Gemeenten Oostenrijk


Deze kaart visualiseert een van de administratieve niveau’s in Oostenrijk. Met behulp van deze data kan Oostenrijk worden ingedeeld in verschillende gebieden. De grenzen en naamgeving van deze gebieden wordt in veel gevallen bepaald door overheden of statistische bureau’s. Op basis van deze gegevens heeft Spotzi deze geografische dataset ontwikkeld en geschikt gemaakt voor data visualisatie tools waaronder de Spotzi Mapbuilder. Deze dataset is voor het laatst geüpdatet in 2019 en bestaat uit 2.118 gebieden (status: Januari 2019).

Welke kenmerken bevat deze dataset?

Deze dataset bevat de volgende kenmerken:

KenmerkWaarde (voorbeeld)
Code80414
NaamRankweil
Levelmunicipality
Parent
Geometrie0106000020E61000000100000001030000000100000020070000558981F0265023401E94C77259A34740D9D7E8AA255023409478F82B53A34740FE59D383235023405841886448A3474054A379232350234068D4E98046A34740952EE84D235023403E0D5B0846A347409D517E6223502340B8AE56CE45A34740B8EE85A523502340D8AF4E1D45A347407EAE7CE0285023405D2AC85F35A347406CEC59642B502340F48A10D52DA3474065265ACAAA502340C5C05F3713A34740D8C7DCEFB4502340884F0B0913A347403FBEA036FB502340F24FB6C711A34740935D3288165123404E2E926A12A34740BDCABFD030512340F730450813A34740184E90824C512340CCD5A91F15A347401922A0FC6151234057202FBE16A347406C2E6900845123401568295019A34740B313FB3EB7512340B9AB47D018A34740308111C3DB512340CF56BA3116A34740EC998E7FED512340B66293EB14A34740D333904CF451234003D64D2B14A34740EF9D9A3A4F522340A873A6230AA347401A5708D06B5223408964C9B904A347400E44133075522340632F53F302A34740966953E180522340ACC8816301A3474076E2C81A825223402204343A01A347403F6086758F52234051BF47EDFFA24740A28B2C6D94522340ECEDCF77FFA24740F26E6A4B9652234051CCCF4CFFA2474039D04F8197522340BE1F5330FFA24740740DAB4C9A52234080580DEFFEA2474078DEC4E69B5223401C5C8CC9FEA24740928DEED29D5223405092649CFEA24740CB7172C2B2522340796E0810FAA24740305AFB18B5522340FBE699F3F9A247400E246E92BD5223402988668BF9A247409371F7D8CE522340086E56BDF9A24740FFA13724E652234088A93300FAA2474022DB2F6FF7522340F7EA2B32FAA24740BA4352B8FC52234070470CD7F9A24740FA02731A01532340116C338CF9A24740BDCF93B50B5323404B4006D6F8A247404D007AED2A53234094C8E2ECF4A24740A5B1225B625323406B0D30FAEDA247402A9F0CBCC9532340E8C343D4E4A2474086E681461254234029877E68DEA24740222BAC0F3E552340E49CA168C0A24740C0686812A6552340AAF1F426BBA247407F49A2BFC25523406970FBB3B9A24740E055A3A1CA552340C2B0E08CB8A24740A803A68DCB5523400EFB806AB8A24740A99D9DF8CF5523408AAF6D2FB7A24740B7128B910B56234034CD6F91A6A24740D91F25E3175623402B3D76EEA4A247408FA0E9171D562340E3EF423CA4A24740D7C539844A562340C0EC33319EA24740393A0D7B745623406A43759C98A247403A38D710925623407BEF58F294A2474044212241C156234042D3E9A98EA24740E6B30A1CDA5623402EC8915A8BA2474010167813F0562340D2DD737387A24740535226C7185723407C06B01676A24740BEF731D34B572340110176B264A24740C0DD62F2895723400CB5EA585DA24740989C11C09A572340B2C9265C5BA24740E4F6900EA45723403EB6EE125AA247409337BADCDF572340B7DD2AD151A24740441B67832F582340900991EE4EA24740EF5B1F4244582340F1192D2E4EA24740113FC36946582340C7076C1A4EA2474065ACAEB3485823400B5C362B4EA247405E2B653556582340CFEF3E904EA24740E86C95558F582340CE08D93950A247404446DD9B985823404C49C37E50A247402EAC9A58BB5823407A9B57E24DA247409CD6DB07D55823407993C4F44BA247409AFA94B0095A234093BD821824A24740D1D3F47C705A2340DD7E462A21A247405C864E2C015B234071B9A81F22A2474020852539225B23407B171A5822A24740E53B3F064E5B234027AC298221A24740897DF735995B2340B48AB31320A2474096502A03C25B2340F086BF4C1FA2474064810ED9C55B234045211CDB1FA24740D86F61CEE85B2340D514D7E724A2474051A5517C405C23400C13CD9231A24740C715641E455C2340F46230D131A247407AC5AFD44E5C2340020FA85232A24740F3F4BE97725C2340612F2DE430A24740BFC7E246835C23409E3A05442FA24740109AC5A7A75C2340959188BA2BA24740AA6A2B35E75C2340E3658A6D20A24740FFAC0453315D2340BFD2003319A2474094AB6E386B5D2340607CB88C13A24740FAF5AD7AAB5D2340B052EE470DA2474096E53623B75D23407CE1F5230CA24740D0D3ADDCB95D2340333C27B20BA24740083BF1BAF75D234054194F8501A24740FAEF13F7425E234074DAF19FF9A147408F22F15C425E2340D4B136E9F7A14740A1783D47425E23409E782BB7F7A14740D1218B53435E2340FC706FFFF6A147409FC2E589545E234022B20C1AEBA1474002789757975E234049BCC29FD2A147409E7FAF72BC5E234058220E07C5A14740D5D461C2BA5E2340178C1A73A5A14740803B3295BA5E23404FACCB51A2A14740F4B05B91AC5E2340771757278DA14740E339DD82AB5E2340C9ADB8538BA14740AB46BC15AA5E23401C33AC2489A14740DBE1DAC9A45E23404DD4B79F80A1474004758B0AA25E2340DAF174307CA14740BE225586A15E2340C326D45B7BA14740BB66140F9F5E2340CCFC417C79A14740906F407E885E2340046F535868A147403A026452845E23401C91922C65A14740415BA4FE835E2340DD3CCEB964A1474079B421EE7E5E234081AE7D015EA147409D6825A4735E2340B61923F863A14740458990314F5E2340910002B969A14740E94539834F5E23400BDBDA596FA147409448CCEE2B5E234025A3C37C77A1474075601776105E2340DC5D42067FA14740D4497C6E0B5E2340D3232A6880A147407436A2BA085E2340FD7B552681A1474059DDCE29FE5D23400878600D84A147404A92EA81E25D2340DFDBC42885A147401545D2A2DC5D23402D36691185A14740D6BCF41AD45D2340C55451EF84A14740240D050FC15D2340D1EB87A284A147400B1B1E3AB45D2340CC676EA084A14740EE0140CBA45D2340E2CE4A9E84A147407EDA9917A05D2340D64139E084A147404B982E47995D2340FE50133F85A147402442B2BF8A5D2340690A98AB85A14740906A4FC6635D234058E7350389A14740C838CCE71C5D2340E088151A8BA147402BC9C329195D234076CAAF368BA14740B353681B155D2340B4D68D248BA14740071E78D8005D23402EDD6AC88AA14740B714A89BD85C2340D5A2846D8EA1474062D409A9B15C2340150625CA8FA1474093205CB0805C2340D4CCABB994A147405098764D4C5C23405753E43699A14740F74B1089395C23407BB1EDB899A14740DAA5D28B135C2340A23A99C09AA14740DCF4F136055C2340E6BC29C498A1474086090DE9FB5B2340729D887A97A147404FB8D35FF45B2340F63400A397A14740EB1179C0EF5B2340C51087BB97A14740C3B4DF35EC5B2340E3222B4F98A14740E1F690F6D45B2340A25F52199CA14740D874435BB95B234015A3B499A0A14740110E6BCDA85B234044868B15A5A14740D4CCD5DD7C5B2340B498A31CA8A14740B9952381745B2340FC0D76AFA8A1474041893346525B234023A4080CABA147401205C893595B234004BAECBDAEA14740C5C3DA770C5B23403F0FA553B6A14740BC48A275065B2340E82A4AEBB6A147406AFD4192035B23402939F333B7A14740AD868B3ECE5A23405E9D9E73BCA14740A5DB72BE805A2340E553A1B4C8A147405B0C4440495A2340917B3EA1CDA147401402C665485A2340E171A6B4CDA1474097B21D1CBD5923400F494CDEC5A147407EFBA6FDB75923403EF12FB1C6A14740BA7E81A497592340A1C531E6CBA14740B1054FA0965923406018EF0FCCA14740EBB275F4955923407400452BCCA1474082230D4B8F592340C3537C3DCDA14740BFD57DC78E592340120CA257CDA147409214F1BB8D592340A964E48BCDA147408F0880D886592340EA9961DFCEA1474017182716855923404DBC7136CFA14740A2168F8A895923409371A19BD3A1474061FDAE6E8E5923400665856ED8A147407BA740168F59234003CC1313D9A14740CA2B56E59A592340358091BCE4A14740F03231C89D592340EDC7E197E7A147402A494F16275923403871681FE7A14740140EB18C1459234047E13D0CE7A1474057381A200559234096B84C91E7A14740C48B4EB1F9582340FAA83CF4E7A14740EE37A5ACF158234006BE2839E8A14740808C16A4CE582340DD6D0368E9A1474020C5B394C9582340A21F0794E9A1474072579A639E58234076DC0409EBA14740C3F83EC9795823409A2B2040EDA1474060083A3D69582340C13B0E41EEA14740331BAEF45B582340A29E420FEFA147406F7CE29C405823403099ACB7F0A1474047006FA22758234025A6A03AF2A14740D903E51F145823409CFCD868F3A1474045DB7708E357234091D90562FAA14740A753C23F7E57234074EBBDB208A24740C860B3E93257234070C547EC0DA24740E433775FD456234072E0D60711A24740AC57BB65D1562340DE27B42011A247404CC6EE81C75623403232E57311A24740C2A12FBBC1562340B5B578A411A247401DC381389456234003B8F52213A2474008A22CDB92562340917CC12D13A247405A7725E0915623407C95513613A24740B1E3A9E68A56234061F61C1813A247400090D26E6156234012842A6512A2474055C499D65A5623408EEB7E4812A24740E124F6FD565623403FFE978412A247407C130847335623406566A3B614A2474078303D461D56234036190D1016A247408FA583CDFA5523405B23E3771CA2474019B8FB32EE552340CAA346221CA24740FBBDF0FAB5552340DB0632A61AA24740106F001DA2552340BCA8BF0C1AA24740293C7C019C5523402D01F2AD10A24740B3CB9D5D98552340985D681B0BA24740D646068D9855234096A7594008A24740E324779D9A552340B7187E1DE7A147402E10C7D19A5523407153BC00E4A14740AD8AFFEB9A5523407DE13AC2E3A1474032347A209B552340A5451655E3A147404029032D9B552340FDA2A607E0A14740B3242A349B5523406E4DB5EDDDA14740D5FF013F9B552340B4075746DAA147401ED6DF5B9B55234074921ECED7A1474044CA01839B552340DA87FA40D6A1474006F78DD89B552340C3E170FCD2A14740EA12F5BA9B552340A83FABB6CDA147407C5B5AA69B55234011618900C9A14740DEA32E8A9B55234095659EA5C3A147403E00D27F7D55234000F8F9D5BDA147404A67965B7455234084A51847BCA147405E1DD99A4A552340959D922CB5A1474093CF82533C552340EC0DA370ABA14740EFBA4EA91C55234065742DCCA3A14740B4CA990E1455234005F6DF8D9EA1474015C7A63BFA5423407AF666DD97A14740E0044907F854234040C433DF94A14740062C1FB1EF542340322C057A93A14740F0C97700E5542340261408B091A14