5-Cijferige Postcode Duitsland


Deze kaart visualiseert de 5-cijferige postcodegebieden in Duitsland. De postcodes in deze geografische dataset zijn voor het laatst geüpdatet in 2019. De volledige dataset bestaat uit 8.173 postcodes (status: Januari 2019).

Welke kenmerken bevat deze postcode dataset?

Deze dataset bevat de volgende kenmerken:

KenmerkWaarde (voorbeeld)
Postcode17459
Levelpc5
Geometrie0106000020E610000001000000010300000001000000E40300001D3EE94482D92B40A3E716BA12084B40D346753A90D92B40CF1154E817084B40760B6EB598D92B40C1655FC31D084B40120A5BFD22DA2B40312592E865084B409A71642F25DC2B40F172C7516F084B40FDC45CAD6EDC2B400943893B83084B409F27F96C78DD2B40D00B772E8C084B40D3FAB6BB62DD2B4002A6C28EB5084B4013F241CF66DD2B40F6D5B03ACD084B4009AC7713D7DC2B40A68B5E57DD084B404E1E60F767DC2B408BDB0D47FC084B40DA8530C8A7DD2B40D7C5C8EDF2084B408EBE9360BBDD2B40EA06657506094B407C0272D3B0DD2B401AE3795F4B094B40B57BA82336DE2B40B91798158A094B4079347ADA86DE2B4037C1374D9F094B408E226B0DA5DE2B409263A18CA7094B40C1F7489407DF2B40293B585AA1094B40E20511A969DF2B40A51309A69A094B405AE55311B8DF2B404823B08394094B408DAB36A4F6DF2B404592C5A28E094B40CDEE7F3628E02B40604260408A094B4097C228AD64E02B401B18D41286094B40337B455CA5E02B40CFBA46CB81094B40174DC2E0F5E02B40BA48A12C7C094B40F717416326E12B4015F6FE507A094B40930035B56CE12B40B8B7B64B76094B4000CBA54CC5E12B40C08CCE9E70094B40FE67284932E22B40BDFBE3BD6A094B409C2045F872E22B401E72E94E66094B40A2630795B8E22B40F788E29F63094B403776E4A320E32B40B8D90EFC5E094B40901C9F7F71E32B400727A25F5B094B405AF047F6ADE32B40F1660DDE57094B406671B504CFE32B40AAE8595A57094B400057B26323E42B401192600553094B40E6FC5E549CE42B40BA86191A4F094B40552F641AF2E42B4032C3EB9F4C094B40C1994EA1A9E52B40DD53837A44094B40E57B462234E62B403ED0C07E3E094B408C4A45BEA6E62B40406C9F443A094B40D537D5FFDEE62B40B47570B037094B405BF91BA32BE72B407FDEAF5D35094B40FFF3EAD275E72B405D70613832094B40D171DAF8B8E72B40292158552F094B40EBD8525106E82B40FB04508C2C094B405EDE776748E82B403623394F2B094B40FC998B097BE82B402CC36E8E29094B407376D77ED7E82B40441FE2D528094B4005B28D2E25E92B40B0A7C24428094B40BDD0121A77E92B400955206926094B40CBB9145795E92B404CEEC1B524094B40E1496650C8E92B402E5F4D5425094B40D368723106EA2B409F1A2FDD24094B40E58D38094AEA2B4023FF829323094B40E9656F84A0EA2B408F8D9B7521094B40C864CCB804EB2B40D2263DC21F094B40BD5708066BEB2B4091297A3B1D094B402A22799DC3EB2B40C3E7983D1A094B4002DF23511EEC2B4059ADA7B118094B40B4BFFDCA94EC2B409619805715094B401AE725B506ED2B400FA441C010094B40CF9B2F9BA5ED2B407ECE38680A094B406346787B10EE2B4099CCC2E803094B4060E70187ABEE2B400318E0CCF9084B40B98DBC62FCEE2B40111AC1C6F5084B40421F2C6343EF2B40135A7B44F1084B40C23C1A3D6DEF2B40926D2A9CEE084B403997E2AAB2EF2B40EE540ACBE9084B40D4FD52F5E1EF2B40F4375783E6084B400F09DFFB1BF02B40C278BC7FE2084B408A7F8E4589F02B407EFE7BF0DA084B405A345310F2F02B40E1DC15B0D3084B4089192B7B5CF12B40B5487FD4CB084B406BF992D794F12B4058DC24ABC7084B4067EDB60BCDF12B4084C99E4EC3084B407AE3A430EFF12B402C5CFBA7C0084B40C0F5173037F22B405E268A90BA084B40317AC95A9EF22B402241A7D6B1084B4075D65D8F78F42B4031067BB889084B40B75043650DF82B402C45F29540084B40B0B211E390F82B40F66A364536084B4035745886DDF82B402FF834272F084B40839C9C46FFF82B4002E264D12A084B405E2D776682F92B40AE78341F21084B40D235936FB6F92B40928BD6F61B084B4099391389F8F92B40952DED2F16084B4080AFE8D66BFA2B407B94B65D0D084B40DEC02ED4ABFA2B40441E1C4707084B409C9438E114FC2B4052488D64EA074B403412A1116CFC2B405C6B949AE2074B409E11007734FD2B4023B836F9D2074B4053C1F23169FD2B403D68D196CE074B40D025C1C018FE2B402CAAEA8ABE074B40E4FAD23659FE2B40D19FEC1CB9074B404A2CDFE984FE2B40EB35E26EB5074B40660AE764F3FE2B40C5DA8420AC074B40235A3C0675FF2B402B0D4636A1074B40ABAEE87BB2FF2B4092A2DF089C074B406F2A52616C012C409C465A2A6F074B40187D0569C6022C40B9A0BE654E074B40E1AD98B624042C408BF3812E2B074B400D045CEBE6052C40145E38C604074B40C7F7205F9D062C40C7DF51BEFB064B40E80A009F69072C40511443CDEB064B403DDE9A2ACE072C40D21FF532E5064B40757BA41C27082C4036A8A21DDC064B40211DC30886082C40E84020E1C5064B403BF0D69EFE082C40A3E5400FB5064B40DE7F1AAD59092C4069EA2BFEA5064B40A47F93B76D092C4087484DBB98064B40B26895F48B092C40C156091687064B402A41DA5ABA092C40D30039BC7B064B40C69162DBFD092C40274A42226D064B405565845C4E0A2C40F9FCE6B45D064B40CD19F620A90A2C40062461DF4E064B40F797384DFA0A2C409E3A56293D064B400002D6AA5D0B2C40091B9E5E29064B40DD280D90C30B2C409CF05C2915064B4095C61E903A0C2C4036FF5481FF054B402104E44BA80C2C40F1193F43EE054B40EF3E2201FE0C2C40A523CA28E0054B408E5BCCCF0D0D2C40957C9175DD054B4088331A54760D2C404B22FB20CB054B4072642F25DC0D2C40EFE6A90EB9054B40CA32C4B12E0E2C4084471B47AC054B4077FEA325450E2C4015B88663A7054B40DF0ACD1A610E2C40CAFED4D3A2054B40E78F696D1A0F2C4044E570F783054B403BFB6FCA810F2C40195CCE0072054B40348B