Food, Dranken en Tabak

De consumentenbestedingen aan food, dranken en tabak is opgedeeld in een viertal datasets en worden hieronder verder beschreven.

Neem contact op!

Food, Dranken en Tabak

a. Bestedingen Food en Dranken

Deze dataset is gebaseerd op de bestedingen aan voeding thuis. Dranken omvat non-alcoholische drranken als thee, koffie en frisdranken.

b. Bestedingen Alcohol

Deze categorie is een optelsom van de totale bestedingen aan wijn, bier en mousserende wijnen, likeurtjes en andere alcoholische dranken die thuis worden genuttigd.

c. Bestedingen Tabak

Deze categorie is een optelsom van alle aankopen van tabak per huishouden, inclusief de aankoop van tabak in bijv. restaurants, café’s, barren, tankstations.

d. Consumentenbestedingen Horeca

Bestedingen in de horeca omvat consumentenbestedingen in bijv. restaurants, bioscopen, café’s, barren. Deze categorie omvat alcoholische- en non-alcoholische dranken als bijv. thee, frisdranken, koffie, wijn, bier.

Methodologie

De koopkracht data wordt berekend op basis van een regelmatige verzameling en analyse van consumentengedrag uitgevoerd door het CBS en commerciële partijen.

Alle particuliere huishoudelijke aankopen worden middels enquêtes verzameld. Deze steekproeven worden vervolgens verdeeld over gebieden met dezelfde socio-demografische kenmerken. Hierdoor ontstaat een landsdekkend model. Het resultaat is een dataset verdeeld over 5 hoofdcategorieën en 17 subcategorieën.

Per koopkracht categorie is tot slot het gemiddelde landelijke uitgavepatroon berekend. Dit gemiddelde wordt gelijkgesteld aan een index 100. Als men in een bepaald gebied meer uitgeeft dan het landelijke gemiddelde dan resulteert dit in een index die hoger is dan 100. Een index 200 geeft aan dat er 2 keer zoveel als gemiddeld aan een bepaald product wordt uitgegeven.

Levering

De gegevens kunnen worden verkregen voor specifieke gebieden van uw keuze, zoals het verzorgingsgebied van uw bedrijf of externe verkoopregio’s. Spotzi koppelt de koopkracht data aan de postcode kaarten, zodat ze kunnen worden gebruikt in onze Mapbuilder of GIS software van derden.

Data structuur
Regionale code (bijvoorbeeld  postcode, etc.)
Regionale aanduiding (bijv., Gemeente, postcode, straat)

Inwoners en huishoudens
Aantal inwoners en huishoudens binnen een bepaalde regio, verschaft in absolute aantallen en per 1000.

De koopkracht voor een specifieke productlijn in miljoenen euro’s
Deze dataset toont het besteedbaar inkomen dat beschikbaar is voor een specifieke productgroep (in miljoenen euro’s) onder de bevolking van een bepaalde regio.

De koopkracht voor een specifieke productlijn in mille waarden
Deze dataset geeft aan hoe de koopkracht voor een specifiek productgroep (in mille waarden) in een bepaalde regio zich verhoudt tot de landelijke koopkracht voor deze productlijn. De som van alle per mille waarden is gelijk aan 1000.

De koopkracht voor een specifieke productlijn in euro’s per inwoner
Deze dataset toont de jaarlijkse gemiddelde uitgaven per persoon in een bepaalde regio voor een bepaalde productgroep. De waarden staan vermeld in euro’s.

De koopkracht voor een specifieke productlijn als een index per inwoner
Deze dataset toont de index per inwoner. Dit cijfer is gebaseerd op het nationale gemiddelde van 100.0 per inwoner. Zo betekent een index van 110.0 dat de inwoners van een regio 10% meer van hun netto inkomen besteden aan een productlijn dan het nationale gemiddelde. Andersom werkt het op dezelfde manier. Een index van 90.0 betekent dat de koopkracht in een regio voor een bepaalde productlijn juist weer 10% minder is dan het nationale gemiddelde.

Kaarten voor Marketing

Census

Spotzi heeft de data met bevolkingskenmerken voor meerdere landen in kaart gebracht. Wij bieden een uitgebreid pallet aan data om direct de juiste doelgroep voor je campagne te selecteren.

Bekijk kaarten

Koopkracht

Kaarten met meer informatie over de koopkracht binnen 17 food- en non-food productlijnen. Ideaal voor het verrijken van bestaande klantendata en het in kaart brengen van nieuwe klanten.

Bekijk kaarten

Vastgoed

Van elke woning kennen we de waarde, bouwjaar, woonoppervlakte en type. Dankzij een unieke koppeling met het Kadaster is deze informatie van elke woning beschikbaar.

Bekijk kaarten

Postcodes

Spotzi heeft de postcodegrenzen van meer dan 30 landen in zijn datashop. Segmenteer eenvoudig uw potentiële klanten op basis van deze postcodekaarten en koppel hier interessante data aan.

Bekijk kaarten

Transparant

In onze datashop zie je meteen wat je koopt tegen transparante prijzen.

Toegankelijk

Wij bouwen onze producten met jou als gebruiker in gedachte. Je kunt direct aan de slag.

Tevreden

Onze ondersteuning stopt pas als je tevreden bent. Anders niet goed geld terug.