740D7489178DB54234091C1A72890A14740F98CFF5EC7542340FDF3A7378EA14740D8BF79C2C2542340EE21E4C58DA14740A8D48E1DC3542340DC9AC90D8AA14740CA59F446C05423408E52555887A14740F6C972E2A9542340F3AEC2EA81A14740EF99493BA0542340E74C58F47CA1474091366EBD8354234012D248526EA147400F834B4689542340C89B6C006CA147401F48B2319C542340E1EB791264A147405DFA00219B5423403FBEA8B95BA147401DB6E48D9A542340CA22112C57A1474051A0517E92542340F6F340D94EA14740817154C98E542340196B960549A1474013E6B1268E542340A60FD5CF46A1474011C07D698C542340807EA7B440A14740535C72DD81542340E68845373FA147409A57E7207F542340EE47F1D33EA1474013D920DF805423405B0ED69B3EA147408C7CE4DD9B5423409C6EBD323BA1474077A2407696542340772E8F6D34A14740003146B78B542340CD4BF92730A14740D3FE132E8754234074C74E1128A147409ED562B88F542340D286273A27A14740B932C5128B5423405CED9FA923A1474010A58A7F865423400708D82620A1474058C1DD4285542340C3341E0C20A14740F316D264685423405BF051A51DA147401404DAA565542340EC44C66A1DA14740418B848F5F54234017D31D8B1AA14740E7A35DC557542340AA1934DE16A14740485D834258542340EE833D3B16A14740FB163ED0595423400AC6093214A1474080557380445423401B1642E10AA147408F53725C415423409367FC8209A1474081CF5F1D32542340E6B59D1508A14740DE59C5D82A54234041D9376707A147402D3B5948205423405333344A04A147402F83D0AC395423408BD7014702A14740D7E246F74A5423409F15B516FDA0474042F662B53F542340C0C71119FCA04740ED35CCF72A542340823D6609F6A0474035F48D982D5423407CA507F1F3A047409788B5E0185423404056852CF0A04740C7B1680417542340B5EB3461EFA0474079A4C74E09542340050BB85AE9A047401AACFB1A025423400FED3830E6A047408690E76403542340DC4939DBE5A04740224823C00354234043692B53E0A04740556983E8FB5323402632CAA7D8A047402090E7AAF75323405BE6F780D4A047403D48E61AF4532340991C3548D2A047400DF04195EF5323402CE8D574CFA047403A826ADEE253234065342A28CBA04740E233971BE2532340F6C05EE6CAA047404AB9435ADC53234040F2A7F4C8A04740B987990CDD53234071DEF3C1C8A04740F158820AF4532340BB439745C2A04740EB7A275F08542340D30C26D0BDA047404CF7EBE50F542340A4A37930B9A04740918038D0095423402749C4FEB7A0474083D906A70554234099E2F52DB7A047401B398CFEFC532340B65DDDF2B3A047404AE3908EFC5323408EECFD26B0A04740D8F7E5DDFD53234093A3A18EAEA0474020C058EAFF5323405E42CB0CACA047404F928BEA00542340A5B91EF2A6A04740B9378437EC532340C5A9B17CA6A04740AA7B0771EB5323406C371378A6A047408A38360DE55323401C5D32F0A3A04740813BC470DD53234007D32BEFA0A047404345CA90DC532340802A7996A0A04740FCC8024EE85323400ABBAD279DA04740F1BF9DDAEC532340D21570D29BA04740300411BFEC532340F1ABD94694A0474060F957B7EC532340A412E4E292A047403329CA3FEC5323401963D59192A0474006499696E2532340CBADBB148CA04740A6DD089FC7532340290C9BE785A04740AA5F844BBB5323401CB6DDB57FA047402BD8B17CAF532340D5DCE0647FA047408CF63C9594532340894104AD7EA04740EC226A0684532340AAEBD13A7EA0474077CDA74683532340494FDECE79A047402C1471368153234099983B616DA0474015E75B848353234075C93F865DA047402066A3808F5323406908717457A04740212D0051915323406E8FE98A56A04740A3B289D3905323403EBE43CF55A04740751E326B8D53234093147DA850A047404C4EA95CA0532340D84B333347A04740DF94DF69A553234032097BAE44A04740447E2627BD5323401510859E40A0474085066F24AD5323400061084634A04740F3E1808C8853234081C67F5E26A0474012B0DE296D5323409589CE3618A0474057158545455323408426CE9502A04740656C6AFF315323409D5CF890F99F47404D7A53D1305323405A5FFE01F99F4740FAE2C6E42A53234023571B3DF69F47409B0D69D61653234039AE78DAEC9F4740A315D4A10153234075CCB2ECE29F4740828CBC6FD9522340108CE0A5CE9F4740803FAAEAD75223402B008DE0CD9F4740E79019E1D6522340FA24F55DCD9F4740C5404221C052234022780822C29F4740CECE3811B6522340166D3B29BD9F474054354AC9AF5223409168380EBA9F4740E2259C74AB5223409F054BEBB79F474075113F50A3522340D222FBE5B39F474041574497A152234037A4D50BB39F4740DFABEC3A9C5223408730875FB09F47405C0D26E472522340C77202CA9B9F4740112130543452234050336988829F4740C147C8D12B52234002E8D961619F47402561DEB329522340C2FCC83A4E9F4740FB4348F428522340AEC71070479F47406A10D7F71B52234038DBE7D0459F4740B07C9B4CFF51234022C16A3B429F47408D07AEE9E75123409587468D399F47403B4BAB72E051234010B177C7369F4740815D7E13CC512340623B4139339F4740E06E6B88BE5123406BED6C7D2F9F4740D9D6E64DBB512340E76E74612E9F47407C8BEAECB451234025243B312C9F474088B95A02A15123403DDB756E299F47403B971BE59C512340C45D7B23299F4740DF79EA5F8751234045117F98279F4740E167B9C45A512340F0E356D9209F47401AA8102E29512340A4F2FC30199F4740B58D4453245123408517A071189F47402DDF8CE7135123406213E5B5149F4740987228BF125123401BE98572149F4740F87D28B10D5123409581FB4B139F4740F669275BD150234064655396059F47405C21EA81CB5023400856CDFC039F474028DE19B480502340A96AA8D5ED9E47407A618A9C5950234025F7DC2AE29E4740F356304F33502340C21F7136D89E4740404B52FB175023401D011AF0D09E474053CC9BBFC24F2340286045D9B69E4740661B36E2B34F2340B35CDA03B29E474038A542FDAD4F2340F6A75664B19E474003956A82A94F23406C1842EBB09E474005F2269CA14F23405F0F7D16B09E4740630CEBCA644F2340A665C5B1B89E47403CC5F8CC604F23405DF1D8F5B89E474014C8E8B9314F234010B95B19BC9E474078CBFB44CB4E2340BCF387FEC79E4740C3549FB8C14E2340FD49D119C99E4740308CB2BEBB4E234002A99362CC9E47403CC5CA8DB84E2340C6201E22CE9E4740DFDE7578B14E234001080708D29E47407433C237AF4E2340E6F50646D39E4740ED636B70AD4E2340C797BB3ED49E47401AB66F789B4E234084626363D79E47402D2A68429A4E2340BC1E2870D89E4740C173D513964E234048EE7E10DC9E47400894C0488B4E2340E8334998DD9E47403E6671697C4E2340049F10B4DF9E4740F3BC35106E4E2340BDDF85BCE19E474099CA5628614E2340E32F8E91E39E47403E15AF015C4E234007C569C1E59E4740565572A8564E2340990D8807E89E47408A44DC305A4E234073ECEC49E99E47400AD647875A4E2340C8B1F02DEE9E474017103C094E4E23406008A6E3F19E4740E348C7984A4E23404296CAE8F29E4740196DAFAC3F4E23407DDCD125F69E4740292EF98F454E234063A41F49F99E474005ADF248E14D234040AFF141019F474058D83BEF904D23408CEA53A5079F474042A7D7607B4D23408BF424770B9F4740A6F8D9CD774D23406FB804190C9F4740472482B3734D2340294ABCD20C9F47405AEE1D10734D23404E3EA4EF0C9F47401FF56901724D2340C9E0531F0D9F47408E690717744D2340F3C3497B0D9F4740FB7C3764784D23400CC9C5380E9F47406D858DA9834D23401F977BE4109F47407E38007C894D2340A2C70E46129F47405B5C5F99E54D2340BDFE9425219F4740FD337BBDE44D234019571F4E219F474027667562C94D2340DFEC9D56269F4740401B219AC54D2340CE7CAF08279F47409EB2B598C44D2340E0AA7A38279F4740E08FC4B7BF4D234097AAEE1D289F47407EF91A6BBB4D2340CC5011CC299F4740394CCFD1B74D234045BADD332B9F47406C28BF98B34D234083E15BDB2C9F474081EDE58AA64D23401F864FF5319F47403D6BCE099C4D23405976150F369F474070E5E25F944D234036CD900C399F4740D697473D944D23406179B3A8399F47406028ED60934D2340022A8A1F3D9F47400C8A0FD18C4D2340427CB691429F4740BEA32E328A4D2340A6BEAF03439F4740A43CD3097E4D23405B703115459F47404916AE25674D2340CF3198A9459F47406BACCDBA4E4D2340B9C5A80D479F47406EE06BD24D4D23402DE95613479F4740CE7DF539404D2340B5019065479F474061E6DE82394D2340F1EC5B88499F47407F421898334D23406C5076EB599F474085227D21294D23405CCBEAFD5E9F47404851AB4C1D4D234016D85A3B679F474081F56D3D1C4D23403B9878556E9F47409B31C8E40B4D23400F9265F37B9F474021B05C4A0A4D2340C49B67497D9F47404F6B774EFD4C23407922D842819F4740B9097AAFF74C2340A5C20614839F4740A74030AEEF4C234089CF4CAC859F47403DCFF554044D2340D484F09D919F4740765764D7114D234093DBEF73989F474072789B9A184D2340E0FA6C2F9C9F474023776F02264D23407759788D9B9F4740DAED09822A4D23403A028A569B9F47400B14E1602C4D23404914CC089B9F47405E2F48FA3E4D23403DABAB00989F47400C1EE260504D2340EB44342A959F47406401CCF4514D234093CABDAA949F47406753BF3B564D23400B033151939F47407AB284B5834D2340DDE0FF878F9F4740BBBAB89E864D2340261E024A8F9F4740050F37A6804D23406DA54508879F4740F137B839874D2340B3B06B54869F474030821C1B8A4D234021959612869F47405D8D5B92B74D2340557B5602829F474014479CF3EE4D23400B53F712809F474002A4D064054E23404AA969CA829F4740A88E5014524E2340D98DCB3F909F47406F7EBB04734E23408B1D253D979F47400279471D8D4E23409619F2C69C9F474032A111CBA04E2340BF3F7733A19F4740435E87AAA64E2340C4595916A39F4740B90FF019C84E2340C97760D7AD9F4740941177BBCC4E2340C217B554AF9F4740E5156FCADB4E234076CBC248B49F4740092F061CDF4E23403AAE8E8FB79F474029BE905CE64E23407D9469C5BE9F47408521C5BBE74E23409B545222C09F47406B2915C1E74E23405406143FC09F474043B707E0E74E2340531029AFC09F4740865E3CE2E84E234038C35469C49F4740834A6813E94E234018858517C59F47408CEBA162EB4E2340C4553683C69F4740C6B718B3F24E2340B0080502CB9F4740816C6D94F64E2340BB548263CD9F47400BE510BF014F234051D6B33DD49F47405B0C0CDD104F234056858298DD9F4740EADFF04C134F2340117E1E7EDF9F47407F466CE2134F2340F770EFF2DF9F4740AFFE3271114F234014566330E09F4740CA3310FEEA4E234061A646F5E39F474039444536D44E23403305C7CFE69F4740466A3E50D14E23409833A3C1E79F47408E645731CB4E2340ED4FE4BFE99F474073BA771F8E4E2340B971A72CEE9F4740E29CD26E6E4E2340F9AE84B4F09F47405A17AB6C654E23400CC66B6CF19F4740EB87F9BD6A4E2340435460FEF49F4740E66837136B4E234045AA051BF59F4740DCB62A296E4E23401166C01AF69F47406325FF727E4E23408E70EF5FFB9F4740B54