06DFEA0F2C4069DA6A7B60054B408EBD288B0C102C40006A6AD95A054B40E2361AC05B102C4060692AD54F054B4089F02F82C6102C40A5DDE8633E054B407BE871CE3E112C40BF000C152D054B408F1436A8A2112C40B000A60C1C054B408D194DD30C122C40781101E209054B40A195C50E74122C4056EE601FF8044B40A36A0597D8122C40434B68DCE5044B40637891AE3E132C4040B10408D5044B409FECC1FFB1132C404F464BD4C1044B403B2F5FA80D142C40D6390664AF044B400A54B59377142C4062049EC59C044B408D45D3D9C9142C40C6692D7189044B4092A2844F29152C40828A4FA676044B4093E755F88E152C40C0B79F4264044B40C27174F0A7152C40F34DE4935F044B40BC3FDEAB56162C40CE70033E3F044B405F01F15FC5162C404A4CAB7C2A044B403A7E03EED4172C40EB313619FA034B4067FB462A42182C408CDE043AEE034B40FD38F5DC9D182C4082678C20DF034B401BBF4B0405192C406C425A63D0034B401E937B702D192C400AB5A679C7034B409C508880431C2C408746C19D55034B40CB845FEAE71D2C40164850FC18034B405567B5C01E1F2C40D721ED35F3024B40606B0080AD202C402606DC4EB6024B4003E55BC41C212C404A079046AA024B407F98CE9893212C4016B545E39A024B40C68267E7D9212C40CE27E1F890024B4061D8069387222C402D8084BC79024B401DCBBBEA01232C40B8E287EF69024B40ADAAF298DC232C4047F0D0C144024B40BB05B75ACC242C40A21232EB20024B40FDB49B2A29252C40AF05627E13024B40A0B07A76AF252C40A4A2563D05024B4037C64E7809262C4098391389F8014B40B7C6B13F9A272C40BEFA78E8BB014B405AD4CCFF50292C40542F09617F014B400F069E7B0F2B2C40AB2A8FC93D014B4048A7AE7C962B2C40482CCEBD2C014B406B2112CF232C2C405D6ADF3719014B407069EB96D32C2C40B8054B7501014B40B220DE848C2D2C40E8B17790E8004B40B125F5AFF62D2C4025CD1FD3DA004B40C07BA2467C2E2C408289E4D0C7004B40DDBA511A202F2C40A43330F2B2004B40D87F9D9B362F2C40A00C9FBEAF004B4004A337818E2F2C4042356FE6A1004B40612129D835302C40B853DF9E8C004B403A4668BA8D302C409EE8BAF083004B40014AE8D3CF302C40B73BB54478004B40DCD9B2D716312C401F61BDF671004B400965E1EB6B312C403EF3284B63004B40042F4498EC312C401D401AA952004B404AB148B835322C401A25F95B4C004B40589A4AF553322C40C06E224443004B407A19C5724B332C40C586B88322004B40E322522EE8342C402FA0BC34EAFF4A40A36A0597D8362C40105DAB98A5FF4A400EBE30992A382C40412B306475FF4A409449B2B38D382C408AC67F2667FF4A4057B6C5EBB0382C404B8D751662FF4A4003E89C44293A2C405DBE501B30FF4A40901150E108362C4095E2F43F0AFF4A4012BF620D17312C40060D58CDCEFE4A40154D0C6E102E2C40E8263108ACFE4A4050487C38922D2C402F0CFDB8A2FE4A40637FD93D79282C40A39817BBD8FD4A401150864FDF272C408CD7BCAAB3FD4A40F238B12C3D272C40F2BF4B5FBEFD4A404CCA38A16B262C402515D742DAFD4A4007AA903C21252C407EDEF9EA4FFE4A40F340BF4A99232C40E246DB42A1FE4A40FB69EDC737212C40D8C0B1C288FE4A400902BFA14B1F2C407C73C982D3FE4A40E1B2AFE18E1C2C408AB03CA308FF4A40CBFF9A62C41C2C40B6C4252257FE4A40ED5BF7A0B1182C403776E4A320FE4A400926EDFC91182C4024DAE9622EFE4A401FB52EDA88182C4055A1815836FE4A4063C790AD78182C40124427953AFE4A4025F0E25872182C40FD50C47D3FFE4A40AE1BA50172182C40D988168F41FE4A4059B5B5CF74182C409B64F55844FE4A4054E2957F88182C40DD0610994DFE4A408368AD6873182C40C743842458FE4A40B7465F9C53182C40575B0C795FFE4A40017B96314F182C40B03E79B361FE4A40B9910DFF44182C402B966C8665FE4A40458DF8043F182C40940CA59B69FE4A40442564D641182C40CE18E6046DFE4A40ED56E07547182C4067FF4D3970FE4A406B6DD04D51182C4017FA714573FE4A40520E661360182C406F95271076FE4A408EE21C7574182C409245F5317AFE4A40F9D4569176182C407E58CA8D7DFE4A40E3480CA771182C409BE1067C7EFE4A40DB9EC5F76A182C40CA4BFE277FFE4A40A7D9F28068182C4047A9296E81FE4A40391790076C182C4027147D9983FE4A40546B065D67182C40DD8321BC87FE4A40381499147A182C40222C746F8FFE4A40A5715E526B182C40FB57569A94FE4A4047F993426A182C405F590E9997FE4A403CE7B86466182C4063C8563C9AFE4A40E4B0A0D56E182C40B5E8537D9DFE4A4033D5DD8662182C4061B6AEE29EFE4A407F91860959182C4000D64FA4A0FE4A4055DE8E705A182C408E0EFE34A4FE4A40159F4CED56182C400233F0EDA7FE4A406796A9EE36182C40EAD04433AAFE4A4056DD7E541E182C40054E113BAEFE4A40A29927D714182C40ABDCFA9FB2FE4A40248337FF0A182C40D1FB1065B9FE4A4018C110830A182C4067322DFBBFFE4A405C1C3AE235182C400A568B3ED5FE4A40F6FC1F1620182C40B4113E4ADBFE4A40574513831B182C409E18A3BFE1FE4A40F6FC1F1620182C40B4626EADE5FE4A40A8D8E2642C182C40A5A84423E9FE4A405B0A48FB1F182C408F9D013FF4FE4A404E322889DB172C40F8B2A3271BFF4A40AD0F90D4E7172C40A37AC6191EFF4A406256DE44E3172C40C0FDCA9420FF4A4003C12D69D6172C40E800778F22FF4A40E2D8695A18182C4024A424DA44FF4A40FA3BDBA337182C408F2F46C950FF4A40B35252712D182C40ADB882B751FF4A409F2E9CB525182C40F9ABB65153FF4A40ACAB02B518182C40087BC9B557FF4A406ED4546012182C40B23CB4345CFF4A4042B9C89816182C40D5F2B9C95EFF4A4089A251CB20182C40FD2378E860FF4A4078E62F3E16182C4069A620E461FF4A405AB09EA40A182C40632B685A62FF4A40F125F9B605182C40745D537B6CFF4A402FFDA60B0C182C4043E1B37570FF4A404CCBA3761A182C40E3FA1CC473FF4A4089A251CB20182C40320972AB7BFF4A4086CF317B34182C40D122DBF97EFF4A40C0D3BF7F4E182C40C9E9A16C80FF4A406F40F09D3D182C40E772DE5A81FF4A40BD642D4F31182C40325