracht voor een specifieke productlijn in mille waarden
Deze dataset geeft aan hoe de koopkracht voor een specifiek productgroep (in mille waarden) in een bepaalde regio zich verhoudt tot de landelijke koopkracht voor deze productlijn. De som van alle per mille waarden is gelijk aan 1000.

De koopkracht voor een specifieke productlijn in euro’s per inwoner
Deze dataset toont de jaarlijkse gemiddelde uitgaven per persoon in een bepaalde regio voor een bepaalde productgroep. De waarden staan vermeld in euro’s.

De koopkracht voor een specifieke productlijn als een index per inwoner
Deze dataset toont de index per inwoner. Dit cijfer is gebaseerd op het nationale gemiddelde van 100.0 per inwoner. Zo betekent een index van 110.0 dat de inwoners van een regio 10% meer van hun netto inkomen besteden aan een productlijn dan het nationale gemiddelde. Andersom werkt het op dezelfde manier. Een index van 90.0 betekent dat de koopkracht in een regio voor een bepaalde productlijn juist weer 10% minder is dan het nationale gemiddelde.

Geen gedoe

Onze data en tools zijn direct te gebruiken binnen je gehele organisatie.

100% Support

Onze ondersteuning stopt pas als u tevreden bent. Anders niet goed geld terug.

Leuk in gebruik

Wij bouwen onze producten met jou als gebruiker in gedachte. Het resultaat is eenvoudig te gebruiken tools.