969FD934E2340876A103700A0474007B0A9B1984E234085AE4B7101A047405B63FB9A9E4E2340275545F102A04740CFF45851AF4E2340844F5E3007A04740A7FD0401B64E2340038D31F508A047404BE4C4A5CB4E2340061FF3AC0EA04740B87B6863B84E234019E0C87511A0474077707A96B54E2340844991DD11A047403475CEB4A84E234019DD36BA13A0474088761107A84E23407AC853DC13A047403F84C92CA24E2340C2F8C70315A047405DD66B42974E23405D25012A17A047402B5D2B5F764E2340CAA029011BA04740E1BE70FF714E23409D09AD841BA04740E131E007714E23401E5FE7A01BA047406FF9DFA0744E234093C289A61EA04740CD38FCC69F4E234017CC45E042A04740811B8BEDA04E23402DF7BCD943A047404CACD7ACA14E2340CE17B27744A04740C21FC691A44E23407CA504E746A047408B2D1EE68E4E23408E09484247A04740C36B1298834E23403E9A357147A0474039A0EBE67D4E23409AEF308547A04740B3FEE9597A4E2340FC2D819147A04740E7EC1E1F764E234081B731A047A04740DCA4ACF8694E2340EDBF1BCB47A0474068EE8514654E234019A735DC47A04740EE2F9623624E234047EB00E647A04740DAC4BAD9604E23405F17E6EA47A04740F741BA46604E23405742BCEC47A047406501E5C8604E2340B20C7A0748A04740D992DDDF694E23405B96A5E249A047402793D91E6B4E23408252B1244AA0474089F822B96B4E2340DFED4C784AA0474074595ECC714E2340C96B97E04CA04740AEC2E7D8754E2340F9F82A774EA047406C9AB6C2754E2340133F51E253A047403E0D41B9754E234027C11F7256A04740F899C2DF734E2340AC446A295AA04740042954B7704E2340F50BB55560A04740F6BAF398714E2340002D6DA662A0474019A3CB73724E2340F4A7AADF64A04740E6E69B01764E2340A0873A9C69A047403B77DBDA794E2340E9C96A6C6AA047408F914FE8914E2340112186F66FA047406C119DD9984E2340A7E84B8F71A0474056BF2CB4AA4E23405547221177A047403C84ECF3B64E2340AA61EFD77AA04740EC3D18DDBC4E23400E3AD46283A0474047F20EA2C14E23403B2B26098EA0474042665EC4C04E23403C3F229591A04740C154695DC14E23404C25B5BB93A0474046D2D211B84E234009F60B5997A0474011A4F003B54E23406CDA0E8A98A04740921F4CB1B24E23406060DFF898A04740C0024414AA4E2340EC7FC5929AA04740A6129D49974E234028D566AA9DA0474034BC42EF954E2340412BC39A9DA0474052CCCBB2654E2340FEE471669BA04740C9630C23584E2340351EB7C79AA047409B4E57FF3C4E23404BCE768999A047401CBD406FFF4D23407EDEC4DE95A0474039B4C562F44D23401755D71195A04740FC5A780DEB4D23403703ED6594A047401D555FA7E54D2340E15CB2EB93A04740FCFE0896CE4D2340CA2283E191A047408A0423CFB44D23404DC9529B8FA04740AD7CE1ACB34D2340B4808E818FA04740892D2A00B14D2340DD40A0458FA04740CD83E2B6AF4D2340829585288FA0474047BEDF88A74D2340C16B68748EA047409EAF6F419B4D234037F8F8668DA04740EBCB7980874D23401AD6E0BB8AA0474085B08912854D23402968F53D8AA047407FA0862B844D2340E7B1C10E8AA04740A1A19B76824D2340C638D8B589A047406DD20B65754D234059CAA50287A04740601C3869724D23404C52F1B386A047400692447F714D234034AE4B8F86A04740DD97D8786E4D23408216F21686A047409EE4E44F654D23409E0CF2CB84A0474038B4177D5F4D2340594FF0F983A047407917BD33534D234044953FFF86A047405A43E449474D2340D58764EC89A047408B5F4A0E374D23404F39B4E98DA04740804B19EB344D2340EC5720AE8DA047404A1696D6314D23407BB06B588DA04740E1A7D3DC304D2340DD99B63C8DA04740E40882C72B4D23409B497CAF8CA04740A090C1A51A4D23401E9187D08AA04740238122840F4D234092074DB089A04740246363CF034D2340E1BD00E288A0474083C38E37E24C23407E441F6886A04740EECC5838D64C23400975548685A04740517C7048D44C2340988CD56185A0474097D797C9D24C23404BB9CE4585A04740A78158C2C04C23406FD289F183A04740452066BAAD4C23401841928A82A047404059A4C0A94C23406C4F1A3F82A04740EC21F5F0994C234036F568CD80A04740C7227653954C2340CA01644080A047401EC68AF2894C23404D8CB4E47EA047405116A295794C23401A54A8F07CA047404759EBB6764C2340AEE61D997CA047401870D8E6744C23403A93FC617CA04740149CF14C664C234001DC34A47AA04740D6EC64595C4C2340A27C847379A04740CA86603C534C234086117F5D78A04740C3148F684A4C2340A04B9F4F77A047404C0EC1CB434C234027BECC8576A04740E434ED403B4C23404791D38075A04740957BC294374C2340512AEF0D75A04740ECF79302374C234093ACE2FC74A04740730E8F6E2A4C23405752667473A04740BFA86FA21D4C234025B22BE671A0474013253A141A4C23400F504C7771A047406F9E731B114C23403558FBFD70A047407261AFCA0D4C2340AC4B58D170A047408873EB190D4C234010A889BE70A047400D5DC4FC064C23404CDB801870A047401FB0A7E5FF4B2340629B83576FA04740FC4FE3EAF94B23401E0589B56EA04740F09B55CEF84B2340E34E47976EA04740DDED460AF44B23401F5C47156EA0474017CF1E78E04B2340A073A6016CA047400C23492DC64B2340315212B869A0474000857F83B04B23402E7B9BCD68A04740F2284FF0A54B2340F0CB8C5B68A047400A5F65B8934B234032C36E9667A04740669CA97F8B4B234082605C6768A04740B0D742078B4B2340A5A0258968A0474045D52732854B2340DE1D8C2C6AA047402ECB059F7F4B23407C2363A26BA0474029A61ADA5A4B234083E749F065A0474082B85D4E544B2340C63CF7FB62A04740A4DCE896484B2340E0545EC861A04740A0FDF888394B2340C377033D60A047400E3DA735294B2340EFFAD5E45FA04740995ABA620C4B234031823D495FA0474070CF5FB2084B234084B78DD55EA0474045BE9A23E94A23408060E2F85AA04740DF4503FAE84A2340AC23AAB456A0474092A6DE07DE4A2340214364CC53A047406F7DCB09DA4A2340E19038D053A04740DBA956C4D34A2340548427CC52A04740A7E6ABE8D14A2340CD87037F52A04740BEAD209DBE4A2340BE28ED5E4FA04740E2BA9B82B44A23404EA4CDBB4DA04740FED4AFDCAC4A2340CE347B7E4CA047402C6C602F8E4A234074C19C134AA047406911F7AC8C4A23406BC987F449A047405F391C8E8B4A234062B190DE49A04740E52DEFCC724A23402BFD7DEA47A047402BB18F15654A23406FF1420D46A047408421C48F544A234078F608CE43A04740E01619624B4A234027600B1443A04740CEB9E864454A23401991D69A42A047401488ED22304A2340C9F2F4EB40A047409B241F2E294A234099455E5F40A04740AD38E08C144A2340D34C1EBD3EA04740DB0A1B91054A2340C8D9D3813CA047403D62BA4BDA492340C493241236A04740917DFCD5BC492340EC82088235A047407995748EB24923401F11484F35A047401C8C7522A4492340894F04FB34A047407BD7EB4F9A492340D13E336334A04740CEE36C3B8D492340852B919933A047405B5D9171764923401A8335B92BA047403460FE80754923403BFFC5CD2AA04740641465AB6C4923406FF1AFE32BA04740394AF3BF674923402E353A7E2CA047402F211D7E654923407E6B73D02CA04740A5EB240E5B492340C839D54C2EA04740DCF2A8E54E4923405441274C30A0474094E6F80847492340CB2844C031A047401BD9A36842492340C74CA49B32A047406839FBF438492340961CA2A934A047406793332038492340E8B545D834A04740B3F4A5533749234072AB3E0935A0474014E2CFC42D492340FE7EC15837A04740FE9490F22B4923405CB776D837A047405D2077142049234011D286193BA0474048BDB11D08492340517E814D42A04740351BCC2EED48234089CDD3714BA047406DEC67E1EB48234012D1BDE24BA04740D7D50190E94823405A443AAC4CA04740B4E48C9AE84823407D3162004DA04740CA0DCEA3DA4823405742F6BC51A0474090365A36D7482340AB42A0E552A047405CB358EFC6482340A6B0F15559A04740E5B1E7B6B948234049C2F8F25EA04740F8980C25B2482340EBCF9A7562A0474094AA3EE6AD4823405532656F64A047400C8AA829A3482340A694A1F869A04740F64A653496482340EF50E70071A04740D67C39268C4823404B5BFAC476A047406DF0E4A38648234021C50CE97AA047407CB1181C84482340F4E7C5E27DA04740CFF049AE82482340820733D480A04740741D2DBB82482340DD094A9F84A04740DE646D3A83482340BABDAA3385A0474049B0328A83482340EA9E859385A04740E87A1F9986482340920FA32789A0474003C218AB90482340130943E894A0474072C11FFC91482340381FE0CD9BA04740E6DC6C919048234041C5D99BA3A047409428154D8D482340CF0B9766AAA047407661F1BF8D48234069C7DBBDB0A04740179A5EA0934823404B550915B7A04740F41B910A984823407699CB67B9A04740F565048196482340D068AFB1B9A04740E994642D8E482340A87F8B41BBA047406B829A528B4823403F1C72CABBA04740023B63798A4823401BF1C818BCA04740F1F5DF258A48234067299435BCA04740692C4C5B8B48234030776AF7BDA047406DFFB26D8C482340351197A7BFA04740715BDF658D482340A9BF5BB7C0A04740299F6ED88F48234038029670C3A047407F1B9FEA8C482340DE8686AEC3A0474028B67F5980482340763369B7C4A04740F4E6EE997A482340B36E183EC5A0474029F0A7EE7548234065A35D91C5A04740E6B64C69744823400CB770ACC5A04740F89759C46B482340285CC662C6A04740DBAD692D5D48234030C98F95C7A04740D9BB6EF05F48234044BFBC37CDA04740C2E40A556A4823400983B41CDAA04740B000F52C7148234073AEF706E1A047403BDF2EFD73482340EE3F6CDEE3A047401C02AE1275482340093979F4E4A047402104DFE8754823404E9F12CFE5A0474058616FAB764823403ECB9390E6A04740B9CC58A5864823401B4452A1F6A04740B18F11C08E482340749900A106A14740BF10F4E58C482340395D9BDA11A14740568BE169894823409A6F701527A14740AD57F4057F482340EC16790727A14740BC479B3E1D482340CA4E199926A14740D41D31261B482340F8D2449626A14740BFF8AEA718482340F1405E9326A147407488600710482340ECC5CE8926A147403BB8B92CF44723406613F26927A147405F326E94F3472340F40CC26E27A14740019F1DC7F147234049CB287D27A14740573871C8EF472340FC956D8D27A14740A18177DCEC472340D6F8D7A427A147404687FC7DD34723405C746F7028A1474001119A9985472340290511F727A1474098CD38633D4723405995AA8527A1474054FF6FBF3B472340ED24043F27A14740FE4BD972C64623407AD47D5F13A147402E03E79EB4462340560B0B1F03A147406905135B404623401B12AB56F8A04740F8B6CD7AEC45234048726445F5A04740AB5E46A7BC4523409CA0D585F3A0474061EB5452AE452340F4CA15BEF2A047401260FC9D744523408DFE459BEFA0474064E723A5434523409F750413EBA047405FF84DEE39452340E78538FEE6A047400A786214324523404FA5FFB0E3A04740BBAFFDF31B452340202A6B63DAA04740EB59BD491045234028C0C458D5A047400D95E178DF44234014A2D2EFC2A04740B082AFDF9B442340BAA2C0EAAFA04740606B12A190442340337803F3A0A047407227C7F48F44234005DCF211A0A04740E135F6E48F4423404DC126FB9FA04740DDF971D923442340DBC9F75F85A047409D6F2792E1432340202B518A73A0474017067875DB432340C5C694E571A04740376E7FBD6B4323403C10695F6AA04740363A375B254323407D21D65666A04740F9D27EB61143234014692D3665A04740D57CB75ED8422340607EB20E67A0474038D6FCF4B2422340715BD74368A04740E6E7FFDC6942234084B8A70E6BA0474054E706B567422340D099DD236BA0474048199C3D51422340EB265A0D6BA04740653ECAAB2442234034EF12E16AA047408536CE90EA412340BE0B77BD64A0474012296B1CBA4123407B38F49E5FA04740B29BEDD7AE412340CD356E6E5EA04740E6A7D22AA9412340662053D55DA047400037A4AB604123402C5F930D59A047409E6EF771BB40234022A0ABD94FA04740E0F3567D9A402340868D15854EA04740E0371C7D0E40234018BB6BDE48A04740AF5177130D4023402C60DB9349A047407FF813B1034023408FF537494EA04740845B10A9E73F23404D56EE585CA047407C8C677AD53F23400B940A7765A04740E9233927D03F23402B635BA66BA04740B62C4075CF3F2340D86777756CA04740A705B739CF3F234086BF41BB6CA0474097CEF9DAC53F2340C08238A177A047400DBC6BEFA83F2340E3E65EFA88A047407A4F9E779D3F2340562B52DB8FA04740DB509D798D3F2340682002DD95A047401C1C86A87D3F234021B2ECCC9BA047400F2CC5D8433F2340BD3E5204A8A047405E970FC4223F23409BEBCCD3B0A0474068798C97F33E2340BA73E884BCA0474094EC41EDF03E2340D663E92DBDA047408A066BCDEB3E23401DA1FD71BEA047400C44628F313F2340C34D1B82D6A04740F174570E4B3F23403594095FE1A04740C13FE3F47D3F234012901E0EF7A04740A2D74270D33F23403EFFB0AC07A147400D22E8B5DB3F23404A2F594809A1474047EFE9623A402340A9B1C6D608A1474011715C2A734023402AA7A40714A14740C370E97F7C402340E097EEDE15A14740C4EC5D2A84402340E0BD137A17A147402A700E37B140234008A514E620A14740077599D40A4123406CF2338E33A1474059479AC352412340E889C20345A1474064D9B02190412340EC3E454C5DA14740AF5B1B479A412340A526348E68A147400CBA65AE9E412340F42546706EA1474080C35518A4412340CF70BFAA75A14740F1E502BAA44123403BE4E78176A14740BBD74303A64123403C42D93A78A147407989B80CA8412340D750DFB77CA147406979C632A94123402F5C15C47CA147402D660BFBAA4123400429A8D77CA147404D29C7E4BF412340319C7BB87DA14740187EE40E02422340C9F7732187A147405446D2E2424223401579BBC08EA14740120D91D23D4223409D231E3C90A1474024955CA13B4223403E0CD3E090A147400719689B394223409FBFCA7991A147402CC6DA6B25422340418368CC95A147408AFBE912244223408FCDAE1696A14740A8AAC53720422340A0ABCDE996A14740ADCCD9AE1F42234075D2EA0697A14740BDAE07131E422340194B076297A14740F538823C13422340AE2904CA99A14740F6B07AAA10422340181FCD5B9AA14740A394645010422340524A3A709AA14740A42331F50B4223404A58AA509BA14740C1C2C22D07422340F1B8E4469CA14740CDBD5C27F741234088E253AD9FA14740F2AA56DBF241234008B1F496A0A147404A24A99DDA41234026544D03A6A14740F202E208B541234085A53BFBADA1474054EE85ECB0412340C72B28D9AEA14740EE7F4C53A9412340B91E9076B0A147402C502A38A84123402CDF39B2B0A1474036B2207BA7412340CAB501DBB0A147407AB2FB62A3412340B562B8B9B1A1474039A9B10B98412340B9B86921B4A14740B16D6FCF96412340B2055D64B4A147407412F15193412340D71B3D16B5A14740F61E5F16824123408BCF3E86B8A1474089A099AA7641234020A7B9E7BAA147402FE0ED68744123401FA70668BBA14740B31393F96D412340A94D77D4BCA147401F0C094A674123406E694897BEA14740CCD189775C4123405448216FC1A1474046ADA13754412340993644F5C2A14740B7B3366350412340D2CD63A0C3A1474010C69BFC49412340753C3C4FC4A147407881A9124541234064F0FF63C4A1474056D171172E412340CC4D8D76C3A14740A547D59C224123409C457E17C2A14740DF2BDA121D412340FCE546AEC1A147403EFBDC3F124123402740A9E1C0A147404E79E799074123401D0B5484BFA14740794747FB06412340C01D2670BFA14740906186F202412340FD7614EBBEA147407E032F44F540234056EB4BFABDA14740347CDF89F140234032E100AABDA14740D21033D5E040234007DDD340BCA14740CEC9E0CBD0402340D675FD8EBAA14740CC42D14AC740234099380E00BAA14740E610CF1BC5402340C5CDCCDEB9A147409A1F4EACC04023404588A77BB9A14740CDACC4F2B14023408081C62EB8A14740AEC5E429A940234073636688B7A14740AC0D8EAA9F4023404025B2D3B6A147408F2B69E19540234067935DF9B5A14740E3EF4C8792402340D1E062AEB5A1474077C3F83F8A40234044606AF5B4A14740FF86F3328140234082F76564B4A14740197037DA7C40234047FEE71EB4A147400BADCA017C402340532F030BB4A147407295AC03744023401FE1524AB3A147403C286498674023407FC3311EB2A1474004916BC2614023406638F5F8B0A14740617EF79F60402340806D0FD0B0A1474076D5B15B5E40234019D4007CB0A1474073D2EEC45B40234022641931B0A14740ACCBE46E534023404DA3D23DAFA14740F82617244E402340E14F2072AEA14740EB6B0F291E402340DA66C93CA7A1474047A630FB05402340DFAEC888A3A1474089CC0621ED3F2340304621B29FA147401FB79B52DF3F23401B4684499DA147408E67E4D8BF3F2340E0714A5498A147405E627169A83F234024C6F97294A1474098E9FC59A73F23403D9BB24594A147405F970D0FA63F2340E256DE0E94A1474028D8DD3AA53F23404645E5EB93A1474053585EF8A33F2340B071A5B693A1474038CD050FA33F2340B6AD10DF93A14740475D1A4D953F234036FCA83B96A147402A9EEA4A703F2340454BD9959CA14740F7AE09D36A3F2340855F9B879DA14740D7A568CF653F2340CCD6A9669EA147409E4B3E3A653F234023E8E57F9EA147403152BCB2623F2340CBC8FAEB9EA1474036E8B2D65E3F2340DBD57F929FA14740A86961A75C3F2340E7D1F0F09FA14740245268785B3F2340EAB92024A0A14740578412655A3F2340CFEFC253A0A14740FDB241BB453F2340EFD658DFA3A147403014128C443F23400BB84913A4A14740AB4B842A343F2340B54390E2A6A14740660DC025133F2340086B6C8DACA14740FDDA5E77EA3E23405426E680B3A14740285BC105D73E2340A75E5DFFAEA147406C8E2C55CF3E23402C88005EB1A14740E1700A46CC3E23405735363CB9A1474051F11CCACB3E2340669C0F77BAA1474033964771CB3E2340BD635D64BBA147404DB032BBCA3E2340D870112FBDA1474037F9E36BCA3E2340511772FABDA14740452B2AD2C83E2340BFA48C61C2A1474003EF357FC53E23403F4D7C70CBA147406B4BCBA4C13E23408900EB0ED2A14740BB577D36C13E234089CD2CCAD2A147405C4A9B31BF3E234068C02846D6A14740BDF7BEF4BE3E2340FC9535B0D6A14740F5DF4F06B73E2340F1BF55FFE2A1474016EC9E59AE3E2340B06B263FEEA147403286025BB23E234061AC249FEEA14740EB1322CAB43E2340F8041BD9EEA14740B733788C993E234023008CD507A24740CD5C0EF1983E23401AB4DA6308A24740CF551CD9943E234038AA73E507A2474068C45102923E23405E7AA2680AA247408A1A91C48D3E234009C382250EA247404D974B297F3E23403934CAB01AA24740F7F5AD99713E2340B228B6DE24A24740B55C23346B3E2340BD386BAC29A2474069E6FFC96A3E234070B4CDF02CA247400E4DA3016F3E234034D2A91E32A247409C0C7BE26D3E234032C60A3932A24740FEA518F66A3E23405436C98032A247404CC4900E683E234031DC0EC732A2474049BEFC95593E23407FA3472734A24740DA84BB99583E2340125688B234A24740F91E8940563E2340C4E3B30436A247403EA55B69503E2340A8ED194639A247402D1D0E5B3F3E234016C74DCD42A247409B6250A93B3E234062954BF644A24740405A83AA3A3E23404647988A45A24740F02BBEFC433E2340F0ABA7D345A24740AC992B2F553E23400A3E355B46A2474012F73936693E2340E6D997EC47A247402BA1B9D37A3E2340B058237C4AA2474034F370A7833E234033A65CF64CA2474072A2C60C863E234026A458A24DA2474028ADB5DD873E234032A905A44EA24740A3E857368E3E2340E497602B52A247401EA65009963E23400649B14D56A24740434DEBE3983E2340888036F057A24740C9E620FD9C3E23401EE7A1445AA24740083E51819E3E2340F63F5E1B5BA247404A0595C1A13E23401C2535DF5CA24740170D8362AA3E2340C6A1C5EB60A2474053DDD36FAB3E234023F4315061A247406C0EC394AC3E234007A763BF61A24740B0015243B23E2340DE69F1DF63A247407391AD50B43E23405016D09864A2474049DCC19CBE3E234032D3B93368A24740D7236083C13E23404E3C361D69A2474052821CF0C03E2340CBE3CA1F69A247402C6438D8BE3E2340032E8C2A69A2474059885D32C13E234066E09EEE69A24740BDA3E0BAC73E2340BF6AEC0D6CA247408486668DCE3E234089A290846DA24740662A2A55CF3E2340A6366AA46DA24740C11739DED03E2340CEC5469C6DA247400B64B20FD33E2340D3966F336EA24740ACA9E147DE3E2340261C33FE70A247406511F493DC3E2340552B4E3071A24740C41EE0F6DC3E2340DD9A8E4B71A24740D4FCCD5DDD3E2340B1445A6871A24740752E5B5DE93E23403EF19A4474A24740034FA4D1ED3E2340E7C8D65475A247409E35CD37EF3E2340F92F5CA975A247404B2CE70AD03E23404A0019BD75A2474068F52C16C23E23404E3CB2D575A24740DAE3387BBD3E23405A317DDD75A2474081696A9FB93E2340ECB691E475A247402B4645DCA33E234045A7461D76A247404AA89F57903E234050ED125076A247406686C3911E3E2340ED2EAF7B77A24740A4C31605E13D2340872D6D1E78A24740820C976AD13D2340EB6E784678A24740F50F4C99D03D23400DC08B4878A247400121D4EFCD3D234069F8D84F78A24740B07806CF8F3D234097002AF878A24740E43F904B8A3D234066899D0579A24740E8F5D8A6833D2340912A3F1579A247402FED5949713D23407163994079A2474070974C906B3D23405BFD1F4F79A2474072F2B005633D23404866616579A2474033F6F382273D2340A1B779FF79A24740C226209C113D23400E3A9C387AA24740DA9F1EBD043D234036D663097AA24740C2EA20D5F23C23401DB6728F79A247409E83152AD93C2340F247909E78A2474072F3AD248C3C23402E27CA3074A247401B9A4A95883C2340EDB4F71474A247400F8D7809153C2340460F11EF71A2474010007792083C2340F414DCD871A247401000F212F83B234098D5FFBA71A247403A291712F33B2340B5BFF2C171A247402C704100D33B234017B02AEE71A247401F607139B73B2340F76DE69072A24740EF057555B23B234020F481AF72A24740A5C125CFAD3B234035719CCC72A2474023CBF8838C3B2340C913889F73A247403F3344757D3B23405AA414FF73A24740AED42DC07A3B2340D3AC1A1074A24740EE7983A6793