AA20E86FF4A408A0AE6F91D182C40C7D1C19F86FF4A4099EFE0270E182C40912E916687FF4A40E6AB89AA04182C40847A9F4F89FF4A40B4514255F1172C408D1079268FFF4A40A8D4DB55FE172C40BB6E00EC92FF4A409DC20078FA172C408583184394FF4A40F4F81807F2172C40CC49833694FF4A40AA3F6777ED172C404126BE7F98FF4A40F4F81807F2172C40BD83E9C59AFF4A40720F09DFFB172C405770896D9CFF4A400F5C8A5011182C4096AFCBF09FFF4A406A01351026182C40FAB083EFA2FF4A406F40F09D3D182C40C2071B43A5FF4A4004E621533E182C4003475DC6A8FF4A40E344059843182C40EF593222ACFF4A40D188E30A39182C4024F1F274AEFF4A40F12900C633182C40AA3E575BB1FF4A4064C279820E182C407FAD0100B6FF4A40091DCFC2F9172C40003E2E60B8FF4A4059AC9795DC172C40EF5C73A2B8FF4A402FFC96EFCF172C40EE563B2FBAFF4A401E407562C5172C402969B40BBCFF4A40CDACA580B4172C40BDE0D39CBCFF4A4040451F3D8F172C408C6A6C0ABFFF4A40C96CDAD660172C40724408D9C3FF4A408CFDC0B057172C40831F8B23C5FF4A40971293814D172C401897AAB4C5FF4A40C495B37746172C402A786572C5FF4A406BF3FFAA23172C40724408D9C3FF4A407A408F0711172C40C5707500C4FF4A401E335019FF162C400DEF2884C4FF4A4003684AA1E2162C402A786572C5FF4A405FD916AFC3162C40D53F8864C8FF4A40AD95BF31BA162C4046F5317AC9FF4A406EBE11DDB3162C4092E86514CBFF4A40854D53BAAA162C40E514D33BCBFF4A403BFC3559A3162C400F4CC9CDCBFF4A40BCB376DB85162C408FE4F21FD2FF4A40F651578858162C40D409C3DBDEFF4A40E7902FFC3B162C40CF1841BEDFFF4A4057BE1D9727162C402DE7F7A2E2FF4A4084DCA05115162C40EA8FD552E5FF4A4006C6B0790B162C4088A93EA1E8FF4A403349D16F04162C404A79AD84EEFF4A401DC87A6AF5152C40EA426271EEFF4A405805C5EAEA152C401A097E65EFFF4A402A45E169E8152C4054D33FD2F1FF4A40D3F4D901D7152C40424871E9F3FF4A4085BEAA69CD152C40E738B709F7FF4A40497A62E7B7152C40F4ECA820F5FF4A403A387DE2A5142C40E8A8FE9CDDFF4A404F177321A0142C408E716A0CDFFF4A401AF44AFECC152C40F1C693EEF8FF4A40FC2367BC08162C405F843AF6FDFF4A408A1E53D21E162C400C80A77FFFFF4A406704C01D4D162C40F830202004004B40293520E7A2162C407134EC9C0B004B403E59D6A2AA162C4054DFF94509004B406709D748B7162C409B5DADC909004B40842D76FBAC162C40D008DBF40C004B4069F7F58DF9162C402CB7B41A12004B40D729FB534F172C405CF399A212004B40492F206A91172C40F477A51B17004B401115AA9B8B172C40FE8FB86C19004B402D7B12D89C172C40E67BFC9419004B4076A45588A2172C4081DE65D01A004B40ED8387C498172C401BDF72501D004B40E8A969728C172C402C08E57D1C004B40A21D818989172C407FEC9A351D004B40845B881FAD172C4031B9AC1D20004B4085E0021AB6172C409770E82D1E004B4061D9716836182C4092184EE328004B40A7565F5D15182C40F29194F430004B407CB94F8E02182C403AF6A22C32004B40B66C08E984172C401A5EB5D727004B40FA9B508880172C40270C6F7B27004B406D1ADB6B41172C4005EF50B92E004B40A7BFA8EEDB162C40FCCE407628004B4027333910ED162C407BD976DA1A004B40C95FB58D9A162C4019D0C1E913004B4090EA854C43162C40357227220D004B400A46257502162C405C60EA4207004B4036BA394B7F152C404FBD2484FDFF4A400D141D6E2C152C40C362D4B5F6FF4A40D113854CE8142C4054EDE41DF1FF4A40C1368710FC142C40A535BC0FF6FF4A40825FD9BBF5142C40DD358D92FCFF4A40E2433F0922152C40A84AA5E9FDFF4A40380FCC762A152C407A4386FA02004B403BC20E0819152C405BA2693F08004B40B5E8F8C32A152C405D6F9BA910004B400F63D2DF4B152C40D3C7D7F912004B40A1CC50267F152C4048BEB78E16004B40BEF50604DF152C4098DEB4CF19004B40D8FAD81313162C40482355CA21004B40B31204D9FC152C40CAB9B99D22004B40B8E52329E9152C40AB949EE925004B40BCF20F11ED152C40A3AB19BE2A004B40D39343D5F9152C40A684BB0E30004B4048BC3C9D2B162C403EC10F1835004B40890D710745162C40152EF53D34004B4011363CBD52162C408C6AC7C331004B408E94E3045C162C403F6B234333004B40D23EB1A94E162C40E9BC7CA136004B40A22424D236162C40EA46B30D37004B40C3D32B6519162C400B39002C3C004B40329985D107162C402127A7D13F004B40D57D5B0B0E162C40A0212DDF44004B40E5863A072A162C4053509B8246004B40A5D35F54F7152C40F960BE6147004B409075DD00D8152C40E70C7B9054004B4018FC47F0D0152C4046F652C25D004B40201219B1AA152C40161E8F7461004B400A74DCDF8F152C40525F96766A004B401BF631D582152C40145D177E70004B40231BFE8980152C4075525F9676004B4059901C9F7F152C4026474B2F7B004B40679DF17D71152C4041B0AA5E7E004B40707500C45D152C4075B1C45E83004B40BBA13A6755152C401E673FF78A004B407F77E1BD59152C40285F75898F004B40B0DC1CF862152C402CFCCF5092004B40CF40762854152C40EF05C13E95004B40898CB38E4F152C40D689703898004B40F843222356152C40E059CC199B004B4078B7B24467152C40BBA58B039E004B4073EF86D970152C404F8D3CB59F004B402BA1606B5B152C40551C6217A0004B40D46D3FCF55152C40E3885A3FA2004B408B112E8958152C4046B82462A5004B40B79C4B7155152C402609D341A8004B405D9D088783152C40EAB69FE7AA004B4037FB03E5B6152C409AB1C3F3AD004B40668929ECFD152C401C007157AF004B40DD15B0D3FE152C4059DCDA1DAD004B40CEE8FD350F162C40BFE90203AD004B40F19E03CB11162C40D4BD045DB1004B40DEFFC70913162C402B0BCB44B6004B40E002BFFC04162C4079D6242EB6004B401990BDDEFD152C4040D01B38B1004B405B892FC9B7152C40E215D22BAF004B40359A5C8C81152C40E9B06774AC004B40E347461850152C40BB664D87A9004B404DB8FC2C3B152C40F60B76C3B6004B40