B2340ACA5E01674A247400659B2555A3B2340516583D974A247408F4CF5F5473B2340EEE8B35B75A24740B279483F2D3B2340E795E58776A247403BCF9016263B2340C844DEF176A2474028294A8B0D3B2340772E035C78A247406EC790F7093B23407066BC8E78A247405E816E26073B23409660F39478A247403EFD7BC4043B2340DE5E8F9A78A24740124DF268F33A2340298CABD777A24740E9B97971F23A2340FE0463D377A2474044FA8DE8F13A23409E87C2D077A247403F08CFCEE53A2340CDE3BB3878A247404280699EE13A2340D3A710CB79A24740BFD951ECDE3A2340BFACEACD7AA24740D3C43CD5DA3A2340D899ACCA7AA24740FFCE2553D93A23409F8ECBC97AA247409E9FFE4FC83A2340D94570967AA247401F1D9631C43A23404DCB5C7A7BA247404C86A377C13A2340C0CA1B997CA247403E99AAD7BD3A2340107E03567DA247407B054F11B93A23403582DDB87DA2474076F7DB38AD3A23406B5E8FD67DA247401B6A3739813A234049640FA480A24740640CEAD37B3A23408D26F43281A2474061991401583A2340E06D373087A2474013582AC6133A23406FACEA2D92A247401153260BF5392340A76588E596A24740411D7237E5392340B49EE35299A247409F592121B73923401B94F165A0A24740EC9C168FB4392340E2EB36D7A0A24740D283923CA3392340A53B8DD5A3A247400D2D563594392340739AB212A6A2474058CE4C0996392340F7DDE18AA6A247408532D45E963923405EF7A1D5A6A2474058CCE36B90392340A3DAFE5EA8A2474026DF03928B3923407C0DFBD3A9A24740AE4F58228B392340E368D4F5A9A24740B281E9C683392340CB75353FACA247402CB7EFC77C392340BB1DDF6BAEA247405FC1B77C7B392340086BB7D3AEA24740D95EBC697339234043E08712B1A24740D425202272392340D2238F6DB1A247402855306171392340BE4BE7A3B1A247405CACF6D86B3923404E307E3CB3A24740396591AB6A3923404B618279B3A247400B627F2168392340EB49BCFDB3A247408A794E7F62392340A9AC8525B5A247400C2C4B7460392340713C5690B5A24740BA7A86C15F39234006D7E7B3B5A247403BF5AF9B5C392340388FDD58B6A247401B4E915F58392340678F88F8B6A24740A614E91157392340F4B5F329B7A24740E4BF7468563923402886373CB7A247407096EF44503923409F57C7E7B7A24740A651746D47392340AF964EDFB8A24740C1C214DF3B392340DBB14B9FB9A247407A49D17D3A392340F4897CC7B9A24740A167FF933939234054D989E1B9A2474083AAD5F738392340F263E9F3B9A24740653C888E383923407FAA24FFB9A2474040AC2891343923403928736DBAA247408FE010F92E39234004D022B4BAA247403A588F1B2D392340955B33CCBAA24740D0BF41E42439234022C2B434BBA24740C71BBF661F392340DCD19B7BBBA2474008F44BED18392340FED80ECEBBA24740EB08F10B183923405059D2D9BBA247403B2FAB4E173923405DD99CE3BBA247403E341E96E5382340C539EE6DBEA24740FBF38BC7E43823403BAD1176BEA247408EE5E179D53823404158EF06BFA247405A096876BC3823409F459AF2BFA2474039B28ED0B638234046B78D4AC0A24740AFD7902CB23823401A7BB791C0A24740C2DC59419C3823408E6052E5C1A24740D893806B4E382340B6423147C5A2474044CAFFA84C382340D9DEF65DC5A24740A66C9DB33D38234025EBE61FC6A2474055BCB4102B38234048865111C7A247409DD4DA941C38234049E771CDC7A24740C13ED6A91A3823408B1F27E6C7A247407E36538F1838234078CDCE09C8A247400B231D2F073823400827BA2FC9A247408098B525DF3723406BD8F546CBA24740E9FF0DACC53723403C6C42E9CCA247402824E968B8372340F5E6FE8ECDA247409A4F4F45B2372340764317DCCDA2474067C198AC9D372340FB310CDDCEA24740C3F3492C9A372340FE6D22EACEA247403D4D75C9973723407B23C0F2CEA24740EAE773FF89372340CDEDF272CEA247401362A5338237234042AFBD2ACEA24740E1CEEC4E633723401B683A97CEA2474007118D634A372340182038A3CDA247404AE0EE2E30372340F6B2ACD8CEA247405D2342BE12372340CB4B1EE6CFA24740596DC04B0C372340CD1A78E4D2A24740CE40C91DE636234022BB40FAD4A24740C26CDAFAD5362340162E234CD5A247401239F742BA36234046916BD7D5A24740A89D7DA4A836234096B83897D4A2474002BB76C49C36234023D561BFD4A2474005EB4E938E3623408A7C72D8D6A247406371F8A08A3623404559206ED7A247408B7899D389362340BBD17991D7A247409635FA4582362340CA4E92E2D8A24740EFEE96244F362340DD52D4A5DDA2474065D8F9EE8935234039271F7DEFA2474097AC17A085352340586DECE0EFA247404FCCCF4361352340FF758832F3A2474071B6197C39352340D567A3D4F6A24740ED8BD30422352340102FA7A7F8A24740236BA3D0163523405D0517E4F8A247405CF08226133523405659A0F7F8A2474035AA3EB2F1342340DF55C0ABF9A2474019C8F256E83423404400D9D0F9A24740A674FDDBE6342340C7FC0FD6F9A247404E3D2469CC3423409697293EFAA247401EE36DC89B3423404633D7FCFAA24740DC2844308434234077598C5CFBA2474021EB49FB54342340B08BAC1CFCA247408811954A0D34234029F0A65FFDA247407261609406342340E4126E7DFDA24740BC53E8E2F1332340105F5FD9FDA24740C6541808F1332340F9DFA0DDFDA24740C90F4B48F0332340C00798E0FDA247406A742910EC332340DD5BB8F3FDA247407CC3C08AE833234046B10403FEA24740A09219C7E433234020279012FEA24740A9B9FABFE333234012E37416FEA247400F4FE92CE3332340DFC94618FEA247408C4FA0F4E1332340E27C471DFEA247408DB6750DCE332340957D6694FDA24740457EE622C6332340666EA73FFCA24740417079C5B533234045955408F8A247404ECDDCF9953323400D17B42BF3A247407796648F853323401CF01478F1A247401357935766332340BA020195F0A24740268CA7904F332340DA4000D8EFA24740B732726049332340EDF680A4EFA247407B0210D536332340212F13B4EFA2474020773589313323402013DAB8EFA24740E0FC911A1A3323400B99075BEEA2474099FC7B90003323407E08156EEEA24740804317DCF13223404802F587EEA2474072F01C0CE932234059D98097EEA247407A3F0270E632234064F0466FEEA24740B822B60DE232234039D8E82BEEA247406934B162D13223407B152ABBEDA2474047D6FE3EC5322340B0F70F69EDA247408BAFBB91B9322340C11E504BEDA247405EB52A8EB0322340DB7B6835EDA24740DD14138DA9322340E2440D51EDA247401F505F109A3223408FFE85B6EEA24740999DEEEF8E322340FD058421F1A2474021A203DA7D322340E178135AF2A24740D3B48B7E60322340ABC8144CF6A24740E4CF6E8B4C3223407FFD64EFF8A24740E12E38943A3223407AF246A1FAA247400072C6872E3223402E241642FCA24740BCC672DA2C32234027B4C77BFCA24740CE75D6D60932234046534944FFA247409D3014DB003223402A86D44C00A34740CF78431DE0312340314E6F1004A347408B9167D3D93123402F26DA9504A34740A18F43ABCA3123401E809FEA05A34740A58BB5DCB0312340410848D608A34740550348338A3123400EE0F0CC0CA34740D1C0D49D69312340A8DFDF4F10A34740006A61E4583123406C4345D911A34740200985C4433123400908CACA13A34740119D7E2E2C31234070BACCB516A3474043270B5F20312340FC8E442B18A347406884E6E5083123409C792C421AA347401FD85CB3FE3023404C4DB12A1BA34740E69B8BF6F730234030E341DD1BA34740D7F916ACDC302340873461B11EA347401DF2488AD230234091A3610B20A34740E7FE5009B2302340E220C65F24A34740F77FDEC9A9302340C8911FB025A3474009FD7A96953023407792FBE628A3474008371D0B7F302340BA576D7D2CA34740312C497C693023401706E37D2EA34740AD90FDFD40302340C1F910E034A34740A91582872A3023409C88F47935A347409101C0DA27302340588E868C35A34740E4B251D717302340EC262BC237A3474035F9E7E503302340A2BD6D1439A34740530133D301302340DC9173DD38A347406E58B70FF62F2340CE37DFA437A3474070D19E91F02F2340ADC0A39E37A3474042A16949E42F2340C3ED3D3037A3474012CC3874BC2F23408F041CC835A34740FA29993E9E2F2340C2CD487933A34740D9DF438D9C2F23408B5E1F2433A34740E71AFE25932F23402B4B064E31A34740C94AF66B7C2F234057ED981E2EA34740A6915358642F23408E6A466928A34740527185055E2F23408821FBE826A34740808E04C3542F234049C0BE4723A3474095FC6F224C2F23405B00FFD321A34740DDB5C7F8402F23403B1FCAEF20A347404B53CD193B2F2340BB10EC7820A34740C99E49A02B2F2340C59280FB1FA347404BDEEFC51B2F2340093F057B1FA34740E41FE504132F23402BBC0B0220A3474066F2F576052F2340EE9DDFD220A34740D79A3789FB2E2340863EE95F22A3474052489C21F92E2340CB20A6FC27A34740F3EA9906F92E23401A70A83C28A34740CC802DCAF82E23407C064BD328A347404921E716FB2E2340D2CDF44729A34740B2ADB19BFF2E2340A3DAD22B2AA3474033C5ECDC002F23405FCD588F2BA347402B9A76A7FD2E2340F41B67992CA34740AE5B9140FA2E23402B6230B52DA3474060F4C248F52E2340D0E2AE522FA34740C7CEB1C5DF2E2340B4BCD97235A347401B31C8E5C52E23400F599D8A3BA347401C2E5260C52E23400BE2C4AA3BA34740BF01F166C52E2340C3061ED23BA34740CA5DE6F7C62E2340AAA794E343A34740087CB11DC22E2340F469DE6645A34740D5A96D55BA2E2340A4788CD347A34740A7CEAF32C02E2340E5728B8A4CA34740F14938E8C22E23407F471A104EA34740DEAF9002D02E2340B0AC4F7555A347400ADBF4CFC32E23408D4FF41858A3474035EFA5A2BF2E234074017C0059A34740D571BF34BB2E23405F3496A75BA347406734A4C9BB2E2340A8CD70FD5BA34740A631A5E9BD2E2340A20A682F5DA34740103711FEB52E23408B8F392361A34740F3136828B32E23409828584967A347404EE18ADCA72E23401F71F43B6AA347401F4D3F399A2E2340ED0A31196EA34740573DDBA2952E2340C6359BBC6EA347401CA92DE7892E2340AC16C52471A347408023EE32862E234000A1B65B71A347404F55AB6A7F2E2340C24DBB0C77A347403DC80EC77E2E2340AE0ABA397DA347401B85FF32832E234067F0898A80A3474078B69FBA852E23407090777382A3474022BA9570922E23403384681689A34740A30F87A29A2E2340146E046A8DA34740B94E7A0F962E23404419AD8E8EA347400567C558902E23403C3A82FC8FA3474047E9E5DF882E2340DB5106FD91A347401CE3BEB2862E23401D12199192A34740668B444C822E2340D3617FA593A347403D7FB6B47F2E2340F825914894A34740A4A37B6E5C2E2340AFEE8F759BA347400D824B844C2E2340957AFC119DA347407A7825DE352E2340871C2F5D9FA34740B5E8D9DD2F2E2340D7E656F89FA34740A1840EE7052E2340880E05A6A2A347402A1375E7E02D2340F622EE01A5A34740E5A39A92D52D2340D23EFCBFA5A347403C23D3846C2D2340845CE79CACA3474050817A3A3A2D2340137159E5AFA34740B6CB89D1392D2340CD677F81AFA347402FBA9CEC332D2340328D82EBA9A3474050C124E60E2D234052DC38A8ADA347400219AE73FA2C234097CA84B5AFA347407D538245EC2C2340014CEF22B1A34740ECD661F3E82C2340B6CC4287B1A347400AA533A5E42C23401E32FD06B2A347408B98DFBAE32C2340C6568922B2A34740445B8B17E12C234030A1A071B2A34740DDAE2821D62C23408D4998A8B3A347409F4E6EE3B52C2340A5F88F49B7A347408F4A7AC09E2C2340AE2CCCE3B9A34740BF0054089D2C234078335314BAA347404BF5B224982C234052F2289EBAA34740FFA2D8A4672C234014D9BFF6BFA3474012FC1E76662C2340442B8918C0A347400DD058B8442C23408B4307D0C3A3474044FD4077432C23408F48EEF3C3A34740BF61685E412C2340198A8230C4A347402DE7D4E80C2C2340FE788809CAA34740EB47F30DBD2B2340C55960E1D2A3474012AF34861A2B23402E563170DDA347408F4863C30C2B2340708F604DDEA3474024CBBFFEF62A2340C3F435BFDFA34740477DB3DBC82A2340B20608D0E2A3474066FDD280AC2A234099B1049AE4A3474084DF3894752A2340DEF4BB0FE8A347405398D767592A23409CD484F1E9A3474086CDDB564B2A23406BA2DFD7EAA347409AA0285EF02923404D070FA9F0A34740A847873EB2292340B5A9E27AF4A34740B1CCBCBE7E29234038FE3E18F8A34740D4B305CB62292340C462C5BEF9A3474001AF01F0192923403E3F956700A44740BB6A3FE516292340BAE43BAB00A44740CABA7237122923404E337D1301A447401838BBAA012923401CB6D19702A44740556A2193E52823406BC1CC2905A447405BFFF63D99282340F31FCD350CA4474047D0D04C8F28234016BF47200DA447401D6BAAB1792823406FAF04280FA44740B6A137D9722823403FE0B1CC0FA44740C4F340224928234075ED05B813A4474027F65AC12628234039918BEA16A4474075BE2815E4272340E23B501E1DA44740CE50ED76B52723400C8E0C2221A44740D10DBC61752723407A0821A526A4474090440F5A652723409E0C0DEB27A44740E6B82492642723408C2EC9FA27A44740656A1F3654272340880DC05F29A44740D5E3BF8FE326234058B1D1F932A4474043271B217426234016E3DF9239A4474000BE2345A925234056B16A0E45A44740F01BB78EA2252340B8DB961546A447403B6088F69F2523403C0D6C7B46A44740BA299712A625234042A6CE6649A44740E27A788DA925234048570C134BA447407645698BC12523402973C58D56A44740A6C12CD6CF252340413C5DF35DA44740186F8F8DD5252340B3E140E960A4474017B713A3E0252340735BB6A766A44740AC4BC191F5252340387A887C71A4474005303C4006262340EC333F1F7AA447400254C4E443262340B926E23F7BA44740F65C16CD4C262340736054697BA4474089656D565D2623400D5242B77BA44740C0949B8185262340213B73737CA44740CE2DEE44892623400D6C34857CA44740527672D992262340B93B55B27CA447409F9A549394262340173E81BA7CA4474098644E3B95262340862A66BD7CA44740B88B0AD9BC2623407608C6867DA44740410C9E26F02623403DC641677EA44740B64FC0AC5E2723404C848B7180A44740B9D3F48E622723408AE46F7480A447400D088F6253272340F8EAE23D85A447408ABBBC9F3F272340EEA812B98AA447405F5BF96745272340567D04848DA4474091B96A6F3C2723402FD49C4395A44740678A33FC3927234050431F4A97A4474039C9A8B135272340CFBDB7D89AA447401B569EA931272340CF577955A1A44740DFA3B7583227234022E2E8A3A5A44740A9213DE33C272340B04B1101AAA4474022406A4F48272340B94F377DACA447405DD1A9055B2723401BF693F5B1A44740AB0813946F272340DC74C681B3A4474079D7DAEC72272340736E41C2B3A4474079A629FE8527234095421638B3A4474031BEC11B90272340BC59A6DEB4A447404AB3252B9427234035241EF2B6A44740504082009027234027901A4FBAA447403FDCE4348E272340462357D3BAA447402ACF5E5A8B2723406E9772A5BBA44740655136F3812723406ED48962BEA44740D32C8721712723406EED4248C3A44740AF9FEE6971272340244BC09EC6A4474083DDB96E712723402AB9FFDBC6A44740012BF6167727234044BB8FC3CAA447403C79A6087D27234056AF5EB3D3A44740AF7173CF7F272340108140F5D5A44740E72D093C822723406837D9EDD7A44740E187A8CF82272340BD7D3667D8A4474086FEB1A8832723406BEE4915D9A4474020B525B98527234085F4EF57DBA44740BB46A9B5882723406266FCA1DEA44740BDF3B1E8892723403F4B663CDFA447407529D45F8F272340554518FCE1A44740FB3C0F599927234078D8264FE7A44740E590A6D2A627234025A48103EDA44740DCC0D0CFB42723408661D6F8F0A4474060893FB6C1272340B8885132F6A44740C13EEAB0C82723409D07FF32F8A44740A45C590FC92723406C9D384EF8A44740A65869CFCD272340B53A01AAF9A44740B90ECEECD9272340C2177B22FDA44740CDA126BDE4272340531DC83C00A547400ACCB3FFFE2723404A7028E203A54740F7329AEF00282340FEDA772604A547409849F55107282340C204BEA207A547401F86E8F609282340EC38C81309A547402FF2E46417282340D4FF9EC80DA54740E32566B217282340F150671F0EA54740F4A0FEA41828234041382B2F0FA547405BC16050192823409E6F45F10FA547406B396C971C28234056E785AC13A54740C48E5D032428234023BCC5ED16A54740FEC5262428282340E8550AD418A54740FE1D6A70272823406B9ADDE419A54740653E4C19272823401969696B1AA54740E8D3851A262823409D318CF71BA54740C3E3FD112B2823400596A1071EA5474028C6BBF1362823408B09A5F522A54740C91D17D244282340CA596FB828A547408C8D81F646282340D34CDD9B29A54740B4431C5D48282340244E33632EA54740DFBB43455528234073838B6833A54740201C212765282340B696981E37A5474021061FF66A2823406A76329439A54740F8DC60F0662823401A165E9E3CA5474070FA5C47632823402B19FF483DA5474009802CBE592823408C8567063FA5474047C3F25E5528234023F4C3EF3FA54740DEB8A5304F282340C371933A41A54740C92B506C47282340AAFEB3D942A54740CC6077C24628234011E693FC42A54740707244C34528234066BF653243A547408A5A49A6492823409F114EF442A54740E525CB0954282340D3F4044E42A547401CFBF393572823405B94F30F42A547407DCB73155B28234096B734A241A54740AFCF6B19822823404D0173D53DA54740BB7E555C8F282340192A6E8A3CA5474088BAF99D942823405036FD0E3CA54740F1B9F947952823405AEA28AF38A547401765D252A12823405CD3B0F634A547404404B99FC8282340E1971DF430A547407DB8C817D6282340B15868AF2EA54740AB370CC71729234061AE34082DA54740B5CDA8C72A292340EEFA939A2CA5474097F44F2630292340C026C56A2BA547407B3929ED42292340554CEC2926A54740EF1A3FCC582923402142C98F21A547408EEDE9077629234091C2F24F1DA54740B49DA14697292340B109C49919A54740F1584E79C0292340CCD6B66115A547409803D55BE4292340A4BA3AFD10A547405F08BA801C2A2340C47A807D0AA54740F8DFFDC3212A234089712BCD09A54740B323DA03292A2340BEAFF1F508A54740D939F8252B2A2340BC30157E0AA547401D4E34772B2A2340711A2EB80AA54740E20EB9C32C2A234068622AA50BA54740682E33682E2A23402932DCD30CA54740C830101C322A234090EA727E0FA5474092024635332A234006BD574912A54740EA84E60D3A2A2340B1C7E0A117A54740012A82BB372A23407E420C2A1BA5474005AE9F16362A2340A4B762A71DA547409C5378073F2A2340EBABAEE62AA5474025A52534432A2340FF5A9B882EA5474001ADBF85432A23407F8810D12EA547408C917BFD442A23400F5C7B642FA54740AC4EC5D34A2A2340DCFF52B131A54740B6319F6D5C2A2340AF5E124E34A54740106CCA756C2A23400A51E95E37A54740739C7C54722A2340F7CF3A9F36A547400EA7CF128A2A2340D73E479D33A547407B55C1478B2A234066E47F7533A54740D5D2C5689D2A2340672F1DA531A547407EA61337A12A23408BC1AE4633A54740F5D5F152A62A23405FCCC37335A54740FA0C333CA92A2340823F9C8136A54740473C3ADEA92A2340462A76C836A547400845050CB82A23408218FA223DA5474089A2CD56B92A23403E864AB83DA54740D65406C2BC2A2340B75F5A3F3FA547406A8AC832C82A2340E9E2AE2346A54740D5AB70ADD62A234031BFD3254DA547403E7F5D3BE32A2340CFDBEF3B53A54740A0146BC3ED2A23406F7C3C9F58A547402BD8E9F9EE2A2340C287733D59A5474030266E47EF2A234036CA616559A54740612899C8F02A23405D5432455AA54740AEEA0841F62A2340E2EB6C6F5DA54740EC785DA5FE2A23404898BB5F61A54740F8B3015A052B2340D1BE448764A54740506C7BE3222B23402BB9031E74A54740A5EBC35B232B23402566745B74A5474039B44B682A2B23405859DD7677A54740EB3D1616342B2340B84ABE207CA54740055FBBDD3A2B2340CF95C4537FA54740F87635C7472B2340BBE6AA7085A54740DA16A3EF492B2340FEDF5E7586A54740CB413BDE4B2B23403FD4C80C87A5474077997CB7592B234086AC02458BA547406E53BD8A7B2B2340A468725488A5474000FE7BF2812B2340A1C93EC687A547403920E3A5852B234046DA197487A547401F973F75C92B23401AA8838F81A5474028093A88E62B234046F890087FA54740159696BF0D2C2340BCECD39F7BA54740AA219DA11A2C2340CBD88B807AA5474003985308242C2340B19D2E6480A547402652EF62252C234041D5243F81A54740A057DEA7262C23408D378C0882A54740066E70E23F2C234046F3EAD491A54740202E7698412C2340417B86E592A54740C17F90AB492C234071440EF597A54740BA2408D24B2C234031F4204F99A54740E2F6803F5F2C23407726A774A5A54740D5CF71C0682C2340284BE169ABA5474082CD27F8742C2340BA86C00FB3A54740E5BF1BB18A2C2340D25818AAC0A54740EA21F86C902C2340BDF72A40C4A54740AA2ACA96922C234065EC7B1BC6A547404770796D992C2340FC527CFACBA54740B8B5002E9F2C2340BC0F6BE8D0A54740A1666F65A02C2340A0662FF1D1A547404A9B1D07A22C23401CCF4759D3A547408F755C06AA2C234078105E22D8A54740ED38CDE2B42C2340ED03B4A1DEA54740EFE57DCBBF2C2340B4BFEA24E5A54740F6E2EB0CDE2C23402EAB233DF7A54740529BE884DE2C2340A9965B47F8A5474051200233E12C23401A160B07FAA54740035073D1F62C2340D5EF153F08A647409E6B6E9C2D2D2340CB848F4A2CA6474090B356C5302D23407CB75F5E2EA6474000C74653312D2340992E3DBD2EA64740D0AEE305602D234046A845802CA647408E2A1D43882D2340E80870932AA64740C190DCFEE82D2340BBA6EDA026A64740E0210E34372E23405FC83D7023A64740CC639D1D602E2340AD8A03C521A64740DA4DE6B9672E23403530031124A64740C9F665B0892E2340D8DA200F2EA647403D75A8C1A32E23408F1055B835A6474014C6F259A62E2340096F337C36A64740AB9BA77BAD2E23404A002F8338A64740BCE3CEC3A22E2340EB19F54C38A64740836A7A3B4A2E234013B8D02C3EA647402742DDDF422E23405A612BA93EA647402AF5C4AA3A2E234088645D343FA647400F558BF1352E2340AD3A21853FA64740D8D7BC66112E23401FA8BFFE41A6474089DFA0640A2E2340CEF2CF7842A64740F811952F012E2340246BD45B43A647404544CB21D12D234072C2D6FD47A64740E031CD35442E2340EF37069C62A64740DE89FE4E6A2E234068FA006D6BA647407E7D18B1782E234098DC93C06EA64740017CE1D0772E2340E5BDCEC76EA647409A8FCDB7732E2340CBF8C4E86EA64740E77397B4632E2340CB4A34306FA647404DDB09774D2E2340A52821946FA647402599FD5F3E2E2340C657FDA470A64740A2A143E53B2E23407DCAA8D170A64740A0B7FBD7372E2340C5B6B93671A64740D6433D74312E2340E6BC9AD571A647404BB082C0232E23408C9DAD5473A64740E9F4744C212E23409BD8D39873A647407CC94C790A2E234096105CF277A64740A52B5AB1032E2340D4D51A9F7AA64740E67E0DE6F62D2340AD4C54A67FA64740C79B709CE22D23409C240B8F86A647407A7BEA56D02D23400105E6C88CA6474047D5D677A72D2340EB75DE5698A647408215E2299B2D2340A5CF44E29BA6474003F9331F8E2D2340B3E509A49FA647400274DD53912D23405344695AA2A647403B980E96972D2340077AF0D3A4A647406697F968A02D2340B3074CA4A6A64740C5ED2CC5E12D23402A6B6186B3A64740E3685EC1EA2D234003BDAB42B5A64740688892C5032E2340A8810315BAA64740294BE14C382E234085F002F7C4A647406E0443AC552E23404A37157CCCA64740048DCC65692E2340159AFD66D2A6474077B7540C6B2E23408854A77AD4A64740D220F6986B2E234052E7A02CD5A6474055D7E0B36C2E2340F6536A9AD6A647402DB3FA1F6F2E234064DD5FB1D9A6474002FB73156A2E23401137E7E1DAA64740469E10AE4D2E2340BEFC9194E1A6474087927BCC4B2E23409C60E217E2A647406483DFF4332E23404131789EE8A64740D6E4AA542E2E23409B47086CECA64740829970632D2E23407B86460DEDA6474096124370292E2340B8FCDDF6F2A6474083E7BAA22A2E23400C541802FAA6474014971872122E234025724CC201A74740460D550E0E2E2340829A162903A747403D80F683002E234044EF821A09A747402ED33E90F52D234073983D9C0EA74740EE0A38FEC82D2340060241FF24A7474075DB1752B92D23406A47DD9E2DA747405E356CB1B62D23404037D94B2FA7474091CD2006B32D2340F6B133A531A7474087835C65B52D2340504F119B31A747405A839A56B92D23409F73A68931A747400202724CD92D2340F2D047D537A7474019248EADDC2D2340A7A8696738A747409E6C2120DD2D2340F4D77C7A38A7474031247D8FDA2D23404815A62D3AA74740EE91DE36EB2D2340FD3DA7413BA74740411C2EB5F22D23405ECCCE313CA7474001A32E53FA2D2340DB1AEA7D3AA7474079A42A9B012E2340DEEBAA5C39A74740D25919B5022E2340FCD80A4639A747404ADC12690C2E23403B79BB7A38A74740BA709EE9B72E234088D6DAEE31A7474042DD83C3C72E23406D04495F31A7474071702EDEF12E2340E153B3CE2FA7474088EABEE2FC2E234061C059652FA74740A333D629462F2340999EEFAC2CA74740355CFA3D682F234024BC21602BA74740E0C073426A2F2340D6FCEF4C2BA747406E436E2BAD2F2340A73291C028A74740BA851705CC2F23405B05C39227A747407F758E5BDC2F2340906AD0F226A74740E10598AA00302340D664B48E25A747408CF8474124302340E2DC253224A747400C7BF5DA243023404623B23824A74740BDD3C1F7293023409F9B3D6F24A74740D38DFCE1393023404009215630A7474081C227D73A302340AD58C20F31A747408A500A6C3E302340526715BD33A7474047434C9843302340B56DBC9937A74740689D44D54730234065B162C73AA74740A91378166B302340E6C6AD2455A74740E0B31B0B6E3023408EFC845557A74740E3B821C8703023402FDF5D5F59A747409D4AF42072302340F2E0D7605AA74740BBA33B9A763023401782C4B45DA74740FF904EB47A30234002A6E1C060A74740628BEAD680302340D236CE0465A74740C6258ED0823023403E4B856166A74740BEB582088E302340AC4FDC1468A74740BA16B06DB3302340909549B866A7474095270968D330234039322F7C65A747404F5D21A6F630234008AE9F1F64A74740EF9CEDEE39312340393D7A9B61A74740ACFCBF374531234048F69C2C61A74740FE165B5D5A312340CFA2485D60A74740B6FC44F679312340AB58792F5FA74740951504B38A312340E5AA938F5EA74740CAADB88A94312340E0D655315EA74740D1F6908FA9312340AEA9C6675DA74740F9F040B8D93123401662158C5BA747407652B9C5E931234023D00EF35AA74740461ADF2CF33123402BD3EF995AA7474046DA8436393223409662BFFB57A74740CA070CC2793223407E13069355A74740F35C0A6E92322340895CFFA254A747402D537CB3943223402E507CA554A74740300B952F9B3223403FC742AC54A747402018F457D832234066CBF76F53A74740C359F7F54D332340729A041151A74740FB1D2EFD6F332340DF507D6F50A7474064F51F3476332340CA42E94F50A7474031A43950943323403619D3B94FA74740CC7A3AF5A4332340027C926D4FA74740FB7D2039E43323406A58273A4EA74740EF62DB7EEC332340040608124EA74740D0AA6C8300342340C2EEDEB04DA747403F40879A85342340E526DC2B4BA74740C321ED58A2342340AFD17BA04AA7474004F7B40FAA3423409412F77A4AA74740384F803EAF342340EAD649624AA7474071BE2ED7B7342340CDD65E3F4AA74740C21633C1233523406AE4F57B48A7474059627148443523400D3D2AF047A747404A9354248035234039A3F1EE46A74740A45D65FC9235234075C7629746A74740C3272AB7E63523404969703545A74740EBF208600236234098C7B0C044A74740C0FAFE45093623401898F79A44A747404D8B752E0A3623407E63109644A74740AEA6B6F85D362340061A0AFD42A747400A9B78635337234017DAAB4F3EA7474055A092B3B6372340BC0E54633CA747406FEE1FFFEF3723406045BA4C3BA74740A2A5FBF2F4372340E9F515383BA74740AD8923AD0C3823404369D2BB3AA74740739553BD23382340648E75433AA74740155029DD3838234028994AC639A747409B789DA8483823405AD3AF903BA7474047744D0F5B38234084328DA73DA7474043528E1366382340C9AF44E83EA747405A765F8C7C38234043DC317541A74740A15048B88B382340598A6A2E43A7474068660A5F9138234016A9D9D243A747409184A14B9B382340CA0A0FF344A74740DF835E43BC3823408F843FB148A74740527C24A4BD38234092DA994C48A74740A7593EC1CD3823402135BCB943A7474037AB5C23E638234041F279C93CA74740702CAE4B0539234091AD50EC33A747409197ADC01C392340AAB364402DA74740FF0D719875392340D5DF58DD13A74740EE862ED4CC3923408C589CB2FAA64740759AA6C8243A23402D4650FEE0A64740895BCF2C7C3A2340BA97767EC7A64740F74318DDD23A234051780DF4ADA64740A22B5F17FE3A23409DDEE858A1A6474000E63E912A3B234075E6A35F94A6474024D2FB19823B2340E8B224147BA6474065EADB2DD93B2340AD7A1A7C61A64740CCF088F1313C234019B3F41D48A647409D00DF085B3C234014D114603BA64740CA721A5F873C2340A8AE6A752DA64740AC5CCE74883C2340ACD1821E2DA6474039E37FB2903C2340A891DE892AA647402FCB20B0913C2340828A91392AA6474017E5F9739D3C234047C2D58726A64740D85884DFC83C234060491F9619A64740B3FA4E6CEE3C234048818CC00EA64740E01037C2323D234002F1E309FBA54740B224697F363D23404BE94FF6F9A547408BB38E82A83D234031C33D4FD7A547403140D9CCAE3D2340BE04485ED5A54740C516088C173E23404125FEE3B6A54740289287E6363E2340E6DE5DA6ADA5474020D542AD8F3E23404B5A5F3397A54740D2BC48AE9F3E2340D6FD43ED92A5474016914E85073F23400C8019387CA5474011784D8F123F23404AD187CD79A54740C4E0909B213F23403B43623377A547400A447C7B2D3F2340F5783A2575A54740DD98667C2E3F2340A97A77F874A54740D798099E2F3F23402203EDC574A54740DE465699623F234093B197F36BA547406C987A22653F23408BE3FC826BA5474018DF81A8913F23409F0333CF63A54740F18D58DADA3F2340CE34E41358A54740949C4CFCEF3F234091124CB154A54740B1AF0FEEF13F23403409776154A54740ED4865BEF93F23401347B32053A54740AA76EC9D5C4023406E911C4E45A54740B84AFADEB940234093B9E75E3AA547406DB427C531412340FF12A94F2CA54740E8E9B551624123404F4D845127A5474040D0A43E794123402741CCF524A54740E56F084791412340837D657D22A54740F1FA971734422340EC8BE9BF11A5474008B60155D3422340EF95826E01A547406303AC8E0F4323403267D942FBA44740FF686A111F4323408F08E0B8F9A4474092AFF99B5B4323403041ECB8F3A44740891DF5DE6B432340FE2D752AF2A447401769FCE6B74323403F6A98B2EAA447405257BC13D4432340B88A1AEEE7A44740A94B2ACAD94323404546085CE7A44740A146362ADB4323409A5C5938E7A447401C29BFD7DE43234042B8F8D9E6A4474096039537E043234089CD0AB7E6A4474070362E17E7432340252EE306E6A447407E132FE9E7432340D72FADF2E5A44740345E11A302442340BBC29E45E3A4474000206BCF14442340BC46D674E1A4474036FA4CD362442340C6521EA7D9A44740E122641E88442340105C4CECD5A4474019038B3B8A4523406BA4C5B0BCA447400B6B4A2AAB452340044DA878B9A4474026BBA4F3B9452340BD271909B8A447401AAB208B1246234042F6BF70AFA4474053FA5CD16646234033D2C943A7A44740E9185147964623409B4623A9A2A44740BC3C9B012C472340243BB3B294A4474080B01018C74723406EBE3C3C86A4474079C65CCA59482340ECC3503C78A44740D2D40EFBE44823404B4ABEF26AA4474015CA97B89549234025DFBB9A59A44740A154761CF3492340EBE90D7150A4474035E9EB43FA492340E73CE7BC4FA44740F286671A524B2340254CF6092EA44740874BA0C9BD4B23405220F92F23A447404EB0361AC94B23404511E43E22A4474066AD9BCED44B23408D514D4621A44740248F1214D34B234055A6A4821FA44740F39A9315D04B2340FDEF3BBF1CA447405D0ADEBCD14B23405D7E9A9A1CA44740E6370588394C2340A0FBC89013A447404E4BABF87D4C2340808A2A210AA447403622D81B7F4C2340C51172F809A447403ADAA158034D23406F2E5D0EF9A34740457CB4552D4D234059903E92F3A34740E3AC8459974D2340FC83AAB8E5A3474023C6A8B0AC4D2340304510EBE2A34740FFBBF869B84D234032F6A760E1A34740C35FF341BD4D2340F50C60BEE0A34740694F5CB5BD4D234064ADAEAEE0A3474058019A13BF4D2340D6B72581E0A34740946D8BB80B4E2340B3810870D6A347406972B5EC104E23403906A6C1D5A34740A2F8E89C3B4E2340A9950DDED0A34740D96A25F9874E234084635820C8A3474095B7C1809A4E234033EB8301C6A3474077FCEA7AC34E2340DCA8A5C6C1A3474088819922EE4E234035C26260BDA34740246628B5F24E23402DACDAE7BCA347408998BD17154F23403EFA845BB9A347400E4C6358184F234054FA6FB4B8A34740FADC495E444F234085C18CE3AFA34740B2BCFD338F4F2340253EBDE6A0A34740CC20ECA6B44F23409B76AFD98FA347402973D73CE94F2340F430525878A3474038E314B12050234054ADF1925CA347407C55EEED225023405088E3735BA34740558981F0265023401E94C77259A34740
Update date2019-02-13