633953324A152C4035A7DC8EBA004B40B0CD21043F152C40758AFAC9BD004B40716605D039152C4067E43D18C2004B4040F3DEBD48152C40E92CB308C5004B40CA86359545152C40D517AEB3C6004B405B9DF75A2B152C40F9B94670C8004B40678AEF7A1F152C404E5DF92CCF004B408736001B10152C40589DE62ED3004B40571C7343F8142C4098863CDDD4004B401928DF22E6142C4044204DABD7004B40BE9F1A2FDD142C40064CE0D6DD004B40DC700E8DDD142C400739EFFFE3004B40CED3CACEEC142C40CADA4BBFE9004B400812256B1E152C400D4F54DBF2004B40C3B00D260F152C400E7EE200FA004B408736001B10152C401109956E01014B403F99356733152C40AB121BE20E014B4002E264D12A152C40028EF3ED13014B406000868A16152C40B82BAA3418014B409FAF592E1B152C408CA08C4C1B014B40E5BCB502F9142C40E4631CC81F014B40D1306B18F4142C403B133F6B23014B4079C086F1E4142C4053978C6324014B4078AE940ACF142C408670CCB227014B404C930843D3142C40906802452C014B40DDF18178B8142C404E1718682D014B40D35D23939D142C4005A161D630014B405D3931DA99142C4071E206D737014B407B2304F577142C406676CC2F39014B4097A542E158142C4028C23C1A3D014B401A1FC1E84D142C40B9DFFCE142014B40A015BDF847142C401D65B3D947014B409DD5027B4C142C409E7F16A64A014B403F0A8D1656142C4074B279C14C014B40E1F65F4260142C40509A17714B014B408EED105A6A142C407A2D324B4C014B40372A81DE65142C40C7681D554D014B40A3AF20CD58142C40A84F72874D014B404B146B0256142C406C17E4784F014B406465EA645F142C4036188FF74F014B40E23323CD69142C4042226DE34F014B40FBCC599F72142C4077A5C05D51014B40C4D2C08F6A142C400AE9955753014B40EB98A9FF62142C409384E92054014B40C0F0A54B5A142C40647616BD53014B402019BCF957142C4023E9E45652014B40E795A1E018142C40A93B05AF4C014B40628CA3CDCC132C4060DFF3684F014B40E22DFC85C3132C402ADA667451014B4045FB69EDC7132C40A6E1A5E551014B403E6E090ACD132C401DB6E33C52014B40C7FE68EED7132C407E0C0C0F50014B40051FDECE19142C403C3D5BAC4D014B400289810937142C408FA50F5D50014B40A6AA1ACE46142C40702A08D451014B40C4E0AB6752142C4035B0FAC852014B4087D62F7D54142C40E17D552E54014B40F3D94B6430142C406BD26D895C014B409E6D7F78A7142C40CBA1A06F66014B404EDAAF9696142C404BE4DDEC6A014B40A39C1ECA06142C408264F0E65F014B4047640E3801142C408707832161014B40248227E3CE132C401DA5B7E45D014B40810DE3C9C9132C40E5A4E66157014B40FB07ECC5AB132C40C1864C9E57014B40AB741CE49A132C40B76E394D55014B40CE9DAA8C90132C404D68925852014B4021E4BCFF8F132C409C8713984E014B40458FCEAF9C132C40818010244A014B408014D09F91132C402208461449014B4050CF712486132C40DEF2A2C04C014B408D695CEE82132C40A2E826D64E014B40626EADE584132C40938A219452014B401CDFCD0990132C4033A48AE255014B400598439C98132C40E5A4E66157014B409AEAC9FCA3132C4020FF16AE58014B4082AB3C81B0132C40E989F89859014B4063D75130BE132C40FC500E0B5A014B409EE9CA0CC0132C4065F558445E014B4090CA0347B8132C40F4119D0A5D014B40339DE799A8132C40122B48D85C014B407ABC35559C132C40C44549A35D014B40B449343795132C40FF57C27F5F014B4001FBE8D495132C40A3D8767F61014B40F79562A29C132C401BA77C6363014B4074D42C2BA8132C4044DE72F563014B406A4FC939B1132C4002791B4064014B400CF7DBE8AD132C40B44B659B65014B40ABC0DA62C8132C404F86F42565014B40E0CD6449CA132C40D7D3580C68014B40425E0F26C5132C40589297906A014B406CF420F3B7132C406E9AE3816D014B4023287E8CB9132C400FA6176B6E014B4003756FEAA8132C40EADD697C70014B40658396BF8C132C40A3D57F8C6F014B406E2CCD5257132C40D8FFEF3E7D014B40B80375CAA3132C40608A17B089014B4049D16F044E132C40F30934338E014B401E91007F42132C40D1B8CBD996014B4098BAD001EE122C4043DF8211A0014B4007B2F913F0122C40D4DC651AA8014B402280E552A6122C4091BCCEE1B5014B40E59C33FD6D122C40B5F40DF1B4014B406EDDCD531D122C406FF59CF4BE014B408CDB68006F112C409947FE60E0014B406FBBD05CA7112C40350708E6E8014B40E162450DA6112C40AEF02E17F1014B40A8C64B3789112C407DD0B359F5014B4053AEF02E17112C40F5B9DA8AFD014B401B12F758FA102C40C4995FCD01024B40FE60E0B9F7102C40D942908312024B40548CF337A1102C401F0C3CF71E024B40AB5B3D27BD0F2C40751F80D426024B40C8EA56CF490F2C40202922C32A024B40996B2CBC260F2C4088635DDC46024B40AB88E4750E0F2C409B30ABC145024B4066D421DC090F2C401D65B3D947024B40C63604221F0F2C40E0CAC80F4B024B40885F56CD180F2C402C76453A4D024B40E29B5C42F40E2C40B004AD1B4A024B408B5649BFD80E2C404B6D4ECA49024B407C17A53AD30E2C40E99A24F14D024B40F5E6DC92C10E2C401F4C8A8F4F024B40B1F84D61A50E2C409AE2BBDE47024B40A2B5A2CD710E2C403BC6151747024B4024C2757BFF0D2C406CE0586144024B409779BCDA9B0D2C4058079B9548024B40B0389CF9D50C2C4075594C6C3E024B408925E5EE730C2C409C983FF042024B405C8FC2F5280C2C40672C9ACE4E024B40791EDC9DB50B2C40DF15C1FF56024B40963E74417D0B2C40DF15C1FF56024B40588D8065000B2C40C67FCBAD5A024B40C3BF63D3A50A2C40489D256D4F024B40F56B4661720A2C40E3AFDA464D024B40BDDD37633D0A2C40BECD870C50024B40F9365893020A2C40DD2EEA494F024B403ACB2C42B1092C40F32785D448024B408460FA038A092C40E402869B42024B40FECA94206D092C401BEB2CC434024B406FA8CE5955092C40F29C88D926024B40D36A48DC63092C40A72215C616024B40ABF70AC160092C40CEE8FD350F024B401640E7244A092C40E390685DFE014B4062156F641E092C40628731E9EF014B40742E200FD8082C401B4EF454E2014B40F95AE1A7BB082C4056A824A1E3014B40D9FD744D92082C408F352383DC014B405AF2785A7E082C400FDF782DD7014B40EF97AA0F7F082C4024343800D1014B4025636B6C65082C406CA4B61ECF014B40C573113A43082C40E5B27680CC014B4060D9716836082C40948444DAC6014B4031F5A91908082C404278B471C4014B404049264CBD072C406347E350BF014B400238AC5F9F072C409A80BADCBB014B406D927AAA9E072C4090E4A892B7014B406A27EF88AF072C40DDE34C13B6014B407054B82FB1072C40BC2D477EB3014B40E059CC199B072C40EEA9E683AF014B40EBC4403278072C40E7ECAEFDAE014B409DC4D62258072C40A96BED7DAA014B40638A839554072C409912A4ADA5014B405846D9113D072C4043273A819F014B40E7678FBC18072C402CBD91D49D014B40B59ABF5312072C403ADF4F8D97014B408878358AF6062C40608D583096014B403B8DB454DE062C40ED7A0ED18D014B404038FAF3C8062C407C7DAD4B8D014B40FAB9FCE2AD062C40B973BC5D8A014B40053F60D4A4062C4097254BF784014B40F05B63867C062C4066587B8E7E014B40F77C282C4C062C40F0A952697A014B4052D90B6025062C4005696BE976014B40AE47E17A14062C40E38A8BA372014B4012B3A899FF052C4057FCF03D6D014B40BFC2386EE7052C400025F4E967014B4065CAE259DD052C40EBE0606F62014B40534B8457DC052C40D07D39B35D014B40EC376E8CF8052C4042AFE4CF5C014B4083E794360B062C40192202695A014B40CC608C4814062C405353DC0253014B40C6B13F9AFB052C403E0F49884D014B408A332B80CE052C400281CEA44D014B40308E80C0B9052C40F10170A24C014B40FB383F6AB8052C40F39D4E6848014B40D1B30F689F052C402ED6DC7646014B4052932A9B83052C40A6AA1ACE46014B406C90EE8C5B052C40AAEB504D49014B40673744262A052C4066C1C41F45014B40D3B8DC05EF042C40ABBD3E2949014B40E0174D1D9A042C40FC1186014B014B40C055438765042C40469CA96B48014B40473250BE45042C405D7C1BAC49014B40DDDA786638042C40E65F26E549014B40A3D6EA611E042C40E1DC706946014B4033E9A518D6032C400116F9F543014B40B43E40529F032C403C42171E45014B40E740C52753032C4016B6B0B849014B40FEAE192A10032C40AFB085C54D014B4046A28625D4022C404621246651014B4049D345AFAB022C4072DD94F25A014B40767D303A6A022C406C62DC685B014B40771B8AF150022C40F459547A5C014B409363FC451A022C40252F21D566014B4055DFF94509022C40F047F6AD7B014B4084A2D4B9FD012C401EF7ADD689014B40F2E9B12D03022C4083CB1940AE014B40D805CDF808022C407E4BA544B7014B404B5D8D4704022C40EC3026FDBD014B408C570F4EFA012C402013DF3FCC014B4007C5A05DCF012C404A39A979D8014B40AE3FD35CB8012C40A8CB18D5D8014B40DD7536E49F012C4051E8AB9AD6014B400B4C022F8E012C40C75A8D36D8014B40F7274C7386012C40AEF8E17BDA014B40B9AA477595012C409AA95A1CDF014B4032946EA69D012C40B00DCB55E2014B4075A6D0798D012C40B328ECA2E8014B407A79F0C979012C40D9FF4AF8EF014B401611209E80012C40FE18294AF8014B40DF377469B2012C4056C49F9740024B402EDE3422BD012C40B13B383355024B40E0B9F770C9012C408A3C49BA66024B40BADD2637E5012C4094347F4C6B024B40474C9A50D2012C40D84A9EA16E024B40533D997FF4012C40A26DEB5D72024B40AF22FEBC04022C40B81F4B7A73024B40410702092F022C4077C02B3872024B4049B54FC763022C40BE326FD575024B408B5C267964022C401C0126BA78024B40763870BD5C022C40810E4E9F78024B40D2D9136E43022C40D68EE21C75024B40410702092F022C40DBBBABC376024B40D817BFDF1E022C405F5E807D74024B40E6B4029E0F022C40F8A00CFA77024B407460394206022C409D91521A7B024B406F8D19F219022C4084296FEC7E024B404754A86E2E022C400544D2B881024B40A7261CD544022C408956389380024B400D4636A15A022C4084296FEC7E024B40CB9E5FEF59022C40832FA75F7D024B401D9AC3FF67022C40A1BE1BC17C024B40C933D4CD6A022C40255580947D024B40862172FA7A022C40E93CCF447D024B40EEAB17E87F022C40AD18AE0E80024B40D0717F3F46022C40CDC243BD85024B4028A897CE3D022C408D7DC9C683024B40ADFC321823022C40EC57F09183024B40DBCA01710D022C40EDA5DF7481024B40805B1C3AE2012C405CAB3DEC85024B409A84C1EBE9012C409CD6129788024B40A8F63306E7012C405494A69C8A024B409D0C33D9E4012C40715F62878C024B4064288293C8012C40768C2B2E8E024B40AE34DF77C2012C40B55BDC9090024B40D9328573B2012C40C6DD7B139E024B40EA059FE6E4012C401CDD5218A5024B4004CAA65CE1012C4026796462A9024B4014C48A64D9012C40D1F8CFE4AC024B405E6743FE99012C40AE0E80B8AB024B40AF08FEB792012C40AECF413CB7024B4003194BA2A8012C40F46F97FDBA024B40DF9C11A5BD012C4037A85890C1024B4046C60F3A8D012C40D1EAE40CC5024B40916DCFE27B012C40F86B578DCA024B40DBA1067877012C40F319F5B5D3024B402F4DB62682012C40BCE01D2AD7024B40DEBDED539F012C406033C005D9024B407E3E25427E012C402BAD7598E5024B407AFA63B554012C40A68E9FD7E9024B402317F77A52012C4080A6142AEE024B407E3E25427E012C40375E70BCF1024B40DD8321BC87012C4088A647AEF6024B4056E8CDF286012C40C847E6ECF8024B4047F1E0DD80012C402059654BFB024B404CC7F7205F012C40F22B312A04034B40730866964E012C4047C9AB730C034B40DAB9D51819012C406BF0BE2A17034B40E17A14AE47012C40BA2C26361F034B404DFAD6E2AE012C401F51FC732C034B40BE7273E08B012C4059EDABBC2E034B407E3E25427E012C404888F2052D034B404B299E6978012C40D3ABB7BC28034B409CB8663C5B012C401559C6E127034B4024B5503239012C40BB078D052A034B40FB3E1C2444012C40A6CC727E2F034B40734F0DEA11012C400247020D36034B4017B6662B2F012C4095568D6F39034