Haal meer uit deze geografische data met de Spotzi Mapbuilder

Deze online location-analytics-tool biedt de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan met het maken van kaarten en location intelligence. Bestel deze dataset in combinatie met een Mapbuilder-abonnement en krijg toegang tot de volgende functionaliteiten.

 • Gemeentekaart Oostenrijk 2017
  Koppel eigen data aan de kaart.
 • Gemeentekaart Oostenrijk 2017
  Uitgebreide styling opties.
 • Gemeentekaart Oostenrijk 2017
  Het aantal inwoners/huishoudens per postcode in kaart brengen.
 • Gemeentekaart Oostenrijk 2017
  Visualiseer het aantal bedrijven per postcode.
 • Gemeentekaart Oostenrijk 2017
  Upload een lijst met bedrijfslocaties en plot ze op de kaart.
 • Gemeentekaart Oostenrijk 2017
  Filter postcodegebieden binnen een bepaalde straal.
 • Gemeentekaart Oostenrijk 2017
  Exporteer data op basis van jouw filters.

Bij het bestellen van deze dataset in combinatie met een Mapbuilder-abonnement ontvang je 12 maanden toegang tot deze functies. Je ontvangt tevens tussentijdse updates. Je abonnement wordt automatisch met 12 maanden verlengd.

Kant-en-klare pakketten met administratieve gebieden

Op zoek naar een kant-en-klaar dashboard waarin alle data is verzameld? Maak dan gebruik van ons Territory-pakket. Dit pakket is zorgvuldig samengesteld en biedt je de volledige gebiedendatabase van Oostenrijk. Daarnaast beschik je over een breed aantal tools waaronder de Join App. Deze functionaliteit biedt je de mogelijkheid om eenvoudig en snel jouw data aan gebieden te koppelen. Zo kan je direct aan de slag met het maken van jouw locatieanalyses. Bekijk al onze pakketten.

Dataset los bestellen?

Wil je deze data liever gebruiken in Excel, een CRM of BI-tools, dan kun je deze dataset ook als Excel-lijst met gemeenten downloaden of als geografisch bestand (.geojson, .shp en .kml) voor software als Esri ARCGIS, Carto, Mapbox, Tableau, Qlik, Mapinfo en QGIS.

Dataset

Gemeenten Oostenrijk

VANAF

€ 195

Koop deze dataset
Download sample

BESCHIKBARE FORMATEN
SHPKMLJSON
CSVXMLSpotzi


DETAILS
BronSPOTZI
Laatste controle2019
Jaar van dekking2019
Update intervalJaarlijks
Aantal kenmerken6
Geografisch niveauMunicipality
Aantal records2.118
GeometriePolygonen
ProjectieWGS84
EncodingUTF-8
FormatenCSV, Shapefile, KML, GEOJSON, XML
WebserviceJa
Geschikt voorSpotzi Mapbuilder, Esri ARCGIS, Carto, Mapbox, Tableau, Qlik, Mapinfo, QGIS, Excel, CRM integratie


MEER INFO
Veelgestelde vragen
Voorwaarden
Neem contact op

Veelgestelde vragen

 • Kan ik deze data exporteren als geografisch of Excel-bestand?

   
  Ja! Je hebt onbeperkt toegang tot de data en je kunt deze altijd exporteren om te gebruiken in Excel of een andere BI-tool. Zolang je een abonnement hebt, ontvang je automatisch updates die je weer kunt exporteren.
 • Hoe kan ik mijn jaarabonnement op deze data beëindigen?

   
  In de Mapbuilder kun je bij elke gekochte dataset aangeven dat je het abonnement op deze data wilt beëindigen. De dataset zal altijd als download beschikbaar blijven. Je ontvangt alleen geen updates meer en de functies in de Mapbuilder worden geblokkeerd als je geen enkel abonnement op een dataset meer hebt.
 • Ik heb mijn abonnement op de data opgezegd. Heb ik nog recht om de data te gebruiken?

   
  Je ontvangt onbeperkt gebruiksrecht.
 • Ik wil deze kaart graag op mijn website embedden. Kan dat?

   
  In de Mapbuilder bieden we je de mogelijkheid om een share van jouw kaart te maken. Hierbij ontvang je tevens de HTML-code die nodig is om de kaart op je website te embedden. Wil je een kaart maken die alleen beschikbaar is voor een selecte groep? Maak dan een Map Share met login aan. Deze functie is alleen beschikbaar in Spotzi Enterprise.
 • Bieden jullie deze data ook aan als webservice?

   
  Jazeker. Wanneer je een van deze kaarten en een jaarabonnement op Spotzi Premium hebt, kun je gebruik maken van de Spotzi Webservice.

Meer weten? Neem contact op!

Spotzi Nederland

placeVeilingdreef 35
4614RX Bergen op Zoom
Nederland
phone+31 164 24 00 00
emailsupport@spotzi.com

See Also