B40CC07A98020012C40CAD12D8551034B409F3FC80D1A012C402362EF6A5E034B403E5C72DC29012C4027CBFF9A62034B400B5CC3B1D3002C40118AADA069034B40BEF2C583D2002C4024523F1471034B4018DD30C0F4002C40C4854DAE73034B40B1AF2B1CF7002C40D82D02637D034B4018DD30C0F4002C4024D97E8D7F034B40C37D3F9017012C40D4ED47E581034B40FD18294AF8002C40B07B86CB85034B40D0B9DBF5D2002C407435C35785034B40ABA22E089B002C40484211418B034B40F3171F0B76002C40A3409FC893034B40D12B54ED89002C4027DBC01DA8034B4037763F5D93002C4073F6CE68AB034B40B0715875B1002C40B7A4598FB1034B40A411D841CA002C4058F844E8B1034B40982FD406CC002C4015A12298B4034B40FD1E060484002C405E0CE544BB034B40586A076D83002C40C80C54C6BF034B40C4AAE6DE68002C4025998BAEC1034B401914CD0358002C40024DDFC6C1034B402426A8E15B002C4040CEA046C6034B40AE426F9637002C4021B7BAF7CB034B40EB94A2F034002C4097040363D8034B40CABDC0AC50002C40BC8D72D5E1034B40F18FAD1D7B002C40A79A0FBEE6034B40477B174A81002C40F2DDF7B9EB034B403E355EBA49002C40FC659C2BEF034B40C24252B06B002C40F1DA00C7F9034B40E593BA0963002C404E41237DFF034B405F99B7EA3A002C40170E846401044B40B7781D160F002C402D8320F6F8034B40EB3DF08C11002C405EDFE23CF7034B407879951007002C40A0C03BF9F4034B40D6DC764600002C4054B99A86F2034B401D16B4DA0D002C407F023972EE034B4066112FF42D002C4039D274D1EB034B40710D220846002C407B8DB85BED034B40B7465F9C53002C40F9B4D48BEB034B40DE1B430070002C40B38410EBE8034B4076919D126B002C406108EF61E5034B40CD8DE9094B002C4050EBEC1AE3034B4014DFF53EFAFF2B40B70DFED9EA034B40EB7D99DEB4FF2B409EF64A0FF9034B40D8CC6B36A0FF2B402E3075A103044B40CB074EC7ADFF2B40642A0EB10B044B409E31827CBFFF2B40F39C3E4C0C044B4038047DD8C1FF2B409DB415A012044B40D0D67734C4FF2B405280DE0A17044B40E487A5DCD8FF2B40D65EFA4D17044B40E46ABF10CDFF2B40CF28024125044B408BBA206CC2FF2B40F820BA5631044B409862580FA9FF2B4023C6C61748044B403E78EDD286FF2B409FE7AAD447044B40BE69FAEC80FF2B40D9918F824C044B4078CF262C96FF2B406674513E4E044B4084B12A6794FF2B402DE11AE956044B40D1FD41C989FF2B4049360D4059044B4078B240608AFF2B40B2A60DE25E044B40C5C0841B3AFF2B406752F98D65044B40AD4B32175DFF2B40B5FEF1B96E044B40B6DB89ED49FF2B401630815B77044B40C255F9F94AFF2B40DC4026BE7F044B40C1A49D3F12FF2B4071E6577380044B40F1F7E69205FF2B40DE27FD7387044B4043EF4394E5FE2B40C098881288044B40F44C8AEA08FF2B40E1ADF36F97044B405CC64D0D34FF2B40ECBFCE4D9B044B40CFFD309D31FF2B40EEC04A4FA2044B408692246310FF2B403BA64984A1044B4087DDD2C501FF2B40C009E0C1AA044B40605B9AB6DAFE2B407A44F1CFB1044B406FEDE98FD5FE2B4095D233BDC4044B4049F4328AE5FE2B4098695611C9044B402837401F1BFF2B4044D554BBCB044B403E2B1F381DFF2B4004E7429BD2044B40574DC6E704FF2B405CF28986D6044B404466D3B606FF2B40C4AA4198DB044B401F6228CC20FF2B40CB4DD4D2DC044B40E162A0C618FF2B40635C16B8E1044B40014576EFF2FE2B40C12ACD9CE4044B4079DAD08371FE2B4023714518F5044B40E674594C6CFE2B4069006F8104054B403BFC3559A3FE2B40A27F828B15054B40ADA3AA09A2FE2B40B628B34126054B407407B13385FE2B40840838842A054B403B6BB75D68FE2B403012DA722E054B4003CFBD874BFE2B40FEF15EB532054B40CA32C4B12EFE2B40CCD1E3F736054B40CBA145B6F3FD2B405A643BDF4F054B40205ED72FD8FD2B402844C02154054B40CB10C7BAB8FD2B40D34D621058054B40210725CCB4FD2B4059F5B9DA8A054B407632384A5EFD2B407DE882FA96054B40F90C4D7E30FD2B4014C37A489D054B400569C6A2E9FC2B404BE5ED08A7054B405C035B2558FC2B4067EDB60BCD054B40B12E6EA301FC2B408AE07F2BD9054B407801F6D1A9FB2B40D2A92B9FE5054B40B30C71AC8BFB2B40E7525C55F6054B404496BB8564FB2B403E5EA340FA054B40E8E912C42FFB2B4064744012F6054B406880666BD8FA2B40CBD58F4DF2054B401CE09398B1FA2B40439660CCF1054B40CFCC38B297FA2B408FD78349F1054B40D2E3F736FDF92B40D2C6116BF1054B400C93A98251F92B407CD0B359F5054B40B645990D32F92B40A72215C616064B4061F8889812F92B40598B4F0130064B407E18213CDAF82B4066D5E76A2B064B409B38B9DFA1F82B40C915DEE522064B4047205ED72FF82B40C915DEE522064B4081CF0F2384F72B40202922C32A064B40658D7A8846F72B409F71E14048064B40D8D825AAB7F62B4091442FA358064B40832F4CA60AF62B401FD7868A71064B40849ECDAACFF52B4010AAD4EC81064B402F51BD35B0F52B40C2120F289B064B4012312592E8F52B40FB912232AC064B404A29E8F692F62B401E680586AC064B40833463D174F62B4098512CB7B4064B40D95F764F1EF62B407BDAE1AFC9064B4012A0A696ADF52B40747B4963B4064B40DBA7E33103F52B4082C5E1CCAF064B401557957D57F42B402CCF83BBB3064B40BF9A030473F42B404278B471C4064B40BF9A030473F42B40DF37BEF6CC064B4031B1F9B836F42B40F4E0EEACDD064B408716D9CEF7F32B40CF9B8A5418074B40DD41EC4CA1F32B40F38E537424074B40164D672783F32B405E2EE23B31074B40DDB06D5166F32B40A5F78DAF3D074B406DE7FBA9F1F22B4097CADB114E074B40DE32A7CB62F22B40DE9387855A074B4051DA1B7C61F22B40567DAEB662074B408AE5965643F22B406C26DF6C73074B40E1B4E0455FF12B401630815B77074B40E223624A24F12B40B3EF8AE07F074B401CD3139678F02B40E42CEC6987074B405682C5E1CCEF2B408E368E588B074B40726DA818E7EF2B40DD5ED218AD074B4080BB479110F02B40063DE5E2B9074B4055185B0872F02B405DA79196CA074B401BD82AC1E2F02B409626A5A0DB074B40A857CA32C4F12B408E3BA583F5074B40B10D260F55F22B407EA31D37FC074B40ABD6789F99F22B40D31742CEFB074B409D9FE238F0F22B4083ADC89EF3074B40E603029D49F32B40C2679027EE074B4093C8F43A98F32B40F760AD35EF074B404A0169FF03F42B4085718115F1074B404D501E7123F42B409061BAB5F1074B401FCE0D9766F42B403B5D273FF3074B4062D68BA19CF42B40BE4FB05AF4074B40789CA223B9F42B4059CCBEE1F4074B40BA675DA3E5F42B40F9A3A833F7074B401F758588E5F42B4057163BD0F9074B40DFED8B95E2F42B40C0AC50A4FB074B40FA89B95ADDF42B401E813FFCFC074B4055562EAFB7F42B40DF97E94DFB074B403C139A2496F42B40B504CF73FA074B4020459DB987F42B40B504CF73FA074B4049F1965066F42B403F027FF8F9074B40550960144EF42B40F73B1405FA074B40A9CDEE7F36F42B40FDCA3967FA074B409324BEC925F42B40A237818EFB074B4030C7E18222F42B40727F9AFFFC074B405ADF76572CF42B4084FEF801FE074B407DD23F7738F42B4024DC1AC7FE074B40156580553FF42B40E833FB97FF074B40CED5A0794AF42B4083B0091F00084B406A95AAFE52F42B4071B5A91501084B40B98322275DF42B4053F8229001084B406CC779A466F42B40C9FA720B02084B40D0413CB775F42B40B09EFFC302084B402B7A4C497BF42B40EBF82F1004084B40D998D71187F42B409265773705084B40B5DFDA8992F42B409E55B0D705084B40519FE40E9BF42B401AE725B506084B40F583BA48A1F42B40081AD8CF07084B408901124DA0F42B40B4E7323509084B40E71C3C139AF42B40E3512AE109084B40FC8BA03193F42B402A1895D409084B406E162F1686F42B406C4FDA6509084B4009A469F57AF42B40DDC2047F09084B408153C48E6BF42B40D2D2CBDE08084B400D7A803859F42B40798D02E907084B406353F87D49F42B404A511D6107084B40B0D5D46828F42B40670EA4E606084B40D75DEA31DBF32B40F025F9B605084B40595CD20781F32B402D3EAA0606084B40E3AA686270F32B40E87EF3870B084B40111C977153F32B4035CE4B6A0D084B40C5330D2F2DF32B40A527D1370E084B401C92FF6E26F32B4033DC80CF0F084B4035E37ED12FF32B40DB91FB6717084B4078746DB944F32B407F28E2BE1F084B40765F84DF3CF32B409246600729084B40EE2CD56075F32B4080B09D3935084B40906F4AD466F32B40968AD70638084B40205B3BF658F32B4094287B4B39084B40765490FA46F32B401983989537084B4038352B3641F32B406DC9AA0837084B404D75B7A118F32B4029AB8EC12F084B404976B691FCF22B4016342DB132084B40FA2D9512DDF22B40E441C41737084B40FD5E549CB4F22B409A4F0C7F3C084B400F266A0EB5F22B40FDE0325D3E084B40F6566EB3C2F22B404FFBF72A43084B40D8B04BF9B5F22B40C4DD6AE745084B40CC947B26A0F22B40056B9C4D47084B40C0B56EDE93F22B407788DA9145084B401294EC2296F22B409D1441F740084B4062F8E35185F22B405F0F817E3A084B409AD18F8653F22B40CD959C6E34084B40CEC023850DF22B4095055D0C2F084B408631337DC0F12B40F1F274AE28084B40C6DFF60489F12B4064D46B6924084B40DAD7CB0061F12B4086D7E4DF1D084B40C46F54B82FF12B40720F536C16084B408158DBB9D5F02B40C91759D70D084B4075F74A6AB2F02B40D8B5189705084B401D2DBDEC8DF02B400A40ED0104084B408E4EA78647F02B40F5296CABFE074B40D53329AA23F02B405A2327B8FD074B40B0DFB831E2EF2B40FAB8910DFF074B40ABEBAB06BCEF2B40798AC168FB074B40A35A441493EF2B4077FF0EFBF3074B40A7C8C62874EF2B403D833C71EF074B401EC8D52368EF2B40A8F63306E7074B403DCB98277CEF2B4033349E08E2074B40926B54F190EF2B40BADAE5B6D8074B4019822DC088EF2B40A8469EDACF074B40BFEA6DD85BEF2B4013F1D6F9B7074B400AE8CFC831EF2B4051EADCFEA6074B408F31772D21EF2B400820B58993074B40042159C004EE2B40F3936A9F8E074B40CC28965B5AED2B4032FE7DC685074B405AF0A2AF20ED2B4032FE7DC685074B40E9B7AF03E7EC2B408811C2A38D074B402367614F3BEC2B4056F146E691074B40B1BFEC9E3CEC2B404148163081074B405CA79196CAEB2B40EC51B81E85074B407A36AB3E57EB2B404065FCFB8C074B4009FEB7921DEB2B40DC24068195074B4043AD69DE71EA2B40BA4E232D95074B407CED992501EA2B40FAB836548C074B403F04B05CCAE82B40D98DE32C91074B4082300109D4E82B40103A8D599B074B4039B302E89CE82B40F825D1819B074B407B9A931799E82B40AFF490DF91074B4017BA1281EAE72B4037250FFA88074B40815B77F354E72B40CFA0A17F82074B40C25ECDA6C8E62B40ACD0F69E80074B404CAA6C0EC6E62B4043696FF085074B406B3C7DA944E62B40B91160A28B074B400B92E3F32FE62B40D399208F85074B40F5B9DA8AFDE52B4000DE02098A074B4005D1A45E01E62B40324976B691074B40D625998BAEE52B40C552C9A596074B40FB78E8BB5BE52B4099AD06729A074B40C5E2DCCB22E52B4015BEBED6A5074B4010AD702601E52B40331C2A21B3074B402B78769E1DE52B403B84F1D3B8074B40D55526A199E42B406AFF5E65C8074B40BA8A20297DE42B4085871F52C2074B409DEFA7C64BE32B40A2E58A9CCF074B4000C4020418E32B40E60F17CAD3074B408CACEB06C0E22B4005717907D3074B40A2E0737165E22B40F35080CDDE074B40358A9B093CE22B403D57A53EDA074B403CCFE9C3C4E02B40CE60F82DDF074B405B8BBBE6FADF2B40781673C6E6074B40B0B3D771B2DF2B40781673C6E6074B4072BF4351A0DF2B40DDA45824DC074B40CED25FF93DDF2B4079196AB9D8074B403FF04284C9DE2B4079196AB9D8074B40CD02ED0E29DE2B40F72C1911D6074B40BBBF304F9DDD2B401EF64201DB074B40A21EEC5E38DD2B40865AD3BCE3074B405384E51945DC2B4010AFEB17EC074B401F189BB1C3DB2B408457DCC9F1074B40E2C0502C5CDB2B4021CCED5EEE074B40FA912232ACDA2B405C8BBBE6FA074B400C056C0723DA2B406DA8BD2DFD074B40C18E5ABCB3D92B4068CC24EA05084B401D3EE94482D92B40A3E716BA12084B40
Update date2019-04-04

Plot postcodegebieden op de kaart voor location analytics

Na aanschaf kiezen veel gebruikers ervoor de data in de Spotzi Mapbuilder te gebruiken voor het beantwoorden van interessante bedrijfsvraagstukken. Onze online location-analytics-tool biedt de mogelijkheid direct aan de slag te gaan met het maken van kaarten en location intelligence. Bestel deze dataset in combinatie met een Mapbuilder-abonnement en krijg toegang tot de volgende functionaliteiten.

 • 5-Cijferige Postcode Duitsland
  Koppel eigen data aan de kaart.
 • 5-Cijferige Postcode Duitsland
  Uitgebreide styling opties.
 • 5-Cijferige Postcode Duitsland
  Het aantal inwoners/huishoudens per postcode in kaart brengen.
 • 5-Cijferige Postcode Duitsland
  Visualiseer het aantal bedrijven per postcode.
 • 5-Cijferige Postcode Duitsland
  Upload een lijst met bedrijfslocaties en plot ze op de kaart.
 • 5-Cijferige Postcode Duitsland
  Filter postcodegebieden binnen een bepaalde straal.
 • 5-Cijferige Postcode Duitsland
  Exporteer data op basis van jouw filters.

Bij het bestellen van deze dataset in combinatie met een Mapbuilder-abonnement ontvang je 12 maanden toegang tot deze functies. Je ontvangt tevens tussentijdse updates. Je abonnement wordt automatisch met 12 maanden verlengd.

Kant-en-klare pakketten met postcodegebieden

Op zoek naar een kant-en-klaar dashboard waarin alle data is verzameld? Maak dan gebruik van ons Territory-pakket. Dit pakket is zorgvuldig samengesteld en biedt je alle postcode en regio-indelingen datasets van Duitsland. Daarnaast beschik je over een breed aantal tools waaronder de Join App. Deze functionaliteit biedt je de mogelijkheid om eenvoudig en snel jouw data aan gebieden te koppelen. Zo kan je direct aan de slag met het maken van jouw locatieanalyses. Bekijk al onze pakketten.

Dataset los bestellen of als postcodelijst voor Excel?

Wil je deze data liever gebruiken in Excel, een CRM of BI-Tools dan kan je deze dataset ook als Excel-lijst met postcodes downloaden of als geografisch bestand (.geojson, .shp en .kml) voor software als Esri ARCGIS, Carto, Mapbox, Tableau, Qlik, Mapinfo en QGIS.

Dataset

5-Cijferige Postcode Duitsland

VANAF

€ 395

Koop deze dataset
Download sample

BESCHIKBARE FORMATEN
SHPKMLJSON
CSVXMLSpotzi


DETAILS
BronSPOTZI
Laatste controle2019
Jaar van dekking2019
Update intervalJaarlijks
Aantal kenmerken4
Geografisch niveaupc5
Aantal records8.173
GeometriePolygonen
ProjectieWGS84
EncodingUTF-8
FormatenCSV, Shapefile, KML, GEOJSON, XML
WebserviceJa
Geschikt voorSpotzi Mapbuilder, Esri ARCGIS, Carto, Mapbox, Tableau, Qlik, Mapinfo, QGIS, Excel, CRM integratie


MEER INFO
Veelgestelde vragen
Voorwaarden
Neem contact op

Veelgestelde vragen

 • Kan ik de postcodegrenzen exporteren als geografisch of Excel-bestand?

   
  Ja! Je hebt onbeperkt toegang tot de data en je kunt deze altijd exporteren om te gebruiken in Excel of een andere BI-tool. Zolang je een abonnement hebt, ontvang je automatisch updates die je weer kunt exporteren.
 • Hoe kan ik mijn jaarabonnement op deze data beëindigen?

   
  In de Mapbuilder kan je bij elke gekochte dataset aangeven dat je het abonnement op deze data wilt beëindigen. De dataset zal altijd als download beschikbaar blijven. Je ontvangt alleen geen updates meer en de functies in de Mapbuilder worden geblokkeerd als je geen enkel abonnement op een dataset meer hebt.
 • Ik heb mijn abonnement op de data opgezegd. Heb ik nog het recht om de data te gebruiken?

   
  Ja! Je ontvangt onbeperkt gebruiksrecht.
 • Bieden jullie deze data ook aan als webservice?

   
  Jazeker. Wanneer je een van de postcodekaarten in combinatie met een jaarabonnement op Spotzi Premium hebt, kun je gebruik maken van de Spotzi Webservice.

Over postcodes in Duitsland

Meer weten? Neem contact op!

Spotzi Nederland

placeVeilingdreef 35
4614RX Bergen op Zoom
Nederland
phone+31 164 24 00 00
emailsupport@spotzi.com

Postcodestructuur in Duitsland

Duitse postcodes zijn ontwikkeld door het Duits postbedrijf (Deutsche Post) om Duitsland te segmenteren in verschillende gebieden. Met dit systeem krijgt ieder Duits gebied een uniek kenmerk en kunnen locaties eenvoudiger worden gevonden. Postcodes staan in Duitsland ook wel bekend als postleitzahlen. Het 5-cijferige postcodesysteem in Duitsland werd geïntroduceerd in 1993. Dit is 4 jaar na de hereniging van West- en Oost-Duitsland. Voor deze tijd had Duitsland een 4-cijferige postcodesysteem.

Postcodes in Duitsland bestaan uit 5 cijfers. De opbouw van deze postcodes ziet er als volgt uit:

 • 1xxxx – Dit eerste nummer geeft aan in welke regio’s het gebied ligt. Zo is nummer 1 een kenmerken voor de regio’s Berlijn, Brandenburg, Mecklenburg-West Pomerania en delen van Sachsen.
 • 10xxx – De volgende 2 cijfers geven aan in welke regio dit gebied valt. Nummer 10 ligt in de regio Berlijn.
 • 10115 – De laatste 2 cijfers geven aan of we te maken hebben met een stad, gemeente of een agglomeraat van postdistricten. Nummer 115 staat in dit geval voor Berlin-Mitte.

Het postcodebereik in Duitsland

De 5-cijferige postcodes lopen van 01067 tot en met 99998. De laagste 5-cijferige postcode (01067) start in Dresden. Een stad in het oosten van Duitsland. In het hoogste postcodegebied (99998) liggen Körner en Weinbergen. Deze steden zijn gesitueerd in centraal Duitsland.

Aantal gebieden in deze postcode dataset

Op dit moment bestaat de totale 5-cijferige postcode database van Duitsland 8.699 gebieden.

Ben je op zoek naar postcodedata met meer gegevens over demografie en consumentengedrag? Wij bieden op postcodeniveau een groot aantal extra kenmerken aan.

Gerelateerde Producten